Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā

Dalībvalstīm jāpaātrina iekšējā tirgus noteikumu īstenošana

Eiropas Komisijas jaunākais iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojums liecina, ka dalībvalstīm jāpaātrina iekšējā tirgus noteikumu pārņemšana savā likumdošanā. Vidēji 1,9% iekšējā tirgus direktīvu, kurām jau pagājis ieviešanas termiņš, pašlaik vēl nav transponētas valstu tiesību aktos, un salīdzinājumā ar 2005. gada novembri, kad tika sasniegta 1,6% robeža, kas šajā ziņā ir visa laika labākais rezultāts, tas atkal pasliktinājies par 0,3% (IP/06/192). Tas nozīmē, ka apstājusies pēdējo gadu laikā vērojamā pozitīvā tendence, un nav izpildīts pieļaujamā deficīta 1,5% pagaidu mērķis, par ko vienojušies valstu vadītāji. Ļoti lēni notiek arī pareiza iekšējā tirgus noteikumu piemērošana: neviena „vecā” dalībvalsts nav spējusi izpildīt solījumus 2003.-2006. g. laikā par 50% samazināt pārkāpumu izmeklēšanai ierosināto lietu skaitu. Jaunāko iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojuma pilns teksts atrodams : http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makkrīvijs (Charlie McCreevy) šajā sakarā teica: „Pārkāpjot 1,5% robežu, ka esam palaiduši garām lielas iespējas. Iepriekšējo reizi jau bijām tik tuvu mērķim, un tā tuvumam būtu vajadzējis iedvesmot dalībvalstis savus pūliņus dubultot. Taču tagad atkal esam no tā attālinājušies. Dalībvalstīm vēlreiz jāsaņemas ar īstenošanas pasākumiem.”

Iekšējā tirgus direktīvu transponēšana

 • Transponēšanas deficīts – iekšējā tirgus direktīvu daļa, kas nav īstenota dalībvalstu tiesību aktos, 2006. gada jūlijā sasniegusi 1,9%, un ir par 0,3% sliktāks rādītājs nekā 1,6% deficīts 2005. gada novembrī. Tas nozīmē, ka apstājusies pozitīvā attīstības tendence, kas šajā ziņā bija vērojama pēdējos gados.
 • Šajā ziņā par „jaunajām” dalībvalstīm ir veicies labāk nekā „vecajām”, kuru vidējais transponēšanas deficīts ir 1,5% salīdzinājumā attiecīgi ar 2,2%. Tomēr arī to centieni šajā ziņā šķiet atslābuši, un „jaunās” dalībvalstis var zaudēt pozitīvā piemēra lomu, kurā attiecībā uz transponēšanu savos tiesību aktos tās bijušas iepriekšējos divus gadus.
 • Tagad noteikto 1,5% rādītāju no visām 25 dalībvalstīm ir ievērojušas tikai 14, bet 2005. gada novembrī - 17 dalībvalstis. Zemākais transponēšanas deficīts ir Dānijai, kurai šajā ziņā seko Kipra, Ungārija, Lietuva, Slovēnija un Apvienotā Karaliste.
 • Izņemot Dāniju, salīdzinājumā ar laiku pirms sešiem mēnešiem transponēšanas rādītājs uzlabojies tikai Kiprai, Austrijai un Apvienotajai Karalistei.
 • Šajā ziņā atpalicība palielinājusies pavisam 19 dalībvalstīm. Izņemot Luksemburgu, visu pārējo to dalībvalstu rādītājs, kuras bija pārsniegušas pieļaujamo 1,5% robežu, ir vēl vairāk pasliktinājies. Par 0,5% un vairāk tas pasliktinājies Itālijai, Portugālei un Čehijai.
 • Joprojām pēdējā vietā līdz ar Grieķiju, Itāliju un Portugāli ir Luksemburga. Tomēr Luksemburga atpalicību šajā ziņā ir ievērojami samazinājusi.
 • Trīs dalībvalstis – Malta, Vācija un Spānija, kuras 2005. gada novembrī bija ievērojušas maksimāli pieļaujamo 1,5% robežu, tagad diemžēl atkal to ir pārsniegušas.
 • Pieļaujamie 1,5% transponēšanas deficīta ir tikai pagaidu mērķis. Ideāli būtu, ja transponēšanas deficīts būtu nulle, bet, lai tas nepārsniegtu 1,5%, par to pastāvīgi jārūpējas visām dalībvalstīm. Dānijas sekmes, samazinot deficītu vēl par 0,5%, liecina, ka noteikto pagaidu mērķi ievērot ir pilnīgi iespējams – ja vien ir vajadzīgā politiskā griba un laba organizācija.

