Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1059

V Bruselu dne 25. července 2006

Komise zahájila veřejnou diskusi o ochraně mladistvých, kteří používají mobilní telefony

Evropská komise dnes zahájila veřejnou diskusi o tom, jaká nebezpečí mohou hrozit dětem používajícím mobilní telefony. Přispívat do diskuse může kdokoli, koho se problém týká, včetně organizací pro bezpečnost dětí, organizací rodičů nebo spotřebitelů, operátorů mobilních sítí, dodavatelů obsahu, výrobců mikrotelefonů a sítí, jakož i státního dohledu. Diskuse bude trvat do 16. října 2006.

„Mobilní telefony jsou součástí našeho každodenního života, což platí nejen pro dospělé, ale také pro mladistvé a stále více i pro děti. Mobilní komunikace nabízí velké příležitosti pro rozvoj evropských ekonomik a společností. Zároveň je ale třeba zaručit ochranu mladistvých,“ řekla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Podle mého názoru jsou za ochranu mladistvých při mobilní komunikaci odpovědni všichni zúčastnění: průmysl, sdružení pro bezpečnost dětí a veřejné subjekty. Čím účinnější bude samoregulace, tím menší bude potřeba státních zásahů.“

Nová diskuse, kterou dnes zahájila Komise, se týká otázek spojených s obsahem a chováním, jako jsou přístup ke škodlivému nebo nezákonnému obsahu, šikana (např. šíření urážlivých nebo kompromitujících zpráv a fotografií mezi dětmi), „grooming“ (např. když se cizí lidé „spřátelí“ s dětmi s cílem je zneužít), rizika pro soukromí dětí a nebezpečí nečekaně vysokých výdajů.

V několika posledních letech dramaticky vzrostlo používání mobilních telefonů mezi dětmi a mladými lidmi, stejně jako se rozšířily možnosti mobilních telefonů. Podle průzkumu agentury Eurobarometer z května 2006 mobilní telefon vlastní v Evropě 70 % mladých lidí ve věku od 12 do 13 let a 23 % dětí ve věku od osmi do devíti let. Mikrotelefony lze nyní využívat k zasílání videonahrávek a využívání zábavních služeb (stahování her, hudby a videonahrávek), k přístupu na internet a k službám založeným na znalosti polohy mobilního telefonu.

Nárůst ve využívání mobilních telefonů zjevně pomáhá lidem spojovat se v informační společnosti. Je ale také zdrojem obav o bezpečí dětí. Cílem diskuse je shromáždit faktické informace a názory různých zúčastněných stran týkající se rizik, jimž čelí děti při využívání obsahových služeb v mobilních telefonech, existujících technických a regulačních řešení a možností dalšího postupu, zvláště na evropské úrovni.

Dnes zahájená diskuse je součástí procesu, který začal v červnu 2005, kdy se plenárního zasedání Fóra bezpečnější internet zúčastnilo 200 zástupců průmyslu a organizací pro péči o děti. Komise by si přála, aby tato debata na evropské úrovni vedla k takovému druhu samoregulace, který se už v některých členských zemích rozvíjí. Proto podporuje několik navzájem souvisejících iniciativ mobilních operátorů, nevládních organizací a dalších zúčastněných subjektů.

Fórum bezpečnější internet je součástí programu Komise Bezpečnější internet, jenž funguje od roku 1999 a jehož cílem je poskytnout rodičům a učitelům znalosti a nástroje potřebné k zajištění bezpečnosti internetu. Nynější čtyřletý program (2005–2008) má rozpočet ve výši 45 miliónů EUR na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu internetu. Týká se i dalších médií, jako jsou videonahrávky, a výslovně se zabývá bojem proti rasismu a „spamu“.

Další informace najdete na internetové stránce http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar