Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Brüsszel, 2006. szeptember 26.

A Bizottság megerősíti Bulgária és Románia 2007. január 1-jei EU-csatlakozását, szigorú kísérőintézkedés-csomag mellett

A Bizottság a mai napon elfogadta a Bulgária és Románia EU-csatlakozási felkészültségéről szóló végleges monitoring jelentést. Az elért tartós fejlődés alapján a Bizottság megállapítja, hogy 2007. január 1-jén mindkét ország képes lesz eleget tenni az EU-tagságból fakadó jogainak és kötelezettségeinek. A további fellépést sürgető néhány területre irányulóan a Bizottság szigorú kísérőintézkedés-csomagra tesz javaslatot.

2006 májusában a Bizottság megállapította, hogy „Bulgária és Románia 2007. január 1-re készen fog állni a csatlakozásra, feltéve, hogy számos elmaradt kérdésben lépéseket tesznek”. Azóta mindkét ország komoly, célratörő erőfeszítéseket tett és a kihívások zömével szembenézett. Ezáltal kellő mértékben egy vonalba kerültek az érvényben lévő uniós szabványokkal és gyakorlatokkal. A néhány még nyitott kérdést illetően a Bizottság jelentése megállapítja, hogy az EU elégséges eszközzel rendelkezik az Unió érdekei és polgárai védelmének biztosítására.

A bizottsági határozattal kapcsolatban José Manuel Barroso elnök kijelentette: „Gratulálok Bulgária és Románia népének és vezetőinek ehhez a történelmi eredményhez. Objektív értékelésünk azt mutatja, hogy e két ország tervezett időpontban történő csatlakozása, az általunk javasolt kísérő intézkedésekkel, lehetőséget nyit az EU ötödik bővítésének lezárására. Ez a bővítés megszilárdította a békét és növelte a jólétet Európában. Ez a helyes döntés Bulgária és Románia számára, és ez a helyes döntés Európa számára.”

A két ország május óta valóban sikeresen oldotta meg a nyitott, további erőfeszítéseket igénylő kérdések mintegy felét. A jelenlegi lendület alapján a fennmaradó kérdések többségét várhatólag az elkövetkező hónapok alatt megoldják[1].

A lehetséges kockázatok elkerülése érdekében a Bizottság számos, Bulgária és Románia csatlakozását kísérő intézkedést határozott meg. A Bizottság együttműködési és a haladást ellenőrző mechanizmust fog felállítani az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a mai napon a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó speciális szabályozást fogadtak el. Az EU-szabályok átfogó intézkedéseket írnak elő a kockázatok felmérésére az olyan területeken, mint az élelmiszerbiztonság[2].

Olli Rehn bővítési biztos a következőket fűzte hozzá: „Megközelítésünk igazságos és szigorú. Igazságos, mert elismertük és méltányoltuk az elért fejlődést. Szigorú, mert felállítottuk a Bulgária és Románia reformlépéseit kísérő megfelelő mechanizmust mindkét ország és az egész Unió érdekében.”

Amennyiben 4 uniós tagállamban megtörténik a hátralévő ratifikálás[3], 2007. január 1-jén Bulgária és Románia csatlakozásával 30 millió ember lép be az EU-ba, ezzel lezárul az EU ötödik történelmi bővítése és majdnem félmilliárd polgár Uniója jön létre.
További információk:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_hu.htm


[1] Az elért eredményekről és a fennmaradó hiányosságokról részletesebben lásd MEMO/06/345 és MEMO/06/346

[2] A kísérő intézkedésekről bővebben lásd MEMO/06/347

[3] Belgium, Dánia, Németország, Franciaország


Side Bar