Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Briuselis, 2006 m. liepos 25 d.

Komisija pradeda konsultaciją su visuomene mobiliuosius telefonus naudojančių nepilnamečių saugos klausimais

Šiandien Europos Komisija pradėjo konsultacijas su visuomene galimos grėsmės mobiliuosius telefonus naudojantiems vaikams klausimais. Pareikšti nuomonę gali bet kuri suinteresuotoji šalis, kaip antai: vaikų saugos, tėvų ir vartotojų organizacijos, judriojo ryšio tinklų operatoriai, informacijos turinio kūrėjai, telefonų bei tinklo įrangos gamintojai, reguliavimo įstaigos. Konsultacijos vyks iki 2006 m. spalio 16 d.

„Mobilieji telefonai yra mūsų – ne tik suaugusiųjų ir jaunimo, bet vis labiau ir mažesnių vaikų – kasdienybės dalis. Judrusis ryšys suteikia puikias galimybes Europos šalių ekonomikai ir visuomenei vystytis. Tačiau kartu turi būti užtikrinta nepilnamečių sauga“, – pareiškė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „Manau, kad už judriuoju ryšiu besinaudojančių nepilnamečių saugą turi būti atsakingi visi šie subjektai – pramonės sektorius, vaikų saugos asociacijos ir valstybės įstaigos. Juo geriau veikia savireguliavimas, juo mažiau reikia kištis valstybei“.

Per šiandien Komisijos pradėtą naująją konsultaciją sprendžiami klausimai, susiję su informacijos turiniu ir elgesiu, pvz., galimybė gauti žalingą arba nelegalią informaciją, priekabiavimas (pvz., įžeidžiančios arba kompromituojančios informacijos ir nuotraukų platinimas vaikų tarpe), abejotinų ryšių užmezgimas (pvz., nepažįstamieji, norintys susidraugauti ir susitikti su vaikais), grėsmė privačiai vaikų sferai ir rizika netikėtai patirti didelių išlaidų.

Pastaraisiais metais labai padidėjo mobiliuosius telefonus naudojančių vaikų ir jaunuolių, taip pat išsiplėtė ir su mobiliaisiais telefonais susijusios galimybės. 2006 m. gegužį vykusios Eurobarometro apklausos duomenimis, 70 % Europos paauglių nuo 12 iki 13 metų ir 23 % vaikų nuo 8 iki 9 metų turi mobiliuosius telefonus. Telefonai dabar gali būti naudojami vaizdo informacijai siųsti, pramogų paslaugoms (žaidimų, muzikos ir vaizdo filmų parsisiuntimui), interneto prieigai ir vietinės reikšmės paslaugoms.

Kuo daugiau žmonių naudojasi mobiliaisiais telefonais, tuo tvirčiau jie susiejami informacinėje visuomenėje. Tačiau susirūpinimą kelia vaikų saugumas. Konsultacijos tikslas – kaupti įvairių suinteresuotųjų šalių faktinę informaciją ir nuomones apie rizikos, su kuria susiduria vaikai naudodamiesi judriojo ryšio paslaugomis, rūšis, esamus techninius ir reglamentavimo sprendimus bei būsimuosius veiksmus, visų pirma Europos lygiu.

Šiandienos konsultacija yra 2005 m. birželį pradėto proceso, kuris Saugesnio interneto forumo plenarinėje sesijoje subūrė 200 pramonės ir vaikų gerovės organizacijų atstovus, dalis. Komisija siekia pradėti europinio lygio diskusijas, kad būtų sukurta savireguliavimo sistema, kuri jau vystoma kai kuriose valstybėse narėse. Todėl Komisija remia daugelį panašių judriojo ryšio operatorių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių pradėtų iniciatyvų.

Saugesnio interneto forumas yra nuo 1999 m. Komisijos vykdomos Saugesnio interneto programos, kuria siekiama tėvams ir mokytojams suteikti žinių ir priemonių, kad jie galėtų užtikrinti interneto saugumą, dalis. Dabartinei ketverių metų programai (2005–2008 m.) iš biudžeto lėšų skirta 45 mln. EUR kovai su nelegaliu ir žalingu interneto informacijos turiniu. Naujoji programa apima ir kitas žiniasklaidos priemones, pvz., vaizdajuostes, ir skirta ryžtingai kovoti su rasizmu ir elektroninio pašto šiukšlėmis.
Daugiau informacijos galima rasti:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar