Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Brüssel, 26. september 2006

Komisjon kinnitab Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise ELiga 1. jaanuaril 2007 ja sellega kaasnevad ranged meetmed

Komisjon võttis täna vastu seirearuande Bulgaaria ja Rumeenia valmisoleku kohta ELiga ühinemiseks. Mõlemad riigid on teinud märkimisväärseid edusamme ja seda aluseks võttes on komisjon seisukohal, et nad suudavad alates 1. jaanuarist 2007 toime tulla ELi liikmelisusega seotud õiguste ja kohustustega. Mõningates valdkondades on vaja teha veel täiendavat tööd ja selleks teeb komisjon ettepaneku võtta rangeid täiendavaid meetmeid.

Mais 2006 leidis komisjon, et „Bulgaaria ja Rumeenia peaksid ühinemiseks valmis olema 1. jaanuaril 2007, tingimusel et nad suudavad allesjäänud probleemidele lahenduse leida.” Pärast seda on mõlemad riigid teinud tõsiseid jõupingutusi ja lahendanud mitmed probleemid. Selle tulemusena on mõlemad riigid saavutanud piisava kooskõla ELis kehtivate normide ja tavadega. Komisjoni aruandes viidatakse mõningatele lahendamata probleemidele ja kinnitatakse, et ELi käsutuses on piisavalt vahendeid nii liidu kui ka tema kodanike huvide kaitsmiseks.

Komisjoni otsust kommenteerides ütles president José Manuel Barroso: „Õnnitlen Bulgaaria ja Rumeenia rahvast ja valitsuse liikmeid selle ajaloolise saavutuse puhul. Meie objektiivne hinnang näitab, et nende kahe riigi kavakohane ühinemine koos meie pakutud kaasnevate meetmetega annab võimaluse viia lõpule ELi viies laienemine. See laienemine on aidanud Euroopas tugevdada rahu ja suurendada heaolu. Bulgaaria ja Rumeenia jaoks on see õige otsus ning see on ka Euroopa jaoks õige otsus.”

Alates maist on kaks kõnealust riiki lahendanud umbes pooled tuvastatud probleemidest. Praeguse olukorra põhjal võib väita, et enamik allesjäänud probleeme lahendatakse järgmiste kuude jooksul.[1]

Riskide vältimiseks on komisjon määranud kindlaks meetmed, mis kaasnevad Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega. Komisjon näeb ette korra, mille abil teha koostööd ja jälgida edusamme kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Et kaitsta ELi finantshuve võeti täna vastu põllumajanduskulusid käsitlev spetsiaalne määrus. ELi õiguses on ette nähtud ulatuslikud meetmed riskidega võitlemiseks valdkondades nagu toiduohutus.[2]

Laienemisvolinik Olli Rehn lisas: „Meie lähenemine on õiglane ja range. See on õiglane, sest oleme märganud tehtud edusamme ja neid tunnustanud. See on range, sest oleme võtnud vajalikud meetmed Bulgaaria ja Rumeenia reformide toetamiseks, mis on nii nende kahe riigi kui ka ELi kui terviku huvides.“

Neljas ELi liikmesriigis on ratifitseerimisprotsess veel pooleli,[3] kuid kui see on lõpule viidud, kasvab ELi kodanike arv 1. jaanuaril 2007 Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses 30 miljoni võrra. Sellega lõpeb ajalooline viies laienemine, mille järel ELis on peaaegu pool miljardit kodanikku.
Täpsem teave:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Saavutatud tulemuste ja veel esinevate puudujääkide üksikasju vt MEMO/06/345 ja MEMO/06/346.

[2] Kaasnevate meetmete üksikasju vt MEMO/06/347.

[3] Belgias, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal.


Side Bar