Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Bruksela, dnia 25 lipca 2006 r.

Komisja otwiera konsultacje publiczne na temat ochrony niepełnoletnich korzystających z telefonów komórkowych

Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj publiczne konsultacje na temat potencjalnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży w związku z korzystaniem przez te grupy z telefonów komórkowych. Do wyrażania opinii zaprasza się wszystkie zainteresowane podmioty, w tym organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci, organizacje rodziców i organizacje konsumenckie, operatorów sieci telefonii komórkowej, dostawców treści medialnych, producentów telefonów i urządzeń sieciowych oraz organy regulacyjne. Konsultacje będą trwać do dnia 16 października 2006 r.

„Telefony komórkowe stały się częścią naszego życia codziennego, nie tylko dla dorosłych, lecz także dla nastolatków, a coraz częściej również dla młodszych dzieci. Łączność komórkowa stanowi ogromną szansę na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. Jednocześnie konieczne jest zagwarantowanie ochrony nieletnich,” stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Moim zdaniem ochrona nieletnich przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z telefonów komórkowych jest obowiązkiem wszystkich zaangażowanych podmiotów: branży telekomunikacyjnej, organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz władz publicznych. Im wyższa będzie skuteczność samoregulacji, tym mniejsza potrzeba interwencji ze strony państwa.”

W rozpoczętych dziś konsultacjach Komisja podejmuje zagadnienia związane z treściami i zachowaniami, takie jak dostęp do treści szkodliwych lub niezgodnych z prawem, nękanie (np. rozpowszechnianie wśród dzieci wiadomości i zdjęć o charakterze obraźliwym lub kompromitującym), uwodzenie (np. podejmowanie przez obce osoby prób „zaprzyjaźnienia się” z dziećmi celem doprowadzenia do spotkania), zagrożenia dla prywatności dzieci oraz ryzyko nieoczekiwanie wysokich kosztów.

W ostatnich kilku latach gwałtownie wzrosła popularność telefonów komórkowych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększyły się ich możliwości. Zgodnie z sondażem Eurobarometru przeprowadzonym w maju 2006 r., telefon komórkowy posiada 70% europejskiej młodzieży w wieku 12-13 lat oraz 23% dzieci w wieku 8-9 lat. Telefon umożliwia obecnie przesyłanie wiadomości wideo, dostęp do usług rozrywkowych (pobieranie gier, muzyki i wideo), dostęp do Internetu oraz korzystanie z usług lokalizacyjnych.

Rozpowszechnienie telefonów komórkowych z pewnością pomaga ludziom w dołączeniu do społeczeństwa informacyjnego, ale jednocześnie powoduje obawy o bezpieczeństwo dzieci. Celem konsultacji jest zebranie opartych na faktach informacji i poglądów zainteresowanych podmiotów na temat rodzajów zagrożeń, z jakimi dzieci mają do czynienia podczas korzystania z usług medialnych w sieciach komórkowych, a także na temat istniejących rozwiązań technicznych i regulacyjnych oraz możliwości podjęcia dalszych działań, zwłaszcza na szczeblu europejskim.

Rozpoczęte dziś konsultacje stanowią część procesu zapoczątkowanego w czerwcu 2005 r. sesją plenarną Forum na rzecz Bezpiecznego Internetu, w której udział wzięło 200 przedstawicieli branży oraz organizacji działających na rzecz dobra dzieci. Komisja pragnie, aby prowadzona na szczeblu europejskim dyskusja doprowadziła do takiej samoregulacji, jaka już zaczyna się pojawiać w niektórych państwach członkowskich. W związku z tym wspiera szereg związanych z tym inicjatyw podejmowanych przez operatorów telefonii komórkowej, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty.

Forum na rzecz Bezpiecznego Internetu stanowi element programu „Bezpieczny Internet”, który jest prowadzony przez Komisję od 1999 r. i ma na celu przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy oraz oddanie im do dyspozycji narzędzi niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie. W obecnym programie czteroletnim (2005-2008) na potrzeby zwalczania szkodliwych i niezgodnych z prawem treści w Internecie przeznaczono budżet w wysokości 45 mln EUR. Program obejmuje też inne media, np. wideo, a jego cele przewidują zwłaszcza zwalczanie rasizmu oraz spamu.
Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar