Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Bryssel 25. heinäkuuta 2006

Komissio käynnistää julkisen kuulemismenettelyn matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelusta

Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemismenettelyn matkapuhelimia käyttäviin lapsiin mahdollisesti kohdistuvista riskeistä. Menettelyssä pyydetään näkemyksiä eri sidosryhmiltä, kuten lasten turvallisuuden alalla toimivilta organisaatioilta, vanhempain- ja kuluttajajärjestöiltä, matkaviestinoperaattoreilta, sisällöntuottajilta, matkapuhelinten valmistajilta sekä verkkojen kehittäjiltä ja sääntelijöiltä. Kuulemisprosessi päättyy 16. lokakuuta 2006.

”Matkapuhelimet kuuluvat lähes jokaisen aikuisen, teini-ikäisen ja yhä suuremmassa määrin nuorten lasten jokapäiväiseen elämään. Matkaviestintä tarjoaa hyvät mahdollisuudet eurooppalaisen talouselämän ja yhteiskunnan kehittämiseen. Samalla on kuitenkin tarpeen varmistaa alaikäisten suojelu”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. ”Olen sitä mieltä, että matkaviestinteollisuuden, lasten turvallisuuden alalla toimivien yhdistysten ja viranomaisten olisi yhdessä vastattava alaikäisten suojelusta matkaviestinnän alalla. Alan itsesääntelyn tehostuessa valtioiden tasolla toteutettavien toimenpiteiden tarve vähenee”.

Komission tänään käynnistämässä kuulemismenettelyssä käsitellään sisältöön ja käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, kuten haitallisen tai laittoman sisällön saatavuutta, kiusaamista (eli herjaavien tai häpäisevien viestien ja kuvien lähettämistä lasten keskuudessa), groomingia (eli toimintaa, jossa ventovieraat ihmiset ”ystävystyvät” lasten kanssa päästäkseen tapaamaan näitä), lasten yksityiselämään kohdistuvia riskejä ja yllättävän suurten puhelinlaskujen vaaraa.

Matkapuhelimen käyttö on viime vuosina lisääntynyt rajusti lasten ja nuorten keskuudessa, ja matkapuhelinten ominaisuudet ovat monipuolistuneet. Toukokuussa 2006 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 70 prosentilla eurooppalaisista 12–13-vuotiaista lapsista ja 23 prosentilla 8–9-vuotiaista lapsista on matkapuhelin. Puhelimia voi nykyään käyttää videosanomanvälitykseen, viihdepalveluihin (pelien, musiikin ja videoiden lataamiseen), Internetiin pääsyyn ja sijaintiperusteisiin palveluihin.

Matkaviestinnän lisääntyessä ihmisten on selvästi helpompi osallistua tietoyhteiskuntaan. Asiaan liittyy kuitenkin myös huoli lasten turvallisuudesta. Kuulemismenettelyn tavoitteena on koota tietoa ja eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, minkätyyppisiä riskejä lapsille aiheutuu matkaviestinnän sisältöpalvelujen käytöstä sekä kartoittaa olemassa olevia teknisiä ja sääntelyratkaisuja ja erityisesti Euroopan tasolla toteutettavia mahdollisia jatkotoimia.

Tänään käynnistetty kuulemismenettely on osa prosessia, joka alkoi kesäkuussa 2005, jolloin Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän foorumin täysistunto kokosi yhteen 200 Internet-alan ja lasten hyvinvointia käsittelevien järjestöjen edustajaa. Komissio toivoo, että tämä Euroopan tasolla käytävä keskustelu johtaa samanlaiseen itsesääntelyyn, joka on eräissä jäsenvaltioissa jo nähtävissä. Komissio tukee tästä syystä useita matkaviestinoperaattorien, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien käynnistämiä asiaan liittyviä aloitteita.

Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevä foorumi on osa Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevaa komission ohjelmaa, jota on sovellettu vuodesta 1999 alkaen ja jonka tavoitteena on tarjota vanhemmille ja opettajille tarvittavat tiedot ja välineet Internetin turvallisuuden varmistamiseksi. Nykyiseen nelivuotiseen ohjelmaan (2005–2008) on myönnetty 45 miljoonan euron määrärahat Internetin laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi. Ohjelma kattaa myös muita viestimiä, esimerkiksi videot, ja sen keskeisenä tavoitteena on rasistisen materiaalin ja sähköpostitse lähetettävän roskapostin torjuminen.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar