Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Briselē, 2006. gada 26. septembrī

Komisija apstiprina Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES 2007. gada 1. janvārī, papildus nosakot stingru papildpasākumu kopumu

Šodien Komisija pieņēma galīgo pārraudzības ziņojumu par Bulgārijas un Rumānijas gatavību dalībai ES. Pamatojoties uz gūtajiem stabilajiem sasniegumiem, Komisija uzskata, ka abas valstis 2007. gada 1. janvārī būs gatavas uzņemties ES dalībvalstu tiesības un pienākumus. Lai risinātu problēmas dažās jomās, kurās nepieciešams papildu darbs, Komisija ierosina stingru papildpasākumu kopumu.

Komisija 2006. gada maijā pauda uzskatu, ka „Bulgārija un Rumānija būs gatavas dalībai ES 2007. gada 1. janvārī, ja tās pievērsīsies vairākiem neatrisinātiem jautājumiem.” Kopš tā laika abas valstis ir veikušas nozīmīgu darbu un risinājušas vairākus sarežģītus jautājumus. Tādējādi pietiekamā mērā ir nodrošināta to atbilstība ES noteiktajiem standartiem un praksei. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, attiecībā uz dažiem neatrisinātajiem jautājumiem ES rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības un tās iedzīvotāju interešu aizstāvību.

Komentējot Komisijas lēmumu, priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu sacīja: „Es apsveicu Bulgārijas un Rumānijas iedzīvotājus un vadītājus ar šo vēsturisko sasniegumu. Mūsu veiktais objektīvais novērtējums liecina, ka šo divu valstu plānotā pievienošanās, īstenojot mūsu ierosinātos pasākumus, nerada nekāda veida risku Eiropas Savienībai. Gluži pretēji, tā ir iespēja īstenot ES piekto paplašināšanās kārtu. Šī paplašināšanās ir nostiprinājusi mieru un palielinājusi labklājību Eiropā. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, kā arī Eiropu vispār ir pieņemts pareizs lēmums."

Kopš maija abas valstis ir sekmīgi atrisinājušas aptuveni pusi problēmu jomās, kurās konstatētas nepilnības. Līdz šim sasniegtais liecina, ka ir pamatoti paredzēt, ka turpmākajos mēnešos tiks atrisināts vairums atlikušo jautājumu[1].

Lai novērstu jebkāda veida iespējamos riskus, Komisija ir noteikusi virkni pasākumu, kas jāveic saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos. Komisija izveidos mehānismu sadarbībai un attīstības gaitas novērtēšanai tiesu reformas jomā, cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Lai aizsargātu ES finanšu intereses, šodien ir pieņemta īpaša regula par lauksaimniecības izdevumiem. ES noteikumi nodrošina visaptverošu mehānismu, lai novērstu riskus tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums[2].

Par paplašināšanos atbildīgais komisārs Olli Rēns piebilda: „Mūsu pieeja ir taisnīga un stingra. Tā ir taisnīga, jo mēs novērtējām sasniegto un pelnīti izteicām savu atzinību. Tā ir stingra, jo mēs izveidojām nepieciešamo mehānismu, lai palīdzētu Bulgārijai un Rumānijai īstenot savu reformu gaitu, tādējādi nodrošinot gan abu valstu, gan visas ES intereses."

Atkarībā no ratifikācijas procesa, kas vēl jāveic 4 ES dalībvalstīs[3], Bulgārijai un Rumānijai 2007. gada 1. janvārī pievienojoties ES, tās iedzīvotāju skaits pieaugs par 30 miljoniem, tādējādi pabeidzot ES vēsturisko piekto paplašināšanās kārtu un izveidojot Savienību ar aptuveni pusmiljarda lielu iedzīvotāju skaitu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Lai iegūtu sīkāku informāciju par sasniegumiem un vēl neatrisinātajām nepilnībām, skatīt MEMO/06/345 un MEMO/06/346

[2] Lai iegūtu sīkāku informāciju par papildu pasākumiem, skatīt MEMO/06/347

[3] Beļģijā, Dānijā, Vācijā un Francijā.


Side Bar