Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

Bruxelles, den 25. juli 2006

Kommissionen lancerer en offentlig høring om beskyttelse af mindreårige, der bruger mobiltelefoner

Europa-Kommissionen lancerede i dag en offentlig høring om de mulige farer, børn er udsat for, når de bruger mobiltelefoner. Interesseparter, herunder sammenslutninger børns sikkerhed, forældreforeninger og forbrugerorganisationer, mobilnetoperatører, indholdsleverandører, håndsæts- og netværksfabrikanter og lovudstederne opfordres til at komme med input. Høringen vil vare indtil den 16. oktober 2006.

“Mobiltelefoner er en del af vores hverdag, ikke kun voksnes, men også teenageres og i stadig større omfang børns. Mobiltelefoni er en fantastisk mulighed for at udvikle Europas erhvervsliv og samfund. Samtidig skal de mindreårige imidlertid sikres beskyttelse”, sagde Viviane Reding, der er kommissær for Informationssamfundet og Medier. “Efter min mening er beskyttelse af de mindreårige i forbindelse med mobiltelefoni alle berørte parters ansvar: erhvervslivet, barnets vel-organisationer og offentlige organer. Jo mere effektiv selvreguleringen er, jo mindre er behovet for statens indblanding.”

Den nye høring, som Kommissionen lancerede i dag, drejer sig om en række spørgsmål i forbindelse med indhold og adfærd, såsom adgang til skadeligt eller ulovligt indhold, mobning (f.eks. børn der sender onde og kompromitterende beskeder og fotos til andre børn), 'grooming' (f.eks. fremmede der gør sig til venner med børn for at mødes med dem), risikoen for indtrængen i børns privatsfære og risikoen for uventet høje udgifter.

I de seneste par år er børns og unges anvendelse af mobiltelefoner steget drastisk, og det har mobiltelefonernes muligheder også. Ifølge en Eurobarometer undersøgelse i maj 2006 ejer 70 % af Europas 12-13 årige og 23 % af de 8-9 årige børn en mobiltelefon. Håndsæt kan nu bruges til video-beskeder, underholdningstjenester (downloads af spil, musik og videoer), adgang til internettet og lokalitetsbaserede tjenester.

Væksten i brugen af mobiltelefoner hjælper tydeligvis folk til at koble sig på informationssamfundet. Men det gør os også bekymrede, hvad børns sikkerhed angår. Høringen sigter mod at samle faktuelle oplysninger og meninger fra forskellige interesseparter om, hvilken type risiko børnene udsættes for, når de bruger mobiltelefonens indholdstjenester, de tekniske og forskriftsmæssige løsninger, der findes og mulighederne for yderligere indsats, navnlig på europæisk plan.

Den høring, der lanceres i dag, er et led i det forløb, der startede i juni 2005, da et plenarmøde i "Safer Internet Forum" tiltrak 200 repræsentanter fra erhvervslivet og organisationer, der beskæftiger sig med børns og unges vel. Kommissionen ønsker en sådan debat på europæisk plan, som skal føre til en slags selvregulering, der allerede er ved at komme på plads i nogle medlemsstater. Den støtter derfor forskellige tiltag i relation hertil hos mobiloperatører, NGO'er og andre berørte parter.

Programmet "Sikrere brug af internettet" indgår i Kommissionens handlingsplan for et mere sikkert internet. Det har løbet siden 1999 og sigter mod at udstyre forældre og lærere med den viden og de værktøjer, de har brug for for at gøre internettet mere sikkert. Det igangværende fireårige program (2005-08) har et budget på 45 mio. EUR til at bekæmpe ulovligt og skadeligt internetindhold. Det dækker ligeledes andre medier, såsom videoer, og tager udtrykkeligt kampen op mod racisme og "spam" i e-mails.

Der er flere oplysninger på: http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar