Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Briuselis, 2006 m. liepos 18 d.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė: valstybės narės turėtų paskubėti

Kaip skelbiama naujausioje Europos Komisijos Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje, valstybės narės turėtų paspartinti vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimą savo nacionalinėje teisėje. Vidutiniškai 1,9 % vidaus rinkos direktyvų, kurių įgyvendinimo terminas jau praėjo, dar nėra perkeltos į nacionalinę teisę, o tai yra 0,3 % daugiau negu geriausias įgyvendinimo rodiklis (1,6 %), pasiektas 2005 m. lapkričio mėn. (žr. IP/06/192). Tai reiškia, kad teigiama pastarųjų metų tendencija sulėtėjo ir nebuvo pasiektas planuotas tarpinis 1,5 % deficitas, dėl kurio susitarė valstybių vadovai. Pažanga teisingai įgyvendinant vidaus rinkos taisykles taip pat vyksta lėtai: nė viena „senoji“ valstybė narė nesugebėjo ištesėti savo pažado 2003–2006 m. 50 % sumažinti pažeidimų procedūrų skaičių. Visas Vidaus rinkos rezultatų suvestinės tekstas pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Čarlis Makryvis (Charlie McCreevy) sakė: “Nesugebėję peržengti 1,5 % ribos praleidome gerą progą. Kai praeitą kartą tiek nedaug trūko, tai turėjo įkvėpti valstybes nares stengtis su dvigubu įkarščiu. Vietoj to dabar esame dar toliau nuo tikslo. Valstybės narės vėl turėtų įgyvendinimui skirti daugiau dėmesio.“

Vidaus rinkos direktyvų perkėlimas

 • 2006 m. birželį perkėlimo deficitas – nacionalinėje teisėje dar neįgyvendinta vidaus rinkos direktyvų procentinė dalis – sudarė 1,9 %, tai yra 0,3 % daugiau negu 2005 m. lapkritį buvęs 1,6 % deficitas. Tai reiškia, kad praėjusių metų teigiama tendencija sulėtėjo.
 • „Naujųjų“ valstybių narių rodikliai geresni: vidutinis jų perkėlimo deficitas yra 1,5 %, o senųjų valstybių narių – 2,2 %. Deja, atrodo, kad jų tempai taip pat lėtėja ir dvejus metus rodžiusios pavyzdį, kaip laiku įgyvendinti ES teisės aktus, dabar jos gali nebetekti šio vaidmens.
 • Žemiau 1,5 % slenksčio išliko tik 14 valstybių narių iš 25; o 2005 m. lapkritį jų buvo 17. Mažiausias yra Danijos deficitas, nuo jos šiek tiek atsilieka Jungtinė Karalystė, Kipras, Lietuva, Slovėnija ir Vengrija.
 • Be Danijos per pastaruosius šešis mėnesius savo rodiklius pagerino tik Kipras, Austrija ir Jungtinė Karalystė.
 • 19 valstybių narių dar labiau atsiliko. Išskyrus Liuksemburgą, visų kitų valstybių narių, kurios 2005 m. dar nebuvo pasiekusios 1,5 % ribos, rezultatai dar pablogėjo. Italijos, Portugalijos ir Čekijos rezultatai dar pablogėjo visu 0,5 % ar daugiau.
 • Liuksemburgas, kartu su Graikija, Italija ir Portugalija vis dar atsilieka labiausiai. Tačiau Liuksemburgas sugebėjo savo atsilikimą gerokai sumažinti.
 • Trys valstybės narės, kurios 2005 m. lapkritį sugebėjo peržengti 1,5 % ribą, dabar, deja, jau vėl jos nebesiekia. Tai Malta, Vokietija ir Ispanija.
 • 1,5 % perkėlimo deficitas yra tarpinis tikslas. Idealiu atveju perkėlimo deficitas turėtų būti nulis, tačiau norint neviršyti 1,5 % deficito reikia nuolatinių valstybių narių pastangų. Savo deficitą dar sumažinusios iki 0,5 % Danijos pavyzdys rodo, kad įveikti tarpinį tikslą yra visiškai įmanoma – tereikia reikiamos politinės valios ir gero organizavimo.

Pažeidimai

 • 2003–2006 m. vidinės rinkos strategija valstybės narės buvo raginamos iki 2006 m. perpus sumažinti pažeidimų bylų skaičių, tačiau nė viena „senoji“ valstybė narė per šį trijų metų laikotarpį nesugebėjo savo rodiklių sumažinti 50 %.
 • Tik penkios „senosios“ valstybės narės: Belgija, Prancūzija, Austrija, Nyderlandai ir Airija sugebėjo sumažinti joms taikytų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičių.
 • Kai kurios valstybės narės pasižymi ne tik blogais perkėlimo deficito rodikliais, bet ir prasta vidaus rinkos taisyklių perkėlimo kokybe ir (arba) neteisingu jų taikymu. Taip yra, pavyzdžiui, Graikijos, Italijos ir Portugalijos atveju. Ir taip didelis neišspręstų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičius jose dar išaugo ir kartu jos yra tarp labiausiai vėluojančių perkelti vidaus rinkos direktyvas šalių.
 • „Naujųjų” ir „senųjų“ valstybių narių rodiklių lyginti negalima, nes naujųjų valstybių narių rodikliai lyginami su 2005 m. lapkričio mėn., o ne su 2003 m. balandžio mėn. duomenimis. Vis dėlto padėtis „naujosiose“ valstybėse narėse atrodo geriau. Šešios naujosios valstybės narės per pastaruosius šešis mėnesius sumažino pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičių. Tai Čekija, Malta, Slovakija, Estija, Lietuva ir Slovėnija. Kita vertus, Lenkijos ir Kipro rezultatai kelia daug nerimo ir šios šalys turėtų nedelsdamos taisyti padėtį.

Problemos sprendimas

 • Įvairiems klausimams aptarti skirti Komisijos ekspertų ir valstybių narių valdžios institucijų atstovų kompleksiniai posėdžiai tebėra veiksminga priemonė pažeidimams spręsti ankstyvajame etape. Nuo 2004 m. liepos iki 2005 m. liepos įvyko 25 tokie posėdžiai. Beveik 60 % atvejų per 6 mėnesius randamas sprendimas arba padaroma didelė pažanga.
 • 2005 m. bylų srautas į SOLVIT (nacionalines administracijas subūrusį internetinį problemų sprendimo tinklą, skirtą skundams dėl valdžios institucijų neteisingo ES taisyklių taikymo) vis dar augo, tačiau 2006–aisiais, atrodo, jau aprimo. SOLVIT galėtų išspręsti ir daugiau bylų, tačiau darbuotojų stygius kai kuriuose SOLVIT centruose ir piliečių bei įmonių žinių, kaip SOLVIT gali jiems padėti, trūkumas neleidžia šiam potencialui visiškai realizuotis.

2004 m. rekomendacija

 • 2004–ųjų metų rekomendacijoje dėl vidaus rinkos direktyvų perkėlimo buvo apibendrinta valstybių narių geriausia patirtis ir kitoms valstybėms narėms buvo siūloma įgyvendinti panašias priemones.
 • Stebėtina, kad daugiausia rekomendacijų įgyvendinusios valstybės narės taip pat pasiekė geriausių rezultatų laiku perkeldamos vidaus rinkų direktyvas į nacionalinę teisę ir atvirkščiai: 9 iš 10 valstybių narių, pirmaujančių įgyvendinant rekomendacijas, perkėlimo deficitas yra mažesnis negu 1,5 %. Ir atvirkščiai – 5 valstybių narių, įgyvendinusių mažiausiai rekomendacijų, perkėlimo deficitas viršija 1,5 % ribą.

Vidaus rinkos pranašumai ir įgyvendinimo svarba

Vidaus rinka vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant ES tikslo padidinti ekonomikos augimą ir sukurti naujų darbo vietų. Ji padėjo sukurti milijonus darbo vietų ir milijardais eurų skaičiuojamą gerovę. Ji teikia ES piliečiams platesnį kokybiškų prekių ir paslaugų asortimentą, daugiau laisvės keliauti, dirbti, mokytis ir gyventi kitose ES šalyse; leidžia geriau paskirstyti išteklius, o verslo sektoriui sudaro palankesnes prekybos sąlygas. Tačiau visą vidaus rinkos potencialą galima realizuoti tik tokiu atveju, jei valstybės narės įgyvendins ir taikys teisės aktus, dėl kurių susitarta Europos lygiu.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar