Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/06/1114

Brussel, 21 augustus 2006

Blauwtong: lidstaten steunen voorzorgsmaatregelen Commissie

De veterinaire experts van de lidstaten hebben vanmiddag in het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid hun steun gegeven aan een beschikking van de Commissie over beschermende maatregelen tegen blauwtong. Aanleiding voor deze maatregelen waren de recente uitbraken van de ziekte in Nederland, België en Duitsland (zie IP/06/1113). Er wordt een toezichtsgebied van 150 km rond de uitbraken vastgesteld, dat in de bijlage bij de beschikking precies wordt omschreven; het omvat het grootste deel van Nederland en België, heel Luxemburg en delen van de Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Hessen. Herkauwers en sperma, embryo's en eicellen daarvan die dateren van na 1 mei 2006, mogen dat gebied niet verlaten. Binnen het toezichtsgebied kan onder strikte voorwaarden van het vervoersverbod worden afgeweken in verband met doorvoer en slachting in dezelfde lidstaat.

Naast het vervoersverbod en de in het gebied van 150 km te nemen maatregelen moeten de lidstaten zo nodig ook voorzorgsmaatregelen treffen in andere delen van hun grondgebied, waaronder verdere onderzoeken en controles.

Er worden nog tests uitgevoerd om te bepalen door welke virusstam de uitbraken van blauwtong zijn veroorzaakt en de Commissie houdt nauw contact met alle betrokken lidstaten. Spanje en Italië hebben expertise ter beschikking gesteld om de getroffen lidstaten te helpen. De situatie wordt volgende week door het Permanent Comité opnieuw bekeken.

De Commissie zal de beschikking zo snel mogelijk officieel vaststellen, maar heeft de lidstaten verzocht de maatregelen per direct toe te passen.
Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm


Side Bar