Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/112

Βρυξέλλες, 2η Φεβρουαρίου 2006

Aναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά : Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα μέτρα που προτείνει για τη μείωση των ατυχημάτων

Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση απόφασης με την οποία θα απαιτήσει από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς αναπτήρων να καταστήσουν τα προϊόντα τους ασφαλή για τα παιδιά. Η πρόταση θα συζητηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Εκτιμάται ότι, στην ΕΕ ετησίως, το παιχνίδι των παιδιών με αναπτήρες που δεν είναι ασφαλείς ευθύνεται για 34 έως 40 θανάτους, συχνά παιδιών. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά και μόνιμα. Επιπλέον, κάθε χρόνο αναφέρονται σημαντικές υλικές ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα με αναπτήρες. Μπορεί να προστεθεί ένας απλός μηχανισμός στους αναπτήρες ώστε να καταστούν ασφαλείς για τα παιδιά, με μέσο κόστος μόλις 4 λεπτά του ευρώ ανά αναπτήρα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), το 2002 υπήρξε συμφωνία για την εφαρμογή εθελοντικών προτύπων ασφάλειας, αλλά τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται. Ωστόσο, οι παραγωγοί τηρούν παρόμοιες απαιτήσεις ασφάλειας στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη μειώθηκαν κατά 60% οι πυρκαγιές που προκαλούνται από παιδιά μετά την έκδοση νομοθεσίας σχετικά με αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που αποδεικνύει τα οφέλη της εν λόγω νομοθεσίας.

Ο Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή, δήλωσε: «Καλώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να σώσουμε τις ζωές τους. Με πολύ χαμηλό κόστος, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς μπορούν να εισάγουν τα πρότυπα ασφάλειας, τα οποία εφαρμόζονται χωρίς κανένα πρόβλημα σε άλλα μέρη του κόσμου όταν απαιτείται. Με μόλις 4 λεπτά του ευρώ, μπορούν ενδεχομένως να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού – είναι υπερβολικό το ποσό; Εφόσον οι κατασκευαστές αρνήθηκαν να εφαρμόσουν εθελοντικά τα πρότυπα, αναγκαζόμαστε τώρα να προσφύγουμε στη νομοθεσία. Η Επιτροπή έχει υποβάλει την πρότασή της, και εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να μας βοηθήσουν να σώσουμε ζωές. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα απογοητεύσουν ούτε τους ευρωπαίους καταναλωτές ούτε τα παιδιά."

Αποδείξεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τα παιδιά

Στην ευρωπαϊκή αγορά πωλούνται κάθε χρόνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο αναπτήρες, οι οποίοι είναι συχνά προσιτοί στα παιδιά. Οι αναπτήρες πωλούνται συχνά σε οικονομικές συσκευασίες και χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές ως χαμηλής αξίας αναλώσιμα αντικείμενα.

Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνονται ατυχήματα που προκαλούνται από μικρά παιδιά που παίζουν με αναπτήρες. Οι αναπτήρες είναι εγγενώς επικίνδυνοι, δεδομένου ότι παράγουν φλόγα και θερμότητα χωρίς μηχανισμό προστασίας. Στην ΕΕ, οι αναπτήρες δεν είναι απαραίτητο να είναι ασφαλείς για τα παιδιά, όμως οι συνέπειες του παιχνιδιού με αυτούς μπορεί να αποβούν δραματικές: θάνατοι, τραυματισμοί και υλικές ζημιές που ανέρχονται, κάποιες φορές, σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), από το 1999 έως το 2003, το παιχνίδι παιδιών ηλικίας κάτω των εννέα ετών με αναπτήρες προκάλεσε το θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 220 κατά μέσο όρο ετησίως. Με βάση τις στατιστικές στο ΗΒ, υπολογίζεται κατά μέσο όρο ότι, στην ΕΕ των 25, το παιχνίδι παιδιών με αναπτήρες ευθύνεται για 34 έως 40 θανάτους και για 1.500 έως 1.900 τραυματισμούς.

Αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας σε άλλες περιοχές του κόσμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν νομοθεσία για αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά από το 1995. Παρόμοια νομοθεσία έχει εισαχθεί επίσης στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας αυτής είναι προφανής. Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη του 2002, μετά την έκδοση σχετικής νομοθεσίας, μειώθηκαν κατά 60% ετησίως οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι υλικές ζημιές που οφείλονταν σε πυρκαγιές που προκλήθηκαν από παιδιά.

Ελάχιστο κόστος για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς

Ο οικονομικός αντίκτυπος που, η εισαγωγή απαιτήσεων για αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά στην ΕΕ, θα έχει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές θα είναι ελάχιστος. Η αύξηση του κόστους ενός αναπτήρα υπολογίζεται ότι θα είναι από 1 έως 5 λεπτά του ευρώ, σύμφωνα με τα αμερικανικά στοιχεία, και θα έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Για να τεθεί το ζήτημα στο σωστό πλαίσιο, αναφέρεται ότι 5 λεπτά του ευρώ ισοδυναμούν με το κόστος περίπου 1/5 τσιγάρου στη Γαλλία ή 1 τσιγάρου στην Πολωνία.

Επιπλέον, μεγάλοι ευρωπαίοι και ασιάτες παραγωγοί αναπτήρων εξάγουν ήδη αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες που έχουν θεσπίσει νομοθεσία για αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά. Σύμφωνα με τις στατιστικές της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ (Eurostat) για το 2004, η ΕΕ εξήγαγε αναπτήρες μιας χρήσης αξίας άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ στις χώρες αυτές. Οι παραγωγοί έχουν επομένως την τεχνογνωσία και την τεχνολογία ώστε να καταστήσουν τους αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά. Εντούτοις, συνεχίζουν να διαθέτουν επικίνδυνους αναπτήρες μη ασφαλείς για τα παιδιά στην αγορά της ΕΕ λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Από το 2002 υπάρχει ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό πρότυπο CEN για αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά, αλλά δεν εφαρμόζεται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς.

Η Επιτροπή έχει συζητήσει με τα κράτη μέλη το ζήτημα της ασφάλειας των αναπτήρων για τα παιδιά εδώ και πολλά έτη και πρότεινε σχετική νομική πράξη τον Ιούλιο του 2005. Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2006, θα υποβληθεί μια αναθεωρημένη πρόταση στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι αρχές επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών της ΕΕ στην καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των αναπτήρων, η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει ένα κοινό σχέδιο επιτήρησης.

Το σχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί παράλληλα με την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας για τους ασφαλείς για τα παιδιά αναπτήρες.


Side Bar