Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2006

ΔΕΔ-Μ: Ενθαρρυντική η πρώτη έκθεση δραστηριότητας των ευρωπαίων συντονιστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση του Αντιπροέδρου κ. Barrot, στην οποία παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα της δραστηριότητας των συντονιστών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) Οι έξι προσωπικότητες[1] που ορίστηκαν τον Ιούλιο 2005 για να αξιολογήσουν τον βαθμό προόδου ορισμένων έργων ΔΕΔ-Μ διατύπωσαν επίσης προτάσεις ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω έργων προτεραιότητας.

«Το γεγονός ότι έχει πλέον αναγνωρισθεί, τόσο σε επίπεδο κρατών και οικείων περιφερειών, όσο και στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού κλάδου, ο ρόλος των ευρωπαίων συντονιστών, αποτελεί ήδη από μόνο του επιτυχία. Επιπλέον, είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα που επέτυχαν οι συντονιστές», δήλωσε ο Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές.
Οι ευρωπαίοι συντονιστές ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν την ανάλυση των αξόνων προτεραιότητας, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, και να διατυπώσουν, παράλληλα, προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση των μεγάλων αυτών έργων. Ανεξάρτητα από το έργο στο οποίο εργάζονται, οι προτάσεις τους θα είναι πολύ χρήσιμες για την Επιτροπή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγραμματισμού των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών κατά τη χρονική περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή διαθέτει τοιουτοτρόπως μια ανάλυση όλων των διαδρόμων.
Τέσσερις αρχές θεωρήθηκαν από τους συντονιστές ως κύριας σημασίας για την υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ. Οι αρχές αυτές αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και είναι οι εξής:

  • συγκέντρωση των διαθέσιμων κονδυλίων πρωταρχικώς στα διαμεθοριακά τμήματα και σε ορισμένα σημαντικά σημεία συμφόρησης, σε έργα που αντιπροσωπεύουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την Κοινότητα·
  • συνεκτίμηση, ήδη από τη φάση μελέτης των έργων, των πτυχών που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα·
  • την εφαρμογή ενός ποσοστού χρηματοδοτικής στήριξης αρκετά προτρεπτικού ώστε να επιτραπεί η έναρξη των εργασιών στα διαμεθοριακά τμήματα και τα σημεία συμφόρησης·
  • κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων κατά βέλτιστο τρόπο και ακολουθώντας την αρχή της ισοτιμίας.

Ο κ. Barrot υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συντονισμού σε όλο το μήκος κάθε άξονα, είτε πρόκειται για τον προγραμματισμό των υποδομών είτε για την πολιτική μεταφορών ή για τη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών. Από τους συντονιστές ξεκίνησε ειδικότερα η υπογραφή επιστολών προθέσεως ανάληψης έργων και η δημιουργία «διακυβερνητικών επιτροπών», οι οποίες θα επιτρέψουν στις οικείες χώρες να συντονίζουν καλύτερα τον προγραμματισμό τους.
Με βάση τα ανωτέρω πρώτα θετικά αποτελέσματα, ο κ. Barrot παρακίνησε ένθερμα τους συντονιστές να συνεχίσουν την αποστολή τους.
Κατά τις επόμενες εβδομάδες θα διενεργηθεί ακρόαση των ευρωπαίων συντονιστών εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πλήρες κείμενο των εκθέσεων, διατίθεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Οι συντονιστές αυτοί είναι οι εξής:

  • Κος Karel Van Miert, για το έργο προτεραιότητας αριθ. 1 («Σιδηροδρομικός άξονας Βερολίνο - Βερόνα/Mιλάνο – Μπολώνια – Nάπολη – Mεσσίνα - Παλέρμο»)
  • Κος Etienne Davignon, για το έργο προτεραιότητας αριθ. 3 («Σιδηροδρομικός άξονας υψηλής ταχύτητας νοτιοδυτικής Ευρώπης»)
  • Κα Loyola de Palacio, για το έργο προτεραιότητας αριθ. 6 («Σιδηροδρομικός άξονας Λυών – Tεργέστη - Divaca/Koper - Divača – Λουμπλιάνα - Bουδαπέστη - σύνορα με την Ουκρανία» )
  • Κος Péter Balázs, για το έργο προτεραιότητας αριθ. 17 («Σιδηροδρομικός άξονας Παρίσι - Στρασβούργο – Στουτγάρδη - Βιέννη - Μπρατισλάβα»)
  • Κος Pavel Telicka, για το έργο προτεραιότητας αριθ. 27 («Σιδηροδρομικός άξονας Rail Baltica -“Σιδηρόδρομος της Βαλτικής” Βαρσοβία - Kaunas - Ρίγα – Tαλίν – Ελσίνκι»)
  • Κος Karel Vinck για το έργο «ERTMS».

Side Bar