Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1112

Brussel, 18 augustus 2006

Blauwtong in Nederland vastgesteld

Nederland heeft de Europese Commissie medegedeeld dat in het zuiden van het land een uitbraak van blauwtong bij schapen is vastgesteld. Bij het communautaire referentielaboratorium in Pirbright (VK) worden momenteel laboratoriumtests en verdere onderzoeken uitgevoerd om te bepalen welke virusstam de ziekte veroorzaakt.

Blauwtong of bluetongue is een door insecten overgedragen virusziekte bij gedomesticeerde en wilde herkauwers. Mensen worden niet ziek van het virus en er is geen gevaar dat de ziekte via vlees of melk wordt overgedragen of verspreid. Blauwtong komt vaak voor in Zuid-Europa, vooral in delen van Italië en Spanje, maar het is nu voor het eerst dat de ziekte ook in Noord-Europa wordt aangetroffen. De Nederlandse autoriteiten hebben de handel in levende herkauwers en levende producten (sperma, embryo's en eicellen) van deze dieren volledig stilgelegd; verder is het vervoer van herkauwers en levende producten daarvan in een gebied met een straal van 20 km rond de uitbraak verboden. De Nederlandse autoriteiten hebben hulp gekregen van een Italiaanse deskundige om de situatie het hoofd te bieden. Vanmorgen heeft een coördinatievergadering plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Commissie, Nederland en de aangrenzende lidstaten en op maandag komt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid speciaal bijeen om de toestand te bespreken. Dan zal de Commissie besluiten over de maatregelen die in de Gemeenschap moeten worden genomen, waaronder een verbod op het vervoer en de export van levende herkauwers en sperma, embryo's en eicellen daarvan uit het gebied rond de uitbraak, dat ook delen van de buurlanden zal omvatten. Verder moeten een beschermingsgebied van 100 km rond het getroffen bedrijf en daaromheen nog een toezichtsgebied van 50 km worden ingesteld, zoals bepaald in Richtlijn 2000/75/EG tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue.


Side Bar