Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

2006 m. rugsėjo 13 d., Briuselis

TEN-T: pirmoji optimistinė Europos koordinatorių veiklos ataskaita

Šiandien Europos Komisija priėmė Pirmininko pavaduotojo J. Barroto pranešimą, kuriame pateikiami svarbiausieji transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) koordinatorių veiklos rezultatai. Šeši asmenys,[1] 2005 m. liepos mėnesį paskirti įvertinti tam tikrų TEN-T projektų pažangą, taip pat pateikė veiksmingo šių prioritetinių projektų įgyvendinimo rekomendacijas.

„Jau vien tai, kad Europos koordinatorių vaidmuo suinteresuotųjų valstybių ir regionų lygiu nuo šiol bus iš tikrųjų pripažintas, yra sėkmė. Be to, pirmieji koordinatorių pasiekti rezultatai yra labai optimistiški“ sakė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrotas.
Europiniams koordinatoriams buvo iškeltas uždavinys išnagrinėti prioritetinius maršrutus, už kuriuos jie yra atsakingi, ir tuo pat metu pateikti rekomendacijas šiems didiesiems projektams įgyvendinti. Nepriklausomai nuo projekto, kuriam jie paskirti, jų rekomendacijos bus labai naudingos Komisijai skiriant finansavimą transeuropiniams transporto tinklams 2007–2013 m. laikotarpiui. Komisija taip pat disponuoja visų koridorių analize.
Keturis principus, įgyvendinant TEN-T projektus, koordinatoriai laikė esminiais. Šie, į Komisijos pranešimą įtraukti principai yra:

  • visų pirma esamus fondus skirti pasienio teritorijoms ir tam tikroms pagrindinėms trukdžių vietoms, t. y. didelės pridedamosios vertės Bendrijai turintiems projektams;
  • jau projektų kūrimo etape atsižvelgti į su sąveika susijusius aspektus;
  • siekiant pradėti darbus pasienio teritorijų ruožuose ir trukdžių vietose, taikyti pakankamai skatinantį paramos lygį;
  • esamus Bendrijos išteklius skirstyti optimaliai ir laikantis nešališkumo principo.

J. Barrot taip pat pabrėžė poreikį koordinuoti visų maršrutų infrastruktūrų planavimą, vežimų politiką ir eismo srautų valdymą visu jų ilgiu. Iš pradžių koordinatoriai pateikė pasiūlymą pasirašyti ketinimų protokolus ir sukurti tarpvyriausybines komisijas, kurios suinteresuotosioms valstybėms leistų geriau koordinuoti planavimą.
Remdamasis šiais pirmaisiais teigiamais rezultatais, J. Barrotas padrąsino koordinatorius tęsti veiklą.
Per artimiausias savaites Europos Parlamentas surengs Europos koordinatorių klausymus.

Išsami ataskaitų versija gaunama šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Koordinatoriai yra šie:

  • Karel Van Miert, Prioritetinio projekto Nr.1 („Geležinkelio linija Berlynas–Verona ir (arba) Milanas–Bolonė–Neapolis–Mesina–Palermas“)
  • Etienne Davignon, Prioritetinio projekto Nr.3 („Pietvakarių Europos greitųjų traukinių geležinkelio linija“)
  • Loyola de Palacio, Prioritetinio projekto Nr.6 („Geležinkelio linija Lijonas–Triestas–Divaca ir (arba) Koper–Divaca–Liublijana–Budapeštas–Ukrainos paseinis“)
  • Péter Balázs, Prioritetinio projekto Nr.17 („Geležinkelio linija Paryžius–Strasbūras–Štutgartas–Viena–Bratislava“)
  • Pavel Telicka, Prioritetinio projekto Nr.17 („Geležinkelio linija Rail Baltica Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas–Helsinkis“)

– Karel Vinck – ERTMS projekto.


Side Bar