Pārkāpumi

 • Iekšējā tirgus stratēģijā 2003.-2006. gadam dalībvalstis aicinātas līdz 2006. gadam uz pusi samazināt pārkāpumu lietu skaitu, tomēr, šajā triju gadu laikposmā nevienai no „vecajām" dalībvalstīm tas nav bijis pa spēkam.
 • Pārkāpumu lietu skaitu samazinājušas tikai piecas „vecās" dalībvalstis — Beļģija, Francija, Austrija, Nīderlande un Īrija.
 • Dažām dalībvalstīm ir ne tikai liels transponēšanas deficīts, tās transponēšanu neveic pienācīgi un/vai nepareizi piemēro iekšējā tirgus noteikumus. Tas attiecas uz Grieķiju, Itāliju un Portugāli, kurām vēl vairāk palielinājies neizskatīto pārkāpumu lietu skaits, tās vissliktāk ievēro transponēšanas termiņus.
 • Nav salīdzināmi „jauno" un „veco” dalībvalstu rādītāji, jo „jaunās” var salīdzināt ar stāvokli 2005. novembrī, nevis 2003. gada aprīlī. Tomēr šķiet, ka kopumā „jauno” dalībvalstu situācija ir labāka. Aizvadīto sešu mēnešu laikā sešas jaunās dalībvalstis - Čehija, Malta, Slovākija, Igaunija, Lietuva un Slovēnija – ir samazinājušas pārkāpumu lietu skaitu. Tomēr Polija un Kipra rada ļoti lielas bažas, un tām jāveic neatliekami pasākumi situācijas uzlabošanai.

Problēmu risināšana

 • Komisijas ekspertu un dalībvalstu iestāžu sanāksmju kompleksi joprojām ir efektīvākais līdzeklis pārkāpumu lietu savlaicīgai atrisināšanai. Laikā no 2004. gada jūlija līdz 2005. gada jūlijam notikuši 25 sanāksmju kompleksi. Vairāk nekā 60% gadījumu 6 mēnešu laikā panākts atrisinājums vai sperti izšķirīgie soļi galīga risinājuma virzienā.
 • 2005. gadā pieauga, bet tagad 2006. gadā ir stabilizējusies lietu plūsma SOLVIT (problēmu risināšanas tīkls tiešsaistes režīmā valstu administrāciju starpā, kuras nodarbojas sūdzībām par to, ka valsts iestādes nepareizi piemēro ES tiesību normas). Ar SOLVIT varētu atrisināt vairāk lietu, taču nepietiekama darbinieku skaita dēļ vairākos SOLVIT centros, kā arī pilsoņu un uzņēmumu nezināšanas dēļ par SOLVIT iespējām tās nevar pilnībā realizēt.

2004. gada priekšlikums

 • 2004. gada priekšlikumā par iekšējā tirgus direktīvu transponēšanu apkopota dalībvalstu labākā pieredze un sniegts ieteikums citām dalībvalstīm ieviest tai līdzīgu kārtību.
 • Dalībvalstīm, kuras izpildījušas priekšlikumā sniegto ieteikumu lielāko daļu, ir labākie rezultāti attiecībā uz iekšējā tirgus direktīvu savlaicīgu transponēšanu un arī pretēji: deviņās no desmit dalībvalstīm, kuras priekšlikuma īstenošanā ir pirmajās vietās, transponēšanas deficīts nepārsniedz noteikto 1,5% mērķa vērtību. Savukārt visas 5 dalībvalstis, kuras ieviesušas vismazāk ieteikumu, transponēšanas deficīts pārsniedz 1,5% mērķa vērtību.

Iekšējā tirgus priekšrocības un īstenošanas nepieciešamība

Iekšējam tirgum ir svarīga loma, lai sasniegtu ES izvirzīto mērķi – veicināt ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Tas jau ir radījis miljoniem darbavietu un miljardos euro mērāmu labklājības pieaugumu. Tās ES pilsoņiem dod plašākas iespējas izvēlēties kvalitatīvas preces un pakalpojumus, dod lielākas iespējas ceļot, strādāt, mācīties un dzīvot citās ES valstīs, vienlaicīgi nodrošinot efektīvāku resursu izvietošanu un izmantošanu, bet uzņēmumiem dodot plašākas noieta iespējas. Taču iekšējo tirgu var izveidot tikai tad, ja dalībvalstīs tiek pilnībā īstenotas un piemērotas visas Eiropas līmenī pieņemtās tiesību normas.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20Side Bar