Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Bryssel den 25 juli 2006

Kommissionen inleder offentligt samråd om skydd av minderåriga som använder mobiltelefoner

Europeiska kommissionen inledde idag ett offentligt samråd om möjliga risker för barn som använder mobiltelefoner. Alla berörda parter är välkomna att lämna synpunkter, inklusive organisationer för barnsäkerhet, föräldra- och konsumentorganisationer, mobiloperatörer, innehållsleverantörer, mobiltelefon- och nätverkstillverkare samt lagstiftare. Samrådet kommer att pågå till den 16 oktober 2006.

”Mobiltelefoner är en del av våra dagliga liv, inte bara för vuxna, utan också för tonåringar och i en allt större grad yngre barn. Mobilkommunikationen erbjuder en utmärkt utvecklingsmöjlighet för Europas ekonomier och samhällen. Samtidigt måste man se till att minderåriga skyddas”. Detta menar Viviane Reding, kommissionär för informationssamhället och medierna. ”Enligt min åsikt har alla berörda parter ett ansvar för skyddet av minderåriga: industrin, organisationer för barnsäkerhet samt offentliga organ. Ju effektivare självreglering, desto mindre behov av statligt ingripande”.

Det nya samråd som kommissionen inledde idag tar upp frågor som rör innehåll och beteende, som t.ex. tillgång till skadligt eller olagligt innehåll, mobbning (dvs. spridning av kränkande eller komprometterande meddelanden och foton bland barn), grooming (dvs. främlingar som försöker ”bli kompis” med barn för att få träffa dem), risker för barns privatliv samt risk för oväntat höga kostnader.

Under de senaste åren har barns och ungdomars användning av mobiltelefoner ökat dramatiskt, liksom även mobiltelefonernas kapacitet. Enligt en Eurobarometerundersökning från maj 2006 äger 70 % av Europas ungdomar i åldern 12–13 år och 23 % av barn i åldern 8–9 år en mobiltelefon. Mobiltelefoner kan numera användas för videosamtal, underhållningstjänster (nedladdning av spel, musik och videor), tillgång till Internet och platsbaserade tjänster.

Den ökade mobilanvändningen är en klar hjälp när det gäller att sammanföra folk i informationssamhället. Men ökningen skapar också oro när det gäller barnsäkerhet. Samrådet syftar till att samla in fakta och åsikter från olika parter om de typer av risker som barn utsätts för när de använder sig av mobiltjänster. Man vill också få information om vilka tekniska och lagstiftningsmässiga lösningar som finns och vilka möjligheter som finns för vidare åtgärder, i synnerhet på EU-nivå.

Det samråd som inleddes idag är ett led i en process som startade i juni 2005, då Forumet för ett säkrare Internet hade ett möte som lockade 200 representanter från industrin och barnrättsorganisationer. Kommissionen ser gärna att en sådan debatt på EU-nivå leder till den slags självreglering som redan utvecklats i vissa medlemsstater, och stödjer därför flera initiativ i denna riktning från mobiloperatörer, icke-statliga organisationer och andra berörda parter.

Forumet för ett säkrare Internet är en del av kommissionens handlingsprogram för ett säkrare Internet från 1999 som syftar till att ge föräldrar och lärare den kunskap och de verktyg de behöver för Internetsäkerhet. Det nuvarande fyraåriga handlingsprogrammet (2005–2008) har en budget på 45 miljoner euro som ska täcka bekämpning av olagligt och skadligt innehåll på Internet samt andra medier som t.ex. videor. Frågor som uttryckligen tas upp är kampen mot rasism och skräppost.
Mer information finns på

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar