Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Brüsszel, 2006. július 19.

Állami támogatás: A Bizottság elfogadta a kkv-k kockázati tőke finanszírozásához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatást

Az Európai Bizottság iránymutatást fogadott el annak meghatározására, milyen esetekben egyeztethető össze a kis- és középvállalkozások kockázati tőkefinanszírozásához nyújtott állami támogatás az EK-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó, a 87. cikk-ben foglalt szabályaival. Az új szabályok megkönnyítik a kkv-k finanszírozását a vállalkozások működésének korai szakaszában, különösen ha a pénzpiaci finanszírozás lehetősége nem áll fenn (azaz piaci hiányosság esetén). A tőkefinanszírozás megkönnyítése serkenti a vállalkozások növekedését és a munkahelyteremtést az EU-ban. Az iránymutatás részét képezi a Bizottságnak az állami támogatási cselekvési tervben (lásd IP/05/680 and MEMO/05/195) meghirdetett, a tagállamokat arra ösztönző lépéseinek, hogy az állami támogatásokat az EU-ipar versenyképességének, különösen az innováció támogatásán keresztül történő fokozására, valamint fenntartható munkahelyek létesítésére összpontosítsák minimális versenytorzulás mellett. Az iránymutatás egy-egy kkv-re vonatkozóan 12 hónapos időszakra 1,5 millió euró egyedi biztonsági küszöböt határoz meg (amely alatt megállapították, hogy piaci hiányosság áll fenn), bizonyos feltételeket teljesítő egyértelmű esetekre könnyített elbírálási eljárást tesz lehetővé, valamint olyan elbírálási kritiériumokat állapít meg, amelyek biztosítják, hogy az állami finanszírozás ösztönzi a magánbefektetést, kiküszöböli a piaci hiányosságot, továbbá arányos.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „A kockázati tőkére vonatkozó új iránymutatás lehetővé teszik a tagállamok számára azt a rugalmasságot, ami a kkv-k kockázati tőkefinanszírozásának növeléséhez szükséges, ez pedig elősegíti a versenyképesség fokozását és a munkahelyteremtést.”

Az iránymutatás a kkv-k korai működési szakaszában jellemző kockázati tőkebefektetési (magvető, induló és terjeszkedési) intézkedésekre terjed ki, amikor a finanszírozást az állam, illetve magánbefektetők közösen biztosítják. Ez az iránymutatás a 2001. évi, állami támogatásról és kockázati tőkéről szóló közlemény helyébe lép. Célja a kockázati tőkéhez való hozzájutás megkönnyítése, különösen innovatív vállalatok esetében. A több befektetés környezetbarátibb termelést hozhat, például az energiatakarékosság révén.

Az iránymutatásban fontos változás az egy-egy kkv tekintetében 12 hónapos időszakra megállapított 1,5 millió eurós befektetési küszöbérték, ami a korábbihoz képest 50%-os emelkedést jelent. Ilyen esetekben a Bizottság elfogadja, hogy a pénzpiacokon nem áll rendelkezésre alternatív finanszírozás (azaz piaci hiányosság esetén). E küszöbérték fölött a Bizottság a versenytorzulást illető nagyobb kockázat miatt részletes értékelést végez, a tagállamoknak pedig bizonyítaniuk kell a piaci hiányosság fennállását. Fontos változást jelent továbbá az értékelés különféle, gazdasági hatás szerinti fajtáinak alkalmazása, ami egyben megvalósítja az állami támogatási cselekvési tervben szereplő, finomított gazdasági megközelítést. A részletes értékelés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indít az EK-Szerződés 88. cikke értelmében.

Az összes alábbi feltételt teljesítő befektetési intézkedések esetére könnyített elbírálást tesznek lehetővé:

- egy kkv-ra vonatkozóan 12 hónap alatt 1,5 millió euró alatti befektetések;

- kis- és középvállalkozások finanszírozása támogatott területeken a terjeszkedési szakaszig; illetve középvállalkozások finanszírozása nem támogatott területeken az induló szakaszig;

- a költségvetés legalább 70%-át tőke vagy tőkejellegű eszközökre kell fordítani hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok helyett;

- a magánbefektetők részesedésének nem támogatott területeken legalább 50%, támogatott területeken 30%-nak kell lennie;

- a befektetési döntéseknél a nyereséget kell szem előtt tartani – be kell vonni a magántőkét, működőképes üzleti tervet és egyértelmű kivonulási stratégiát kell készíteni;

- az alap kezelésének a kereskedelmi logikát kell követnie, azaz a vezetők díjazását az alap által termelt nyereséghez kell kötni, biztosítani kell a magánbefektetők képviseletét, továbbá a vezetésnek be kell tartani a szabályozásnak megfelelő szabványokat;

- innovációs technológiába vagy ágazatba befektető alapoknál lehetséges az ágazati orientáció.

Az alábbi esetekben részletes értékelést kell készíteni:

- egy kkv-ra vonatkozóan 12 hónap alatt 1,5 millió eurót meghaladó összegű befektetéseknél;

- nem támogatott területeken középvállalkozások terjeszkedési szakaszát finanszírozó intézkedéseknél;

- kkv-kre fordított, 1,5 millió eurót meghaladó kiegészítő befektetéseknél és ezek korai növekedési szakaszban történő finanszírozásánál;

- nem támogatott területeken 50%-nál, támogatott területeken 30%-nál alacsonyabb magántőke-részvétellel megvalósuló beruházásoknál;

- korlátozott mértékű magántőke-részvétellel rendelkező, vagy magántőke nélküli kisvállalkozások részére magvető tőke biztosításánál, és/vagy főként hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal megvalósított befektetéseknél;

- befektetési eszközök bevonásánál (azaz alternatív piacoknál);

- vállalatok beruházások megvalósítása céljából végzett átvilágításához kapcsolódó költségek fedezésére („felderítési költségek”).

Az iránymutatás figyelembe veszi az EU-ban a saját tőke hiányáról végzett kiterjedt konzultáció és külső vizsgálat megállapításait, az állami támogatási cselekvési tervre és az innovációs célú állami támogatásról szóló közleményre tett észrevételeket, a tagállamok állásfoglalásait, valamint az érintett felek írásbeli hozzászólásait.

Az iránymutatás a kkv-ket célzó alábbi állami támogatási eszközöket egészíti ki:

az új regionális támogatási iránymutatás (2007-2013 - lásd IP/05/1653) tartalmaz támogatott területeken működő kisvállalkozásoknak azok induló és korai működési szakaszában nyújtott „vállalkozási támogatást”;

az előkészületben levő, általános bizottsági csoportmentesség, amelynek következtében a tagállamoknak nem kell majd bejelenteniük bizonyos kkv-ket érintő intézkedéseiket;

a kutatásra, a fejlesztésre és az innovációra vonatkozó, hamarosan megszülető állami támogatási szabályok.
Az iránymutatás az alábbi személyeknél szerezhető be:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Lásd MEMO/06/295


Side Bar