Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Brussels, 18 July 2006

Belső piaci eredménytábla: A tagállamoknak fokozni kell erőfeszítéseiket

Az Európai Bizottság legújabb belső piaci eredménytáblája alapján a tagállamoknak fokozni kell erőfeszítéseiket a belső piaci szabályoknak a nemzeti jogba történő átültetése érdekében. A nemzeti jogba nem került még átültetésre azon belső piaci irányelvek átlagosan 1,9%-a, amelyek tekintetében az erre rendelkezésre álló határidő lejárt, ami 0,3%-kal haladja meg a 2005 novemberében valaha elért legjobb 1,6%-os eredményt (ld. IP/06/192). Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek pozitív tendenciája megtorpant, és az államfők által előirányzott 1,5%-os ideiglenes hiánycélt nem érték el a tagállamok. Szintén lassú az előrehaladás a belső piaci szabályok helyes alkalmazása tekintetében: egy „régi” tagállam sem tudta teljesíteni az arra vonatkozó ígéretét, hogy a jogsértési eljárásokat 50%-kal csökkenti a 2003-2006-os időszakban. A legfrissebb belső piaci eredménytábla teljes szövege az alábbi honlapon olvasható: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az 1,5%-os határ elérésének elmaradásával nagy lehetőséget mulasztottunk el. Annak, hogy a legutóbbi alkalommal ilyen közel voltunk hozzá, ösztönöznie kellett volna a tagállamokat erőfeszítéseik megduplázására. Ehelyett most még messzebb vagyunk a céltól. A tagállamoknak vissza kell szerezniük az átültetésre tett erőfeszítéseik lendületét.”

A belső piaci irányelvek átültetése

 • 2006 júliusában az átültetési hiány – azaz a nemzeti jogba át nem vett belső piaci irányelvek százalékos aránya – 1,9%, amely 0,3%-kal magasabb, mint a 2005 novemberében elért 1,6%-os hiány. Ez az elmúlt évek pozitív tendenciáinak megtorpanását jelzi.
 • Az „új” tagállamok még mindig jobban teljesítenek az átlagos 1,5%-os átültetési hiánnyal a „régi” tagállamok 2,2%-os hiányával szemben. Erőfeszítéseik azonban gyengülni látszanak, és így elveszthetik azon példamutató szerepüket, amelyet az elmúlt két évben a határidőre történő átültetéssel szereztek.
 • A 25 tagállamból a 2005 novemberi helyzethez, vagyis a 17 tagállamhoz képest csak 14 marad az 1,5%-os határ alatt. Dániában a legkisebb a hiány, ezt követi Ciprus, Magyarország, Litvánia, Szlovénia és az Egyesült Királyság.
 • Dánián kívül csak Ciprus, Ausztria és az Egyesült Királyság javított a 6 hónappal ezelőtti átültetési arányán.
 • Összesen 19 tagállam növelte a meglévő lemaradását. Luxemburg kivételével valamennyi, a 2005 novemberi 1,5%-os határ felett lévő tagállam teljesítménye tovább romlott. Olaszország, Portugália és a Cseh Köztársaság teljesítménye legalább 0,5%-kal tovább romlott.
 • Luxemburg még mindig az utolsó, Görögországgal, Olaszországgal és Portugáliával együtt. Azonban Luxemburg jelentősen csökkenteni tudta lemaradását.
 • A 2005 novemberében még az 1,5%-os határ alatt lévő három tagállam sajnos ma már felette van: Málta, Németország és Spanyolország.
 • Az 1,5%-os átültetési hiány egy ideiglenes határérték. Ideális esetben az átültetési hiány nulla, és valamennyi tagállamtól folyamatos erőfeszítést igényel, hogy azt az 1,5%-os határ alatt lehessen tartani. Dánia sikere a hiány 0,5%-ra történő csökkentésében azt mutatja, hogy a hiánynak az ideiglenes határ alatt való tartása megvalósítható – feltéve, hogy a szükséges politikai szándék és a jó szervezés adott.

Jogsértések

 • A 2003-2006 közötti időszakra vonatkozó belső piaci stratégia keretében felszólították a tagállamokat, hogy 2006-ig felére csökkentsék a jogsértési esetek számát, de egyetlen „régi” tagállamnak sem sikerült az 50%-os csökkentést elérni e három éves időszak alatt.
 • Csak öt „régi” tagállam csökkentette az ellenük folyó jogsértési esetek számát: Belgium, Franciaország, Ausztria, Hollandia és Írország.
 • Néhány tagállamban a nagy átültetési hiány rossz minőségű átültetéssel és/vagy a belső piaci szabályok helytelen alkalmazásával jár együtt. Ez a helyzet Görögországban, Olaszországban és Portugáliában, amelyekben tovább nőtt a folyamatban levő jogsértési esetek amúgy is magas száma, és ugyanakkor a határidőre történő átültetés tekintetében is a legrosszabban teljesítő országok közé tartoznak.
 • Az „új” tagállamok adatait nem lehet összehasonlítani a „régi” tagállamokéval, mivel az „új” tagállamok adatait a 2003. áprilisi helyett a 2005. novemberi állapothoz hasonlítják. A helyzet az „új” tagállamokban azonban sokkal pozitívabbnak tűnik. Hat „új” tagállam csökkentette jogsértési eljárásainak számát az elmúlt hat hónap során: a Cseh Köztársaság, Málta, a Szlovák Köztársaság, Észtország, Litvánia és Szlovénia. Mindazonáltal a lengyelországi és ciprusi eredmények nagyon aggasztóak, és e tagállamoknak sürgősen intézkedniük kell a helyzet ellenőrzés alá vonása céljából.

Problémamegoldás

 • Az egyezségi találkozó a Bizottság szakértői és a tagállami hatóságok között továbbra is hatékony eszköz a jogsértési eljárások korai stádiumban való megoldására. 2004 júliusa és 2005 júliusa között 25 egyezségi találkozó zajlott. Az esetek közel 60%-ában 6 hónapon belül megoldás született vagy további döntő lépést sikerült tenni.
 • A SOLVIT-esetek (on-line problémamegoldó hálózat azon nemzeti hatóságok között, amelyek az EU-szabályok állami hatóságok általi helytelen alkalmazására vonatkozó panaszokkal foglalkoznak) száma tovább nőtt 2005-ben, de ez 2006-ban már stabilizálódni látszik. A SOLVIT-hálózat több esetet képes megoldani, de számos SOLVIT-központ létszámhiánya, a polgárok és vállalkozások arra vonatkozó ismereteinek hiánya, hogy mit tehet a SOLVIT értük, úgy tűnik, megakadályozza ennek teljes megvalósulását.

2004-es ajánlások

 • A belső piaci irányelvek átültetésére vonatkozó 2004-es ajánlások a tagállamok legjobb gyakorlatait foglalta össze, és arra vonatkozó javaslatokat tartalmazott, hogy más tagállamok hasonló szabályokat alkalmazzanak.
 • Szembetűnő, hogy a legtöbb ajánlást végrehajtó tagállamok teljesítenek a legjobban a belső piaci irányelvek határidőre való átültetése tekintetében és fordítva: az ajánlások végrehajtási rangsorában az első 10 tagállam közül 9 az 1,5%-os hiánycélt is teljesíti. Ezzel szemben mind az 5 tagállam, amely a legkevesebb ajánlást hajtotta végre, az 1,5%-os átültetési hiánycél felett van.

A belső piac előnyei és a végrehajtás jelentősége

A belső piac kulcsfontosságú szerepet játszik az Unió lendületesebb növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzésének elérésében. A belső piac munkahelyek millióit teremtette meg, és több milliárd eurót jövedelmezett A belső piacnak köszönhetően az EU polgárai több minőségi termék és szolgáltatás közül választhatnak, nagyobb szabadságot élvezhetnek az uniós országokban való mozgás, munkavállalás, tanulás és letelepedés tekintetében, miközben a rendelkezésre álló források elosztása hatékonyabbá vált, a vállalatok kereskedelmi lehetőségei pedig megnőttek. A belső piac azonban csak akkor teljesedhet ki, ha az európai szinten elfogadott jogszabályokat valamennyi tagállam eredményesen veszi át és hajtja végre.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar