Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Brüssel, 13. september 2006

Üleeuroopalised transpordivõrgud: Euroopa koordinaatorite esimene tegevusaruanne on lootustandev

Euroopa Komisjon võttis täna vastu asepresident Barrot’ teatise, milles esitatakse Euroopa transpordivõrkude (TEN-T) koordinaatorite tegevuse peamised tulemused. Kuus koordinaatorit,[1] kes määrati 2005. aasta juulis hindama teatavate projektide edenemist, esitasid ka soovitused prioriteetsete projektide tõhusaks rakendamiseks.

„Edu näitab juba asjaolu, et Euroopa koordinaatorite rolli tunnustatakse nii riikide ja piirkondade tasandil kui ka raudteesektoris. Pealegi on koordinaatorite esimesed tulemused lootustandvad“ ütles komisjoni asepresident Jacques Barrot, kes vastutab transpordisektori eest.

Euroopa koordinaatorite ülesanne oli analüüsida oma vastutusalas olevaid prioriteetseid projekte ja esitada soovitused nende rakendamiseks. Lisaks konkreetsetele projektidele on need soovitused väga kasulikud komisjonile üleeuroopaliste transpordivõrkude rahastamise kavandamisel aastateks 2007–2013. Nüüd on komisjonil täielik ülevaade kõikidest transpordikoridoridest.

TEN-T projektide rakendamisel pidasid koordinaatorid oluliseks nelja põhimõtet. Komisjoni teatises välja toodud põhimõtted on:

  • keskendada olemasolevad rahalised vahendid eelistatult piiriülestele lõikudele ja teatavatele kitsaskohtadele – projektidele, mis on ühenduse jaoks suure lisandväärtusega;
  • võtta juba alates projektide kavandamise etapist arvesse koostalitlusega seotud asjaolusid;
  • rakendada piisavalt innustavat toetuse määra, et võimaldada tööde alustamist piiriülestes lõikudes ja teatavates kitsaskohtades;
  • jaotada ühenduse rahaline toetus optimaalselt ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes.

Hr Barrot rõhutas ka prioriteetsete projektide igakülgse koordineerimise vajadust, nii infrastruktuuride kavandamise, transpordipoliitika kui ka transpordivoogude juhtimise valdkonnas. Koordinaatorid tegid ka ettepaneku kavatsuste protokolli allakirjutamiseks ja valitsustevaheliste komisjonide loomiseks, mis võimaldaksid asjaomastel riikidel kavandamist paremini koordineerida.

Esimeste heade tulemuste põhjal julgustas hr Barrot koordinaatoreid oma tööd jätkama.

Koordinaatorite ärakuulamine Euroopa Parlamendis toimub lähinädalatel.

Terviklikud aruanded leiab:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Koordinaatorid:

  • Karel Van Miert, prioriteetne projekt nr 1 (raudteeliin Berliin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo)
  • Etienne Davignon, prioriteetne projekt nr 2 (Edela-Euroopa kiirraudteeliin)
  • Loyola de Palacio, prioriteetne projekt nr 6 (raudteeliin Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-Ukraina piir)
  • Péter Balįzs, prioriteetne projekt nr 17 (raudteeliin Pariis-Strasbourg-Stuttgart-Viin-Bratislava)
  • Pavel Telicka, prioriteetne projekt nr 27 (raudteeliin „Rail Baltica” Varssavi-Kaunas-Riia-Tallinn-Helsingi)

Karel Vinck, projekt ERTMS.


Side Bar