Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Bruselj, 12. septembra 2006

Finančni sektor: Komisija sprejela ukrepe za izboljšanje postopka za nadzor odobritev za združitve in prevzeme

Evropska komisija je predstavila predlog za zaostritev postopkov, ki jih nadzorni organi držav članic uporabljajo pri ocenjevanju predlaganih združitev in prevzemov v sektorjih bančništva, zavarovalništva in vrednostnih papirjev. Trenutna pravila EU nadzornim organom omogočajo, da zaustavijo predlagane združitve in prevzeme, če menijo, da bi to lahko ogrozilo „varno in skrbno upravljanje“ ciljne družbe. Predlagana nova direktiva, ki spreminja različne obstoječe direktive na področju teh sektorjev, bo zlasti razjasnila merila, na podlagi katerih bi morali nadzorniki ocenjevati možne postopke združitev in prevzemov. To bo izboljšalo jasnost in preglednost pri nadzornem ocenjevanju in pomagalo zagotoviti dosledno obravnavo zahtevkov za združitve in prevzeme v celi EU.

Komisar za notranji trg in storitve, Charlie McCreevy, je izjavil: „Ta nova pravila pomenijo, da bo moralo biti delo nadzornih organov pri ocenjevanju čezmejnih združitev in prevzemov jasno, pregledno in dosledno. Ne dopuščajo manevrskega prostora za politično vmešavanje ali protekcionizem. To mora biti korak naprej, če resno želimo imeti popolnoma delujoč notranji trg in evropskim finančnim družbam omogočiti, da postanejo konkurenčne v svetovnem merilu.“

Kaj bo uvedla nova direktiva

Predlagana direktiva nadzornim organom zagotavlja jasen in pregleden postopek odločanja in uradnega obveščanja. Od zdaj naprej bo na voljo zlasti zaključen seznam meril, po katerih se ocenjuje družba prevzemnica, kot so na primer ugled predlaganega prevzemnika, ugled in izkušnje vseh oseb, ki bi lahko vodile nastalo institucijo ali podjetje, finančna trdnost predlaganega prevzemnika, usklajenost z ustreznimi direktivami EU ter tveganje pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg tega bo direktiva skrajšala obdobje ocenjevanja s treh mesecev na 30 dni in nadzornemu organu dovolila, da „ustavi uro“ le enkrat in pod jasnimi pogoji.

Spreminja naslednje obstoječe direktive: Bančno direktivo (2006/48/ES), Tretjo direktivo o neživljenjskem zavarovanju (92/49/EGS), Prenovljeno direktivo o življenjskem zavarovanju (2002/83/ES), Direktivo o pozavarovanju (2005/68/ES) ter Direktivo 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov.

Ozadje

Vprašanje nizkega čezmejnega združevanja v finančnem sektorju so obravnavali ministri za gospodarstvo in finance (ECOFIN) na neuradnem srečanju septembra 2004. Ministri so prosili Komisijo, da preuči možne ovire za čezmejne združitve in prevzeme v finančnem sektorju, ki so posledica različnih nadzornih praks in drugih, širših dejavnikov. Posledično je Komisija začela s pregledom obstoječih pravil v bančnem sektorju v zvezi z nadzornim ocenjevanjem deležev, ki državam članicam omogočajo, da iz previdnosti zaustavijo prevzem deležev nad določenim pragom. Ker je ta zakonodaja zelo podobna ustrezni zakonodaji v sektorjih vrednostnih papirjev in zavarovalništva, se je zdelo primerno razširiti pregled in vključiti tudi ta dva sektorja, da bi ohranili in nadalje okrepili skladnost med sektorji.

Da bi zbrala mnenje zainteresiranih strani o tej temi, je Komisija spomladi 2006 opravila spletno posvetovanje (IP/06/320). Rezultati so pokazali, da se družbe v EU zavedajo težav v zvezi s postopkom nadzora odobritev in so podprle potrebo po uvedbi jasnejših postopkov in meril ter po izboljšanju skladnosti.

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar