Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Bruselj, 18. julij 2006

Poročila o napredku notranjega trga: države članice morajo pospešiti prizadevanja

V skladu z zadnjimi poročili Evropske komisije o napredku notranjega trga morajo države članice pospešiti prizadevanja pri izvajanju pravil notranjega trga v nacionalni zakonodaji. Povprečno 1,9 % direktiv notranjega trga, za katere se je iztekel rok za izvajanje, trenutno ni prenesenih v nacionalno zakonodajo, kar pomeni povečanje za 0,3 % v primerjavi z najboljšim rezultatom 1,6 %, ki je bil dosežen v novembru 2005 (glej IP/06/192). To pomeni, da se je pozitivni trend zadnjih let ustavil in začasni cilj, to je zaostajanje v višini 1,5 %, o katerem so se dogovorili voditelji držav, ni bil dosežen. Napredek je počasen tudi pri pravilni uporabi pravil notranjega trga: nobena „stara“ država članica ni držala obljube in v času 2003–2006 zmanjšala števila postopkov za ugotavljanje kršitev za 50 %. Popolno besedilo zadnjega poročila o napredku notranjega trga je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je povedal: „Ker prag 1,5 % ni bil izpolnjen, je bila zamujena velika priložnost. Bližina cilja v zadnjem času bi morala spodbuditi države članice, da bi povečale prizadevanja. Namesto tega pa smo se od cilja oddaljili. Države članice morajo obnoviti prizadevanja za izvajanje.“

Prenos direktiv o notranjem trgu

 • Julija 2006 znaša zaostanek pri prenosu – odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile prenesene v nacionalno zakonodajo – 1,9 %, kar je 0,3 % več od zaostanka 1,6 % v novembru 2005. To pomeni, da se je pozitivni trend zadnjih let ustavil.
 • „Nove“ države članice še vedno dosegajo boljše rezultate pri povprečnem prenosu z zaostankom 1,5 % v primerjavi z 2,2 % „starih“ držav članic. Vendar se njihova prizadevanja upočasnjujejo, s čimer bi prenehala biti zgled za pravočasni prenos iz zadnjih dveh let.
 • Samo 14 od 25 držav članic ostaja pod pragom 1,5 % v primerjavi s 17 v novembru 2005. Najmanjši zaostanek ima Danska, sledijo ji Ciper, Madžarska, Litva, Slovenija in Združeno kraljestvo.
 • Poleg Danske so le Ciper, Avstrija in Združeno kraljestvo izboljšali svoje številke prenosa izpred šestih mesecev.
 • Skupno je 19 držav članic povečalo obstoječe zaostanke. Z izjemo Luksemburga so vse države članice, ki so bile novembra 2005 nad pragom 1,5 %, še povečale svoj zaostanek. Italija, Portugalska in Češka so svoje rezultate poslabšale za 0,5 % ali več.
 • Luksemburg je še vedno zadnji, skupaj z Grčijo, Italijo in Portugalsko. Vendar je Luksemburg uspel občutno zmanjšati svoj zaostanek.
 • Tri države članice, ki so bile v novembru 2005 pod pragom 1,5 %, so zdaj žal nad njim: Malta, Nemčija in Španija.
 • Zaostanek pri prenosu 1,5 % je začasen prag. V idealnem primeru bi moral biti zaostanek pri prenosu enak nič; da bi ga obdržali pod zaostankom 1,5 %, zahteva večja prizadevanja vseh držav članic. Uspeh Danske pri zmanjšanju zaostanka na 0,5 % kaže, da je mogoče zaostanke zmanjšati pod začasen prag – če obstajata potrebna politična volja in dobra organizacija.

Kršitve

 • Strategija notranjega trga za obdobje 2003–2006 od držav članic zahteva, da za polovico zmanjšajo primere kršitev do leta 2006, vendar ni bila nobena „stara“ država članica sposobna doseči zmanjšanja za 50 % v tem triletnem obdobju.
 • Samo pet „starih“ držav članic je zmanjšalo število primerov kršitev: Belgija, Francija, Avstrija, Nizozemska in Irska.
 • Nekatere države članice povezujejo velike zaostanke pri prenosu s slabo kakovostjo prenosa in/ali nepravilno uporabo pravil notranjega trga. To se dogaja v Grčiji, Italiji in na Portugalskem, kar je še povečalo njihovo že tako izrazito visoko število primerov kršitev, hkrati pa spadajo med države z najslabšimi rezultati pri pravočasnem prenosu.
 • Številk za „nove“ države članice se ne da primerjati s številkami za „stare“ države članice, ker se številke za „nove“ države članice primerjajo z novembrom 2005 namesto z aprilom 2003. Vendar se zdi stanje v „novih“ državah članicah boljše. Šest novih držav članic je v zadnjih šestih mesecih zmanjšalo število postopkov kršitev. Češka, Malta, Slovaška, Estonija, Litva in Slovenija. Kljub temu so rezultati na Poljskem in Cipru zelo zaskrbljujoči in potrebno bo takojšnje ukrepanje za obvladanje stanja.

Reševanje težav

 • Zasedanja o paketu kršitev med izvedenci Komisije in organi držav članic so še dalje učinkovito sredstvo za zgodnje reševanje primerov kršitev. Med julijem 2004 in julijem 2005 je bilo izvedenih 25 zasedanj o paketu kršitev. V skoraj 60 % primerov se najde rešitev v šestih mesecih ali pa je napravljen korak naprej.
 • Število obravnavanih primerov v SOLVIT (omrežje za elektronsko reševanje problemov med nacionalnimi upravami, ki nastanejo, ker organi javne uprave napačno uporabljajo pravila EU) je v letu 2005 še nadalje naraščalo, v letu 2006 pa se je ustalilo. Obstaja možnost, da bi se SOLVIT vključil v reševanje več primerov, vendar pomanjkanje osebja v številnih centrih SOLVIT in pomanjkanje ozaveščenosti pri delu državljanov in podjetij o tem, kaj SOLVIT zmore, onemogoča, da bi izkoristil vse svoje zmožnosti.

Priporočilo 2004

 • Priporočilo 2004 o prenosu direktiv o notranjem trgu povzema najboljše prakse v državah članicah in priporoča ostalim državam članicam izvajanje podobnih rešitev.
 • Očitno je, da države članice, ki so izvedle največ priporočil, dosegajo tudi najboljše rezultate pri pravočasnem prenosu direktiv o notranjem trgu in obratno. 9 od 10 držav članic, ki najbolj uspešno izvajajo priporočila, ostajajo tudi pod ciljnim zaostankom prenosa 1,5 %. Nasprotno je vseh 5 držav članic, ki so izvedle najmanj priporočil, nad ciljnim zaostankom prenosa 1,5 %.

Prednosti notranjega trga in pomembnost izvajanja

Notranji trg igra ključno vlogo pri uresničevanju cilja EU, ki je doseganje večje rasti in novih delovnih mest. Ustvaril je milijone delovnih mest in porast blaginje v višini več milijard eurov. Z učinkovitejšo dodelitvijo virov in večjimi možnostmi trgovanja podjetij nudi državljanom EU široko izbiro kakovostnega blaga in storitev ter večjo svobodo pri potovanjih, delu, študiju in življenju v drugih državah EU. Vendar lahko notranji trg doseže svoje popolne možnosti samo, če se zakonodaja, dogovorjena na evropski ravni, učinkovito izvaja in uporablja v vseh državah članicah.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar