Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Brüsszel, 2006. szeptember 12.

Pénzügyi szektor: A Bizottság fellép az egyesülések és részesedésszerzések felügyeleti engedélyezési eljárásának tökéletesítése érdekében

Az Európai Bizottság előterjesztett egy javaslatot, amely a tagállamok illetékes hatóságai által a banki, biztosítási és értékpapírszektorbeli tervezett egyesülések és részesedésszerzések értékelése esetén folytatandó eljárások szigorítására irányul. A hatályos uniós szabályok alapján a felügyeleti hatóságok megakadályozhatják a tervezett egyesüléseket és részesedésszerzéseket, ha azok megítélésük szerint kockára tehetnék a megcélzott vállalkozás „megbízható és körültekintő gazdálkodását”. A javasolt, az említett szektorokra vonatkozó hatályos irányelveket módosító új irányelv meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a felügyeleti hatóságoknak értékelniük kell a lehetséges egyesülési és részesedésszerzési ügyleteket. Ez javítja a felügyeleti értékelés egyértelműségét és átláthatóságát, továbbá elősegíti az egyesülési és részesedésszerzési ügyletek egységes uniós kezelését.

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az új szabályok alapján a felügyeleti hatóságoknak egyértelműnek, átláthatónak és következetesnek kell lenniük a határokon átnyúló egyesülések és részesedésszerzések értékelésekor. Nem marad helye a politikai beavatkozásnak vagy a protekcionizmusnak. Ez az út vezet előre, ha komolyan gondoljuk a zavartalanul működő belső piac megvalósítását és Európa pénzügyi vállalkozásai globális versenyképességének elősegítését.”

Az új irányelv újdonságai

A javasolt irányelv egyértelmű és átlátható döntéshozatali és értesítési eljárást ír elő a felügyeleti hatóságoknak. Az irányelvben található zárt felsorolás meghatározza a részesedést szerezni kívánó vállalkozás értékelésére szolgáló kritériumokat: a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve, a létrejövő intézményt vagy vállalkozást vezető bármely személy jó hírneve és tapasztalata, a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága, a vonatkozó uniós irányelveknek való megfelelés, valamint a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának a kockázata. Az irányelv emellett három hónapról 30 napra csökkenti az értékelési időszakot és csupán egyszeri alkalommal, egyértelmű feltételek teljesítése mellett engedélyezi a felügyeleti hatóságok számára az „óra megállítását”.

A következő hatályos irányelvek módosulnak: a banki irányelv (2006/48/EK), a harmadik nem életbiztosítási irányelv (92/49/EGK), az átdolgozott életbiztosítási irányelv (2002/83/EK), a viszontbiztosítási irányelv (2005/68/EK) és a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv.

Előzmények

A pénzügyi szektor határokon átnyúló konszolidációjának alacsony szintje a gazdasági és pénzügyminiszterek (ECOFIN) 2004. szeptemberi, nem hivatalos találkozóján került napirendre. A miniszterek felkérték a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a pénzügyi szektorban a határokon átnyúló egyesülések és részesedésszerzések – eltérő felügyeleti gyakorlatból és más, általánosabb okokból eredő – lehetséges akadályait. A Bizottság ezt követően a bankszektorban vizsgálni kezdte a részesedések felügyeleti értékelésére vonatkozó hatályos szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok bizonyos küszöbérték felett felügyeleti okokból megakadályozzák részesedésszerzést. Mivel e jogszabályok igen hasonlóak az értékpapír- és a biztosítási szektor idevágó jogszabályaihoz, a szektorok közötti összhang fenntartása és növelése érdekében célszerűnek tűnt a vizsgálatokat e szektorokra is kiterjeszteni.

Az érintett felek véleményének meghallgatása céljából a Bizottság 2006 tavaszán online konzultációt kezdeményezett (IP/06/320). Az eredményekből kitűnt, hogy az uniós vállalkozások tudatában vannak a felügyeleti engedélyezési eljárás problémáinak és támogatják az egyértelműbb eljárások és kritériumok bevezetését és az összhang növelését.

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar