Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Briuselis, 2006 m. rugsėjo 26 d.

Komisija patvirtina, kad Bulgarija ir Rumunija įstos į ES 2007 m. sausio 1 d., ir nustato griežtų papildomų priemonių paketą

Šiandien Komisija patvirtino galutinę stebėsenos ataskaitą dėl Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo narystei ES. Atsižvelgdama į pasiektą didelę pažangą, Komisija mano, kad abi šalys 2007 m. sausio 1 d. bus pasirengusios prisiimti su ES naryste susijusias teises ir įsipareigojimus. Siekdama atkreipti dėmesį į tam tikras sritis, kuriose reikės imtis tolesnių veiksmų, Komisija siūlo griežtų papildomų priemonių paketą.

2006 m. gegužės mėn. Komisija laikėsi nuomonės, kad „Bulgarija ir Rumunija turėtų būti pasirengusios narystei ES 2007 m. sausio 1 d., jei išspręs nemažai likusių klausimų“. Nuo tada abi šalys dėjo daug pastangų ir išsprendė daugumą problemų. Taip jos gerokai priartėjo prie Sąjungoje galiojančių standartų ir praktikos. Kalbant apie kai kuriuos neišspręstus klausimus, Komisijos ataskaita rodo, kad ES turi pakankamai priemonių Sąjungos ir jos piliečių interesų apsaugai užtikrinti.

Komentuodamas Komisijos sprendimą, Pirmininkas José Manuel Barroso sakė: „Sveikinu Bulgarijos ir Rumunijos žmones bei vadovus su šiuo istoriniu pasiekimu. Mūsų objektyviu įvertinimu, planuotasis šių dviejų šalių įstojimas į ES ir mūsų siūlomos papildomos priemonės suteikia galimybę užbaigti penktąjį ES plėtros etapą, kuris sustiprino taiką ir atnešė į Europą didesnę gerovę. Tai teisingas sprendimas tiek Bulgarijos bei Rumunijos, tiek pačios Europos atžvilgiu.“

Iš tiesų nuo gegužės mėnesio abi šalys sėkmingai išsprendė maždaug pusę spręstinų klausimų. Kai viskas vyksta taip sparčiai, pagrįstai galima tikėtis, kad dauguma likusių klausimų bus išspręsti per ateinančius mėnesius[1].

Siekdama išvengti bet kokios galimos rizikos, Komisija nustatė keletą su Bulgarijos ir Rumunijos stojimu susijusių priemonių. Komisija sukurs bendradarbiavimo ir pažangos patikrinimo mechanizmą teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse. Siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, šiandien buvo priimtas tam skirtas reglamentas dėl išlaidų žemės ūkio sektoriuje. ES taisyklės numato išsamias priemones rizikai pašalinti, pvz., maisto saugos srityje[2].

Už plėtrą atsakingas Komisijos narys Olli Rehn pridūrė: „Mes laikomės teisingo ir griežto požiūrio. Teisingo, kadangi pripažinome pasiektą pažangą ir tai deramai įvertinome. Griežto, kadangi nustatėme mechanizmą, kuris būtinas, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų toliau vykdyti reformas – tiek abiejų šalių, tiek visos ES labui.“

Sėkmingai pasibaigus ratifikavimo procesui keturiose ES valstybėse narėse[3] ir 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijai bei Rumunijai įstojus į ES, jos gyventojų skaičius padidės 30 milijonų – bus baigtas istorinis penktasis ES plėtros etapas ir sukurta beveik pusę milijardo piliečių turinti sąjunga.
Išsamesnės informacijos galima rasti
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Išsamesnės informacijos apie pasiektus rezultatus ir likusius trūkumus galima rasti MEMO/06/345 ir MEMO/06/346.

[2] Išsamesnės informacijos apie papildomas priemones galima rasti MEMO/06/347.

[3] Belgija, Danija, Vokietija, Prancūzija.


Side Bar