Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Bryssel 26. syyskuuta 2006

Komissio vahvistaa Bulgarian ja Romanian liittymisen EU:hun 1. tammikuuta 2007 ja esittää siihen liittyvän tiukan toimenpidepaketin

Komissio hyväksyi tänään viimeisen raporteista, joissa on seurattu Bulgarian ja Romanian valmiutta EU:n jäsenyyteen. Molemmat maat ovat edistyneet selvästi, joten komissio katsoo, että ne pystyvät ottamaan vastaan jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet 1. tammikuuta 2007. Muutamilla aloilla tarvitaan vielä lisätyötä, joten komission ehdotukseen sisältyy tiukka liitännäistoimenpiteiden paketti.

Komissio katsoi toukokuussa 2006, että ”Bulgaria ja Romania todennäköisesti ovat valmiita EU:n jäsenyyteen 1. tammikuuta 2007, mikäli ne korjaavat tietyt vielä jäljellä olevat puutteet”. Tämän jälkeen molemmat maat ovat ponnistelleet huomattavasti haasteisiin vastaamiseksi, ja nyt ne ovat riittävän pitkälti EU:n normien ja käytäntöjen tasolla. Vaikka muutamia kysymyksiä on vielä auki, komission raportin mukaan EU:lla on mahdollisuus huolehtia niistä ja varmistaa, että unionin ja sen kansalaisten edut on suojattu.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi päätöksestä: ”Haluan onnitella Bulgarian ja Romanian kansalaisia ja päättäjiä tästä historiallisesta saavutuksesta. Objektiivinen tilannearviointimme osoittaa, että maat voivat liittyä EU:hun aikataulun mukaisesti toteuttamalla liitännäistoimenpiteitä. Näin saadaan päätökseen EU:n viides laajentuminen, joka on vahvistanut rauhaa ja lisännyt vaurautta Euroopassa. Tämä on oikea päätös Bulgarian ja Romanian kannalta, ja tämä on oikea päätös Euroopan kannalta.”

Bulgaia ja Romania ovat ratkaisseet toukokuun jälkeen menestyksekkäästi noin puolet yksilöidyistä avoimista kysymyksistä, ja tämän myönteisen suuntauksen perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että vielä jäljellä olevat kysymykset ratkaistaan tulevien kuukausien aikana[1].

Komissio on määrittänyt mahdollisten riskien välttämiseksi tiettyjä toimenpiteitä, jotka on toteutettava Bulgarian ja Romanian liittymisen yhteydessä. Komissio perustaa oikeusjärjestelmän uudistamista sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla toteutettavaa yhteistyötä ja valvontaa varten erityisen järjestelmän. EU:n taloudellista etua suojataan tänään annetulla maatalousmenoja koskevalla erityisellä asetuksella. EU:n sääntely sisältää kattavia toimia riskien torjumiseksi esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuden alalla[2].

Laajentumisasioista vastaava komissaari Olli Rehn totesi: ”Toimintamallimme on oikeudenmukainen ja perusteellinen. Oikeudenmukainen, koska toteamme kehitystä tapahtuneen ja annamme tunnustusta asioissa, joissa se on paikallaan. Perusteellinen, koska otamme käyttöön tarvittavat menettelyt tukemaan Bulgariaa ja Romaniaa uudistuksissa niiden oman ja koko EU:n edun mukaisesti.”

Neljässä EU-maassa[3] laajentumisen ratifiointi on vielä kesken. Kun se saadaan päätökseen, Bulgarian ja Romanian liittymisen myötä EU:hun tulee 30 miljoonaa uutta kansalaista 1. tammikuuta 2007. Näin päättyy historiallinen viides laajentumiskierros, jonka jälkeen EU:ssa on miltei puoli miljardia kansalaista.
Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Yksityiskohtaisempia tietoja saavutetuista tuloksista ja jäljellä olevista puutteista asiakirjoissa MEMO/06/345 ja MEMO/06/346.

[2] Lisätietoja liitännäistoimenpiteistä asiakirjassa MEMO/06/347.

[3] Belgia, Tanska, Saksa ja Ranska.


Side Bar