Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Briselē, 2006. gada 25. jūlijā

Komisija uzsāk sabiedriskās apspriedes par nepilngadīgo aizsardzību saistībā ar mobilo tālruņu izmantošanu

Eiropas Komisija šodien uzsāka sabiedriskas apspriedes par iespējamo apdraudējumu bērniem, kas izmanto mobilos tālruņus. Savu viedokli var paust visas ieinteresētās personas, tostarp bērnu aizsardzības, vecāku un patērētāju organizācijas, mobilo sakaru tīklu operatori, satura nodrošinātāji, tālruņu aparātu un tīkla ražotāji, kā arī regulatori. Apspriedes risināsies līdz 2006. gada 16. oktobrim.

„Mobilie tālruņi ir ikdienas sastāvdaļa ne tikai pieaugušajiem, bet arī pusaudžiem un arvien lielākā mērā arī maziem bērniem. Mobilajiem sakariem ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikas un sabiedrības attīstībā. Tomēr vienlaikus ir arī jānodrošina nepilngadīgo aizsardzība,” šādu apgalvojumu pauda Vivjena Redinga, komisāre informācijas sabiedrības un plašsaziņas jautājumos. „Manuprāt, par to, lai aizsargātu nepilngadīgos, kas izmanto mobilo sakaru līdzekļus, ir atbildīgas visas iesaistītās personas: nozares pārstāvji, bērnu aizsardzības organizācijas, kā arī citas publiskas struktūras. Uzlabojot pašregulācijas mehānismu, samazinās vajadzība pēc valsts iejaukšanās.”

Jaunajās apspriedēs, ko šodien uzsāka Komisija, tiek aplūkotas tādas ar saturu un uzvedību saistītas problēmas kā piekļuve kaitīgam un nelegālam saturam, vajāšana (piemēram, nosūtot bērniem aizskaroša vai tendencioza rakstura fotogrāfijas vai ziņojumus), centieni iedraudzēties ar bērniem (piemēram, kad svešas personas cenšas „sadraudzēties” ar bērniem, lai panāktu tikšanos), bērnu privātuma apdraudējumi, kā arī risks saistībā ar pārāk lieliem telefona rēķiniem.

Pēdējo gadu laikā ir ne tikai krasi pieaudzis mobilo tālruņu lietojums bērnu un jauniešu vidū, bet ir arī attīstījušās mobilo tālruņu iespējas. Saskaņā ar Eurobarometer 2006. gada maijā veiktā pētījuma rezultātiem 70% Eiropas pusaudžu vecumā no 12 līdz 13 gadiem un 23% 8-9 gadīgu bērnu ir mobilais telefons. Ar mobilajiem tālruņiem tagad var sūtīt un saņemt video ziņojumus, izmantot dažādus izklaides pakalpojumus (lejupielādēt spēles, mūziku un video), piekļūt internetam un izmantot uz atrašanās vietu balstītus pakalpojumus.

Arvien vairāk izplatoties mobilo sakaru lietojumam, cilvēkiem ir vienkāršāk izveidot kontaktus informācijas sabiedrības vidē. Bet šajā sakarā arī rodas bažas par bērnu drošību. Šo apspriežu nolūks ir apkopot faktoloģisko informāciju un dažādu iesaistīto personu uzskatus par tādu veidu apdraudējumiem, ar kuriem saskaras bērni, izmantojot mobilā satura pakalpojumus, par jau pastāvošiem tehniskiem un reglamentatīviem risinājumiem, kā arī par nākotnē paredzētiem pasākumiem jo īpaši visas Eiropas mērogā.

Šodien sāktās apspriedes iekļaujas procesā, kura sākums ir 2005. gada jūnijs, kad plenārsēde par drošāku interneta forumu piesaistīja 200 attiecīgās nozares un bērnu labklājības organizāciju pārstāvjus. Komisija vēlētos, lai šādu Eiropas mēroga apspriežu rezultātā tiktu ieviests pašregulācijas mehānisms, kas dažās dalībvalstīs jau darbojas. Tādēļ Komisija sniedz atbalstu vairākām šajā perspektīvā uzsāktām iniciatīvām, ko izstrādājuši mobilo sakaru operatori, nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās personas.

Drošāka interneta forums ir daļa Komisijas programmai par drošāku internetu, kura darbojas kopš 1999. gada un kuras nolūks ir sniegt vecākiem un skolotājiem vajadzīgās zināšanas un rīkus, lai tie varētu nodrošināt, ka bērni izmanto internetu bez jebkāda riska. Pašlaik notiekošās 4 gadu programmas (2005.-2008.) budžets ir 45 miljoni euro, lai cīnītos pret nelikumīgu un kaitniecisku interneta saturu. Šī programma attiecas arī uz citiem plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, video, un tā ir īpaši iecerēta, lai apkarotu rasismu, kā arī surogātpasta sūtīšanu pa elektronisko pastu jeb tā saukto „spamu”.
Plašāka informācija pieejama

http://ec.europa.eu/saferinternet .


Side Bar