Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1169

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2006

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης, με επίκεντρο την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων. Καθώς σήμερα στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα περίπου 14 εκατομμύρια παιδιά, από τα οποία περισσότερα από 3 εκατομμύρια είναι παχύσαρκα, πρόκειται πλέον για επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η διαβούλευση ξεκίνησε με τη δημοσίευση της πράσινης βίβλου στις 8 Δεκεμβρίου 2005[1] με την οποία προτάθηκαν διάφορες πολιτικές επιλογές προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελήφθησαν περισσότερες από 260 απαντήσεις από φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, φορείς δημόσιας υγείας, η βιομηχανία τροφίμων, πανεπιστήμια και το ευρύ κοινό. Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, οι περισσότερες συνεισφορές υποστηρίζουν μια πολυτομεακή προσέγγιση, που περιλαμβάνει συνεκτικές ενέργειες στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών της ΕΕ. Πολλές συνεισφορές ζητούν επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και στους νέους όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση της παχυσαρκίας. Ζητούν επίσης καλύτερη, σαφή, συνεπή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφή.

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή κ. Μάρκος Κυπριανού δήλωσε: «Χαιρετίζω τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη και υπάρχουν ήδη αποδείξεις ότι οδηγεί σε αυξημένο ποσοστό παθήσεων όπως ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης μας παρέχουν πολύτιμες τοποθετήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρα και θα εμπνεύσουν τη στρατηγική μας για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής. Το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, καθώς και η πλατφόρμα της ΕΕ για τη διατροφή, την σωματική άσκηση και την υγεία θα είναι τα κύρια φόρουμ για περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών με την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών και για την εξεύρεση τρόπων δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών και επίτευξης προόδου σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα. Τώρα η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τις πολιτικές επιλογές που θα υιοθετήσει, και θα διαμορφώσει προσεκτικά τη δράση της με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε εθελοντικές συμφωνίες και νομοθετικό έργο.»

Αυξανόμενα επίπεδα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας

Τα επίπεδα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας των Ευρωπαίων αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Έως και το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών, ανάλογα με το κράτος μέλος της ΕΕ, θεωρούνται σήμερα παχύσαρκοι. Ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών αυξάνεται επίσης ταχύτατα, κατά 400.000 παιδιά ετησίως. Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλές σοβαρές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2, της υπέρτασης, της εγκεφαλικής συμφόρησης και ορισμένων ειδών καρκίνου.

Η κακή διατροφή και η ανεπαρκής σωματική άσκηση είναι ανάμεσα στα κύρια αίτια θανάτου που θα μπορούσε αποφευχθεί στην Ευρώπη. Οι ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το 7% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ.

Πολυτομεακή προσέγγιση

Οι περισσότεροι φορείς που απάντησαν συμφωνούν ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει μια πολυτομεακή προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει άλλες πολιτικές της ΕΕ όπως η γεωργία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η πολεοδομία και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στις απαντήσεις τους ζητούν επίσης μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή των πολιτικών, καλύτερο συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο ΕΕ, τη συλλογή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη και την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για τη διατροφή και τη φυσική άσκηση βάσει επιστημονικών στοιχείων.

Πληροφορίες για τους καταναλωτές

Οι φορείς που απάντησαν πιστεύουν ότι οι πληροφορίες για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, πρέπει να είναι σαφείς, συνεπείς και τεκμηριωμένες, και να έχουν ευρεία διάδοση. Ενώ στις απαντήσεις της βιομηχανίας προτιμάται η αυτορρύθμιση, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οργανώσεις των καταναλωτών και οι ΜΚΟ έχουν επιφυλάξεις όσον αφορά τον αντίκτυπο της αυτορρύθμισης στη διαφήμιση τροφίμων με πολλές θερμίδες αλλά χαμηλή θρεπτική αξία.

Υγιεινές επιλογές

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές στην πραγματοποίηση υγιεινών διατροφικών επιλογών, στις απαντήσεις προτείνεται: να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, να περιοριστεί η κατανάλωση ολικών και/ή κορεσμένων λιπαρών, να προωθηθεί η ισορροπημένη διατροφή, να αυξηθεί η κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως, αμυλούχων ή πλούσιων σε διαιτητικές ίνες, να μειωθεί η κατανάλωση ζάχαρης και αναψυκτικών, να μειωθεί η κατανάλωση αλατιού και να μειωθεί το μέγεθος των μερίδων.

Διατροφή στο σχολείο

Οι φορείς που απάντησαν πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η διατροφική αξία των σχολικών γευμάτων είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που θα προσφέρουν δωρεάν ή επιδοτούμενα φρούτα, λαχανικά και νερό, κατάρτιση του προσωπικού των μαγειρείων και γενικές κατευθυντήριες γραμμές και/ή πρότυπα για τα σχολικά γεύματα καθώς και τακτική διενέργεια ελέγχων.

Καλή φυσική κατάσταση στο χώρο εργασίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, για να ενθαρρυνθεί ο υγιεινός τρόπος ζωής στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα υγιεινών τροφών στα κυλικεία ή στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης, να μειωθεί η διαθεσιμότητα τροφίμων πλούσιων σε ενέργεια (λίπη και σάκχαρα) ή που προσφέρονται σε μερίδες μεγάλου μεγέθους, να προωθηθούν οι αθλητικές δραστηριότητες ή η καθημερινή σωματική άσκηση στο χώρο εργασίας ή γύρω από αυτόν, καθώς και η προσέλευση στην εργασία με τα πόδια ή με το ποδήλατο.

Εκτίμηση των στοιχείων και του αντικτύπου

Η εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία και οι αναλύσεις κόστους και οφέλους των πολιτικών θα είναι χρήσιμες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Η διαθεσιμότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων για την παχυσαρκία μπορεί να βελτιωθεί με την τυποποίηση του είδους στοιχείων και της μεθόδου εκτίμησής τους. Στις απαντήσεις προτάθηκε, το πρόγραμμα δράσης για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ να υποστηρίξει την περαιτέρω σύνθεση και διάδοση των στοιχείων, τις γνώσεις σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ τομέων.

Η διάδοση μπορεί να γίνει μέσω δικτύων όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία και το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

Άλλα μέτρα

Άλλες προτάσεις που υποστηρίχθηκαν στις απαντήσεις περιλαμβάνουν την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με τον αντίκτυπο της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην υγεία, την προώθηση της σωματικής άσκησης με οικονομικά κίνητρα, πολιτικές τιμολόγησης φιλικές προς τον αθλητισμό και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε πολλές συνεισφορές εκφράστηκε επίσης η ανάγκη για γενικές, ουδέτερες, απλές και ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφή με βάση τα τρόφιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές κουλτούρες, περιφέρειες και χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm


[1] Βλ. IP/05/1550 και MEMO/05/470


Side Bar