Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

V Bruselu dne 26. září 2006

Komise potvrzuje vstup Bulharska a Rumunska do EU k 1. lednu 2007, který je podmíněný splněním celé řady doprovodných opatření

Komise dnes přijala závěrečnou hodnotící zprávu o připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU. Na základě pokroku, kterého obě tyto země dosáhly, se Komise domnívá, že jsou způsobilé k tomu, aby dne 1. ledna 2007 na sebe vzaly práva a povinnosti vyplývající z členství v EU. Komise navrhuje balíček přísných doprovodných opatření zaměřených na několik oblastí, v nichž je třeba provádět další činnosti.

Komise v květnu 2006 dospěla k závěru, že „by Bulharsko a Rumunsko měly být ke dni 1. ledna 2007 připraveny na členství v EU za předpokladu, že budou věnovat pozornost nedořešeným otázkám". Obě země vyvinuly od této doby značné úsilí a zaměřily se na mnoho z těchto úkolů. Tím dosáhly dostatečného souladu s platnými normami a osvědčenou praxí v rámci Unie. Pokud jde o několik zbývajících záležitostí, ze zprávy Komise vyplývá, že EU má k dispozici dostatečné záruky k zajištění ochrany zájmů Unie a jejích občanů.

Předseda Komise, José Manuel Barroso, v komentáři k jejímu rozhodnutí uvedl: „Gratuluji občanům a politickému vedení Bulharska a Rumunska k tomuto historickému úspěchu. Objektivní posouzení, které jsme provedli, dokládá, že přistoupení těchto dvou zemí podle plánovaného harmonogramu a doprovodná opatření, která současně navrhujeme, představují možnost dokončit páté rozšíření EU. Toto rozšíření znamená pro Evropu posílení míru a přineslo více prosperity. Je to správné rozhodnutí pro Bulharsko i pro Rumunsko a je to správné rozhodnutí i pro Evropu.“

Ve skutečnosti tyto dvě země od května úspěšně vyřešily přibližně polovinu identifikovaných a dosud otevřených problémů. Za současné situace lze očekávat, že většina zbývajících otázek bude dořešena v následujících měsících[1].

Aby předešla možným rizikům, Komise identifikovala řadu opatření, která souvisí s přistoupením Bulharska a Rumunska. Zavede mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Pro účely ochrany finančních zájmů EU byla dnes schválena zvláštní úprava zemědělských výdajů. Pravidla EU upravují komplexní opatření pro boj proti rizikům v oblastech, jakou je například bezpečnost potravin[2].

Evropský komisař pro rozšíření, Olli Rehn, k tomu dodal: „Náš přístup je spravedlivý a přísný. Je spravedlivý, protože jsme vzali na vědomí pokrok, kterého bylo dosaženo, a měli uznání v příslušných oblastech. Je přísný, protože jsme zavedli potřebný mechanismus, který Bulharsku a Rumunsku napomůže s jejich reformou, v zájmu těchto dvou zemí a EU jako celku.“

Po dokončení zbývajících ratifikací ve čtyřech členských státech EU[3], přivede dne 1. ledna 2007 přistoupení Bulharska a Rumunska do EU 30 milionů občanů, čímž se dokončí historicky páté rozšíření EU a vznikne Unie, která má téměř půl miliardy občanů.
Další informace viz:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_cs.htm


[1] Pro bližší informace o dosažených výsledcích a zbývajících nedostatcích viz MEMO/06/345 a MEMO/06/346.

[2] Pro bližší podrobnosti o doprovodných opatřeních viz MEMO/06/347.

[3] Jedná se o Belgii, Dánsko, Německo a Francii.


Side Bar