Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Brüssel, 25. juuli 2006

Komisjon alustab avalikku arutelu, mis käsitleb alaealiste kaitset seoses mobiiltelefonide kasutamisega

Euroopa Komisjon käivitas täna laste poolt mobiiltelefonide kasutamise võimalikke ohte käsitleva avaliku arutelu. Panust oodatakse igalt sidusrühmalt, sealhulgas laste turva-, vanemate- ja tarbijaorganisatsioonidelt, mobiilsideoperaatoritelt, sisuteenuse pakkujatelt, mobiiltelefonide ja -võrgustiku tootjatelt ning reguleerivatelt asutustelt. Arutelu kestab 16. oktoobrini 2006.

„Mobiiltelefonid on osa meie igapäevasest elust – mitte ainult täiskasvanute, aga ka teismeliste ja veel nooremate laste elust. Mobiilside on suurepärane võimalus Euroopa majanduse ja ühiskonna jaoks. Kuid samal ajal on vaja tagada alaealiste kaitse,“ ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Minu arvates peavad mobiilside valdkonnas alaealiste kaitse eest vastutama kõik osalised: tööstus, lastekaitseorganisatsioonid ja avalik-õiguslikud asutused. Mida tõhusam on enesekontrollisüsteem, seda vähem on vaja riigi sekkumist.”

Täna komisjoni käivitatav uus arutelu käsitleb infosisu ja käitumisega seotud küsimusi, nagu juurdepääs kahjulikule või illegaalsele infosisule, kiusamine (nt väärtarvituslike või ohtlike sõnumite ja fotode levitamine laste hulgas), grooming (nt võõraste püüd lastega kokkusaamise eesmärgil nendega „sõbraks saada“), laste eraelu puutumatuse ohud ja ootamatult suure kulutuse oht.

Mobiiltelefonide kasutamine laste ja noorte hulgas ning ka mobiiltelefonide funktsioonide maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Vastavalt 2006. aasta maikuu eurobaromeetri uuringu andmetele on 70% 12–13aastastest Euroopa noortest ja 23% 8–9aastastest lastest mobiiltelefoni omanikud. Mobiiltelefone saab nüüd kasutada videosõnumite edastamiseks, meelelahutusteenusteks (mängude, muusika ja videofilmide allalaadimiseks), juurdepääsuks Internetti ja kohalike teenuste kasutamiseks.

Mobiiltelefoni suurenenud kasutamine aitab inimestel saada ühendust infoühiskonnaga. Samamoodi suureneb aga mure laste turvalisuse pärast. Arutelu eesmärk on eri sidusrühmade käest koguda faktilist teavet ja arvamusi ohuliikide kohta, millega lapsed infosisuteenuseid kasutades kokku puutuvad, ning olemasolevate tehniliste ja normatiivsete lahenduste ja eelkõige Euroopas võetavate täiendavate meetmete kohta.

Täna käivituv arutelu on osa protsessist, mis algas 2005. aasta juunis, kui turvalisemat Internetti käsitleva foorumi täisistungjärgust võttis osa tööstusettevõtete ja lastekaitseorganisatsioonide 200 esindajat. Komisjon soovib, et selline Euroopa tasemel mõttevahetus aitab käivitada sellist iseregulatsiooni, mis juba mõnes liikmesriigis on välja arenemas. Seepärast on abiks mobiilsideoperaatorite, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade asjakohased algatused.

Turvalisemat Internetti käsitlev foorum on komisjoni 1999. aastast rakendatud turvalisema Interneti programmi osa, mille eesmärk on jagada vanematele ja õpetajatele teadmisi ja oskusi Interneti ohutuse tagamise kohta. Interneti illegaalse ja kahjuliku infosisu vastu võitlemise praeguse 4-aastase programmi (2005–2008) eelarve on 45 miljonit eurot. Kõnealune programm hõlmab ka muid massiteabevahendeid, nagu videod, ning rämpsposti ja rassismivastase võitluse puhul võetavaid otseseid meetmeid.

Lisateave: http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar