Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Briselē, 2006. gada 13. septembrī

RTE-T: Eiropas koordinatoru pirmais, pārliecinošais darbības pārskats

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšsēdētāja vietnieka Barrot paziņojumu, kur atspoguļoti Eiropas transporta infrastruktūras (RTE-T) koordinatoru darbības galvenie rezultāti. Sešas personas[1], kuras tika ieceltas 2005. gada jūlijā, lai novērtētu dažu RTE-T projektu virzību, formulēja arī ieteikumus šo prioritāros projektu efektīvai īstenošanai .

„Fakts, ka Eiropas koordinatoru loma ir novērtēta dzelzceļa nozarē gan valstu, gan attiecīgo reģionu līmenī, jau runā pats par sevi. Turklāt koordinatoru sasniegtie pirmie rezultāti ir panākums pats par sevi,” paziņoja par transporta nozari atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jacques Barrot.
Eiropas koordinatoriem bija uzdevums analizēt prioritārās līnijas, par kurām viņi bija atbildīgi, un vienlaikus izveidot ieteikumus šo lielo projektu īstenošanai. Neatkarīgi no koordinatoru izstrādātā projekta Komisijai viņu ieteikumi bija ļoti vērtīgi saistībā ar Eiropas transporta infrastruktūras finanšu plānošanu 2007.-2013. gadam. Komisijas rīcībā ir arī transporta koridoru integralitātes analīze kopumā.
Koordinatori uzskata, ka ir četri principi, kas ir būtiski RTE-T projektu īstenošanā. Šie principi, kas ietverti arī Komisijas paziņojumā, ir šādi:

  • koncentrēt pieejamos līdzekļus vispirms pārrobežu posmiem un dažām galvenajām vietām ar apgrūtinātu transporta kustību, kā arī projektiem, kuriem ir liela pievienotā vērtība Kopienai;
  • jau no projektu ieceres posma ņemt vērā aspektus, kas saistīti ar savstarpējo izmantojamību;
  • piemērot pietiekami stimulējošu atbalsta apjomu, lai sāktu darbus pārrobežu posmos un vietās ar apgrūtinātu transporta kustību;
  • pārdalīt pieejamos Kopienas līdzekļus optimāli un taisnīgi.

Barrot arī uzsvēra, ka katrai līnijai ir nepieciešams koordinēšanas darbs un ka nepieciešams izplānot infrastruktūru, transporta politiku vai transporta plūsmas pārvaldību. Tieši koordinatori ierosināja parakstīt nodomu protokolus un izveidot „starpvaldību komisijas", kas attiecīgajām valstīm dos iespēju labāk koordinēt plānošanu.
Pamatojoties uz pirmajiem pozitīvajiem rezultātiem, Barrot enerģiski mudināja koordinatorus turpināt darbu.
Eiropas koordinatorus nākamajās nedēļās uzklausīs Eiropas Parlaments.

Pilnīga ziņojumu versija ir pieejama tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Šie koordinatori ir:

  • Karel Van Miert — koordinators prioritārajam projektam Nr. 1 („Dzelzceļa līnija Berlīne–Verona/Milāna–Boloņa–Neapole–Mesīna–Palermo”),
  • Etienne Davignon — koordinators prioritārajam projektam Nr. 3 („Dienvidrietumu Eiropas ātrgaitas dzelzceļa līnija”),
  • Loyola de Palacio — koordinatore prioritārajam projektam Nr. 6 („Dzelzceļa līnija Liona–Trieste–Divača/Kopera–Divača–Ļubļana–Budapešta–Ukrainas robeža”),
  • Péter Balįzs — koordinators prioritārajam projektam Nr. 17 („Dzelzceļa līnija Parīze–Strasbūra–Štutgarte–Vīne–Bratislava”),
  • Pavel Telicka — koordinators prioritārajam projektam Nr. 27 („Dzelzceļa līnija Rail Baltica Varšava–Kauņa–Rīga–Tallina–Helsinki”),
  • Karel Vinck — koordinators projektam „ERTMS”.

Side Bar