Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Bruksela, dnia 13 września 2006 r.

TEN-T : pierwsze sprawozdanie z działalności koordynatorów europejskich jest satysfakcjonujące

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat wiceprzewodniczącego Barrot przedstawiającego główne wyniki działalności koordynatorów transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Sześć osobistości[1] wyznaczonych w lipcu 2005 r. do oceny postępu niektórych projektów TEN-T sformułowało również zalecenia dotyczące skutecznej realizacji tych projektów priorytetowych.

„Fakt, że koordynatorzy europejscy są obecnie uznani, zarówno na szczeblu zainteresowanych państw i regionów, jak i w sektorze kolejowym stanowi sam w sobie osiągnięcie. Ponadto pierwsze wyniki działalności koordynatorów są bardzo satysfakcjonujące” stwierdził Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

Zadaniem koordynatorów europejskich była analiza osi priorytetowych, za które są odpowiedzialni oraz jednoczesne opracowanie zaleceń dotyczących realizacji tych znaczących projektów. Niezależnie od projektu, nad którym pracują koordynatorzy, ich zalecenia będą bardzo przydatne przy opracowywaniu przez Komisję programowania finansowego dla transeuropejskich sieci transportowych na lata 2007 – 2013. W związku z tym Komisja ma do dyspozycji całościową analizą korytarzy.

Koordynatorzy określili cztery główne zasady. które uważali za istotne przy realizacji projektów TEN-T. Zasady te, ujęte w komunikacie Komisji, są następujące:

  • skoncentrowanie dostępnych zasobów przede wszystkim na sekcjach transgranicznych i niektórych, najważniejszych wąskich gardłach oraz na projektach, które przedstawiają dla Wspólnoty istotną wartość dodaną;
  • uwzględnienie aspektów związanych z interoperacyjnością już na etapie powstawania koncepcji projektu;
  • zastosowanie wystarczająco zachęcającej stawki wsparcia umożliwiającej rozpoczęcie prac na sekcjach transgranicznych i wąskich gardłach;
  • rozdzielenie dostępnych zasobów w sposób optymalny i z zachowaniem zasady równości.

Wiceprzewodniczący Jacques Barrot podkreślił również potrzebę koordynacji w odniesieniu do każdej osi działania, zarówno przy planowaniu infrastruktury, opracowywaniu polityki transportowej czy zarządzaniu natężeniem ruchu. Dzięki koordynatorom podpisano w szczególności listy intencyjne i listy w sprawie powołania „komisji międzyrządowych”, które pozwolą zainteresowanym państwom na skuteczniejszą koordynację na etapie planowania.

Kierując się pierwszymi pozytywnymi wynikami działalności koordynatorów, Jacques Barrot żywo zachęcił ich do jej kontynuowania.

W najbliższych tygodniach Parlament Europejski przeprowadzi rozmowy z koordynatorami europejskimi.

Pełna wersja sprawozdań dostępna jest na następującej stronie:

http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Wspomniani koordynatorzy to:

  • Karel Van Miert, projekt priorytetowy nr 1 („Oś kolejowa Berlin-Werona/Mediolan-Bolonia-Neapol-Messyna-Palermo”)
  • Etienne Davignon, projekt priorytetowy nr 3 („Oś szybkich linii kolejowych z Europy południowej do Europu zachodniej”)
  • Loyola de Palacio, projekt priorytetowy nr 6 („Oś kolejowa Lyon-Triest-Divača/Koper-Divača-Lublana-Budapeszt-granica ukraińska”)
  • Péter Balázs, projekt priorytetowy nr 17 („Oś kolejowa Paryż-Strasburg-Stuttgart-Wiedeń-Bratysława”)
  • Pavel Telicka, projekt priorytetowy nr 27 („Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa-Kowno- Ryga-Tallin-Helsinki”)

Karel Vinck, projekt „ERTMS”.


Side Bar