Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Bruxelles, den 26. september 2006

Kommissionen bekræfter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 sammen med en forpligtende pakke af ledsageforanstaltninger

Kommissionen vedtog i dag sin endelige tilsynsrapport om Bulgariens og Rumæniens forberedelser til EU-medlemskab. Kommissionen finder på grundlag af de gode fremskridt, der er gjort, at begge lande vil være i stand til at påtage sig rettighederne og forpligtelserne ved EU-medlemskab den 1. januar 2007. Kommissionen foreslår med henblik på at afhjælpe problemerne på en række områder, hvor der endnu kræves en indsats, en pakke af forpligtende ledsageforanstaltninger.

I maj 2006 udtalte Kommissionen, at Bulgarien og Rumænien burde være klar til EU-medlemskab, forudsat at visse udestående problemer blev løst. Siden da har begge lande gjort en væsentlig indsats og taget mange af udfordringerne op. Det har betydet, at de nu i tilstrækkelig grad har afpasset sig efter de gældende standarder og praksis i EU. Angående de få resterende problemer fremgår det af Kommissionens rapport, at EU har tilstrækkelig mange muligheder for at sikre, at EU's og dens borgeres interesser beskyttes.

Formand José Manuel Barroso lykønskede i sin kommentar til Kommissionens beslutning det bulgarske og rumænske folk og deres ledere med denne historiske præstation. Han udtalte, at en objektiv vurdering havde vist, at disse to landes planmæssige tiltrædelse sammen med de foreslåede ledsageforanstaltninger var en chance til at fuldføre EU's femte udvidelse. Denne udvidelse har befæstet freden og bragt mere velstand til Europa. Det var den rette beslutning for Bulgarien og Rumænien og den rette beslutning for Europa.

Siden maj har de to lande med held arbejdet på at løse ca. halvdelen af de udestående problemer. Hvis tempoet holdes, kan man med rimelighed forvente, at de sidste problemer vil blive løst i de kommende måneder[1].

For at hindre eventuelle risici har Kommissionen fastlagt en række foranstaltninger, som skal ledsage Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. Kommissionen vil oprette en mekanisme til samarbejde og kontrol af fremskridt på områderne retsreform, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet. Til beskyttelse af EU's finansielle interesser blev der i dag udstedt en særlig forordning vedrørende udgifter på landbrugsområdet. EU-reglerne omfatter alsidige foranstaltninger til at modvirke risici på områder som fødevaresikkerhed[2].

Kommissæren med ansvar for udvidelse Olli Rehn tilføjede, at Kommissionens tilgang havde været streng, men retfærdig. Retfærdig, fordi det anerkendes, at der er gjort fremskridt. Streng, fordi der er indført en mekanisme til at støtte Bulgarien og Rumænien i deres reformbestræbelser i begge landes og hele EU's interesse.

Forudsat at de fire sidste lande fuldfører deres ratifikationsproces[3], betyder Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007, at EU's befolkning øges med 30 millioner, og at der med fuldførelse af EU's historiske femte udvidelse skabes en Union med næsten en halv milliard indbyggere.
Se nærmere på:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Se nærmere om resultaterne til dato og de resterende mangler i MEMO/06/345 og MEMO/06/346

[2] Se nærmere om ledsageforanstaltningerne i MEMO/06/347

[3] Belgien, Danmark, Tyskland og Frankrig.


Side Bar