Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Bryssel 13. syyskuuta 2006

Euroopan laajuinen liikenneverkko: koordinaattoreiden ensimmäinen toimintakertomus myönteinen

Euroopan komissio hyväksyi tänään varapuheenjohtaja Barrot’n tiedonannon, jossa esitellään Euroopan laajuisen liikenneverkon koordinaattoreiden työn tärkeimpiä tuloksia. Nämä kuusi koordinaattoria[1], jotka nimitettiin heinäkuussa 2005 arvioimaan tiettyjen Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvien hankkeiden edistymistä, ovat myös antaneet suosituksia, joilla pyritään tehostamaan näiden ensisijaisten hankkeiden toteutusta.

”Se, että eurooppalaisten koordinaattoreiden asema tunnustetaan nyt sekä valtioissa ja alueilla, joissa hankkeita toteutetaan, että rautatiealalla yleensä, on jo saavutus sinänsä. Myös koordinaattoreiden saavuttamat ensimmäiset tulokset ovat erittäin rohkaisevia,” totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot.

Eurooppalaisten koordinaattoreiden tehtävänä on analysoida vastuullaan olevia ensisijaisia akseleita ja antaa suosituksia näiden suurhankkeiden toteutuksesta. Riippumatta siitä, minkä hankkeen parissa koordinaattorit työskentelevät, heidän suosituksensa ovat erittäin hyödyllisiä komissiolle sen suunnitellessa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoitusohjelmaa kaudeksi 2007–2013, koska komissiolla on näin käytössään koko liikennekäytävää koskeva kattava analyysi.

Koordinaattorit ovat määritelleet neljä periaatetta, joita he pitävät olennaisen tärkeinä Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyvien hankkeiden toteutuksessa. Nämä periaatteet, jotka on toistettu komission tiedonannossa, ovat seuraavat:

  • Käytettävissä olevat varat tulisi keskittää ensisijaisesti valtioiden rajat ylittäviin osuuksiin ja tiettyihin keskeisiin pullonkauloihin, eli hankkeisiin, jotka tuovat merkittävää lisäarvoa yhteisön tasolla.
  • Yhteentoimivuuteen liittyvät kysymykset tulisi ottaa huomioon hankkeiden suunnitteluvaiheesta lähtien.
  • Yhteisön tukiosuuden tulisi toimia riittävänä kannustimena valtioiden rajat ylittäviin osuuksiin ja pullonkauloihin liittyvien töiden käynnistämiselle.

Käytettävissä olevat yhteisön varat olisi jaettava optimaalisesti ja tasapuolisesti.

Komissaari Barrot korosti myös tarvetta huolehtia hankkeiden koordinoinnista koko liikenneakselin pituudelta. Tämä koskee niin infrastruktuurien suunnittelua, liikennepolitiikan muotoilua kuin liikennevirtojen hallintaa. Koordinaattorit ovat erityisesti olleet aloitteentekijöinä, kun on allekirjoitettu aiesopimuksia ja perustettu ”hallitustenvälisiä komiteoita”, joiden avulla kyseiset maat voivat paremmin koordinoida hankkeidensa suunnittelua.

Näiden myönteisten ensimmäisten tulosten perusteella komissaari Barrot suosittelee lämpimästi, että koordinaattorit jatkavat työtään.

Euroopan parlamentti kuulee eurooppalaisia koordinaattoreita seuraavien viikkojen aikana.

Kertomusten täydellinen versio on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Koordinaattorit ovat:

– Karel Van Miert: ensisijainen hanke nro 1 (rautatieyhteys Berliini–Verona/Milano–Bologna–Napoli–Messina–Palermo)

– Etienne Davignon: ensisijainen hanke nro 3 (Lounais-Euroopan suurnopeusjunayhteys)

– Loyola de Palacio: ensisijainen hanke nro 6 (rautatieyhteys Lyon–Trieste–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budapest–Ukrainan raja)

– Péter Balázs: ensisijainen hanke nro 17 (rautatieyhteys Pariisi–Strasbourg–Stuttgart–Wien–Bratislava)

– Pavel Telička: ensisijainen hanke nro 27 (Rautatieyhteys ”Rail Baltica” Varsova–Kaunas–Riika–Tallinna–Helsinki)

– Karel Vinck: ERTMS-hanke.


Side Bar