Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Brussel, 25 juli 2006

De Commissie geeft het startsein voor een openbare raadpleging over de bescherming van minderjarigen bij het gebruik van mobiele telefoons

De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een openbare raadpleging over de potentiële risico’s voor kinderen van het gebruik van mobiele telefoons. Belanghebbenden, waaronder organisaties die zich bezig houden met kinderveiligheid, ouder- en consumentenorganisaties, exploitanten van mobiele netwerken, leveranciers van inhoud, fabrikanten van mobiele telefoons en netwerken en regelgevers wordt gevraagd opmerkingen in te dienen. De raadpleging loopt tot 16 oktober 2006.

“Mobiele telefoons maken deel uit van ons dagelijks leven en dat geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor tieners en in toenemende mate voor jongere kinderen. Mobiele communicatie vormt een belangrijke mogelijkheid voor de ontwikkeling van de economieën en samenlevingen van Europa. Tegelijkertijd moet de bescherming van minderjarigen worden gewaarborgd”, aldus Viviane Reding, lid van de Commissie met bevoegdheid voor Informatiemaatschappij en media. “Ik ben van mening dat de bescherming van minderjarigen in het mobiele telefoonverkeer de verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen: de industrie, kinderveiligheidsorganisaties en overheidsinstanties. Wanneer de zelfregulering wordt verbeterd zal overheidsinterventie minder nodig zijn.”

De nieuwe raadpleging, waartoe vandaag door de Commissie het startsein is gegeven, richt zich op vraagstukken die verband houden met inhoud en gedrag, zoals de toegang tot schadelijke of illegale inhoud, pesterijen (bijvoorbeeld het verspreiden van intimiderende of compromitterende boodschappen en foto’s onder kinderen), het verleiden van kinderen (bijvoorbeeld vreemden die vriendschap aanknopen met kinderen om een ontmoeting te arrangeren), risico’s voor het privé-leven van kinderen en het risico van onverwacht hoge telefoonrekeningen.

De afgelopen paar jaar is het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en jongeren drastisch toegenomen, net als de mogelijkheden van mobiele telefoons. Volgens een Eurobarometer-onderzoek van mei 2006 is 70% van de Europese jongeren in de leeftijd van 12-13 jaar en 23% van kinderen in de leeftijd van 8-9 jaar in het bezit van een mobiele telefoon. Deze telefoons kunnen nu worden gebruikt voor het verzenden van videoboodschappen, amusementsdiensten (het downloaden van spelletjes, muziek en video’s), toegang tot het internet en locatiegebaseerde diensten.

De groei in het gebruik van mobiele telefoons draagt duidelijk bij tot het scheppen van banden tussen mensen in een informatiemaatschappij. Tegelijkertijd neemt de bezorgdheid over de veiligheid van kinderen toe.

De raadpleging beoogt feitelijke informatie en standpunten van verschillende belanghebbenden bijeen te brengen over de soorten risico’s waarmee kinderen te maken krijgen bij het gebruik van hun mobiele inhouddiensten, de technische en regelgevende oplossingen die mogelijk zijn en de ruimte voor verdere actie, met name op Europees niveau.

De raadpleging die vandaag werd gestart maakt deel uit van een proces dat in juni 2005 is ingezet toen een voltallige zitting van het forum voor een veiliger internet (Safer Internet Forum) 200 vertegenwoordigers aantrok van industrie en organisaties op het gebied van het welzijn van kinderen. De Commissie zou graag zien dat een dergelijk debat op Europees niveau zou leiden tot het soort zelfregulering dat zich in een aantal lidstaten reeds aan het ontwikkelen is. Het verleent derhalve steun aan verschillende initiatieven op dit gebied van mobiele exploitanten, ngo’s en andere belanghebbenden.

Het forum voor een veiliger internet maakt deel uit van het Safer Internet-programma van de Commissie dat sedert 1999 loopt en beoogt ouders en leerkrachten de kennis en instrumenten aan te reiken die zij nodig hebben om te zorgen voor een veilig internet. Het huidige programma van vier jaar (2005-08) beschikt over een begroting van 45 miljoen euro voor de bestrijding van illegale en schadelijke inhoud op het internet. Het programma bestrijkt tevens andere media zoals video’s en zet zich uitdrukkelijk in voor de bestrijding van racisme en e-mail "spam".

Voor verdere informatie kunt u terecht op de volgende site: http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar