Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Bruselj, 13. septembra 2006

Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T): prvo spodbudno poročilo o dejavnosti evropskih koordinatorjev

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo podpredsednika Barrota, ki predstavlja glavne rezultate dejavnosti koordinatorjev vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Šest oseb[1], ki so bile julija 2005 imenovane, da bi ocenile napredek nekaterih projektov TEN-T, je prav tako oblikovalo priporočila za učinkovito izvajanje teh prednostnih projektov.

„Dejstvo, da države članice, zadevne regije in železniški sektor sedaj priznavajo vlogo evropskih koordinatorjev, že samo po sebi predstavlja uspeh. Poleg tega so prvi rezultati, ki so jih dosegli koordinatorji, zelo spodbudni“, je izjavil Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, pristojen za promet.

Naloga evropskih koordinatorjev je bila analizirati prednostne osi, za katere so odgovorni, in hkrati oblikovati priporočila za izvedbo teh velikih projektov. Njihova priporočila bodo neodvisno od projekta, s katerim se ukvarjajo, Komisiji v veliko pomoč pri finančnem načrtovanju vseevropskega prometnega omrežja za obdobje 2007–2013. Komisija tako razpolaga z analizo koridorjev kot celote.

Koordinatorji so štiri načela šteli za bistvena pri izvedbi projektov TEN-T. Ta načela, ki so bila povzeta v sporočilu Komisije, so:

  • osredotočiti razpoložljiva sredstva v prvi meri na čezmejne odseke in nekatera velika ozka grla, tj. na projekte, ki za Skupnost predstavljajo veliko dodano vrednost;
  • upoštevati vidike, povezane z interoperabilnostjo, od faze zasnove projektov naprej;
  • uporabiti stopnjo podpore, ki bo dovolj spodbudna za začetek izgradnje čezmejnih odsekov in ozkih grl;
  • optimalno in pravično dodeljevati razpoložljiva sredstva Skupnosti.

G. Barrot je prav tako poudaril potrebo po usklajevanju načrtovanja infrastrukture, prometne politike in upravljanja prometnih tokov na vsaki posamezni osi. Koordinatorji so zlasti predlagali podpis izjav o nameri in ustanovitev „medvladnih odborov“, ki bodo zadevnim državam omogočili boljše usklajevanje njihovega načrtovanja.

G. Barrot je na podlagi teh prvih pozitivnih rezultatov močno spodbudil koordinatorje k nadaljevanju njihove naloge.

Evropski parlament bo izprašal evropske koordinatorje v naslednjih tednih.
Celotna besedila poročil se nahajajo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Ti koordinatorji so:

  • G. Karel Van Miert za prednostni projekt št. 1 („železniška os Berlin-Verona/Milano-Bologna-Neapelj-Mesina-Palermo“)
  • G. Etienne Davignon za prednostni projekt št. 3 („hitra železniška os jugozahodne Evrope“)
  • Ga. Loyola de Palacio za prednostni projekt št. 6 („železniška os Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budimpešta-meja z Ukrajino“)
  • G. Péter Balázs za prednostni projekt št. 17 („železniška os Pariz-Strasbourg-Stuttgart-Dunaj-Bratislava“)
  • G. Pavel Telicka za prednostni projekt št. 27 („železniška os „Rail Baltica “ Varšava-Kaunas-Riga-Talin-Helsinki“)

– G. Karel Vinck za projekt „Evropski sistem za vodenje železniškega prometa (ERTMS)“.


Side Bar