Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Brysselissä 18. heinäkuuta 2006

Sisämarkkinoiden tulostaulu: jäsenvaltioiden on tehostettava toimiaan

Euroopan komission viimeisin sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että jäsenvaltioiden on nopeutettava sisämarkkinasääntöjen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään. Niiden sisämarkkinadirektiivien osuus, joita ei ole vieläkään siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, vaikka täytäntöönpanomääräaika on kulunut umpeen, on keskimäärin 1,9 prosenttia. Tämä on 0,3 prosenttia enemmän kuin kaikkien aikojen paras tulos 1,6 prosenttia, joka saavutettiin marraskuussa 2005 (katso IP/06/192). Tämä tarkoittaa sitä, että viime vuosien myönteinen suuntaus on pysähtynyt eikä valtionpäämiesten sopimaa väliaikatavoitetta 1,5 prosenttia ole saavutettu. Myöskään sisämarkkinasääntöjen asianmukaisessa soveltamisessa ei ole edistytty paljon: yksikään ”vanhoista” jäsenvaltioista ei ole pystynyt täyttämään lupaustaan rikkomismenettelyjen vähentämisestä 50 prosentilla kaudella 2003–2006. Viimeisin sisämarkkinatulostaulu on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Sisämarkkina- ja palvelukomissaari Charlie McCreevy totesi, että nyt olisi ollut hyvä tilaisuus rikkoa 1,5 prosentin raja, mutta siinä ei onnistuttu. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt ponnistella kaksin verroin, kun vastikään oltiin niin lähellä tavoitetta. Sen sijaan olemme nyt kauempana tavoitteesta. Jäsenvaltioiden on ryhdistäydyttävä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanossa.

Sisämarkkinadirektiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

 • Heinäkuussa 2006 vaje sisämarkkinadirektiivien saattamisessa kansalliseen lainsäädäntöön oli 1,9 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2005 (1,6 prosenttia). Tämä tarkoittaa, että viime vuosien myönteinen suuntaus on pysähtynyt.
 • ”Uusien” jäsenvaltioiden suoritus on parempi kuin vanhojen, sillä niiden vaje on 1,5 prosenttia, kun vanhoilla se on 2,2 prosenttia. Niiden tahti näyttää kuitenkin hidastuvan, ja on vaara, etteivät ne enää kelpaakaan toisille malliksi kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.
 • Vain 14 jäsenvaltiota 25:stä on 1,5 prosentin katon alapuolella, kun niitä marraskuussa 2005 oli 17. Tanskalla on pienin vaje, ja sen jälkeen tulevat Kypros, Unkari, Liettua, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta.
 • Tanskan lisäksi vain Kypros, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat parantaneet puolen vuoden takaisia tuloksiaan sisämarkkinasääntöjen saattamisesta lainsäädäntöönsä.
 • Kaikkiaan 19 jäsenvaltiolla vaje on vain suurentunut. Luxemburgia lukuun ottamatta kaikki ne jäsenvaltiot, joiden vaje oli yli 1,5 prosenttia marraskuussa 2005, ovat luisuneet kauemmas tavoitteesta. Italia, Portugali ja Tšekki ovat antaneet vajeensa suureta vähintään 0,5 prosenttiyksikköä.
 • Luxemburg on edelleen viimeinen yhdessä Kreikan, Italian ja Portugalin kanssa. Luxemburg on kuitenkin onnistunut vähentämään vajettaan huomattavasti.
 • Kolme jäsenvaltiota, jotka eivät olleet marraskuussa 2005 saavuttaneet tavoitetta 1,5 prosenttia, ovat sen nyt saavuttaneet, nimittäin Malta, Saksa ja Espanja.
 • 1,5 prosentin lainsäädäntövaje on väliaikatavoite. Vajeen pitäisi ihannetapauksessa olla nolla, ja sen pitäminen 1,5 prosentin alapuolella vaatii jäsenvaltioilta jatkuvia ponnistuksia. Tanska on onnistunut painamaan vajeen 0,5 prosenttiin, mikä osoittaa, että väliaikatavoitteen alittaminen on täysin mahdollista – edellyttäen, että on poliittista tahtoa ja järjestelykykyä.

Rikkomiset

 • Sisämarkkinastrategiassa 2003–2006 vaadittiin jäsenvaltioita puolittamaan rikkomistapaukset vuoteen 2006 mennessä, mutta yksikään ”vanha” jäsenvaltio ei ole pystynyt 50 prosentin vähentämiseen näiden kolmen vuoden aikana.
 • Vain viisi ”vanhaa” jäsenvaltiota on pystynyt vähentämään niitä vastaan nostettujen rikkomiskanteiden määrää: Belgia, Ranska, Itävalta, Alankomaat ja Irlanti.
 • Joillakin jäsenvaltioilla on suuri määrä sisämarkkinalainsäädäntöä vielä saattamatta omaan lainsäädäntöönsä, ja lisäksi annettu lainsäädäntö on huonoa ja/tai sisämarkkinasääntöjä sovelletaan kehnosti. Näin on Kreikan, Italian ja Portugalin laita, joilla käsittelemättömien rikkomistapausten määrä on ennestäänkin noussut, ja samalla ne ovat hitaimpia saattamaan direktiivejä lainsäädäntöönsä.
 • ”Uusien" jäsenvaltioiden lukuja ei voi verrata ”vanhojen” lukuihin, koska ”uusien” lukuja on verrattava marraskuuhun 2005 eikä huhtikuuhun 2003. Tilanne uusissa jäsenvaltioissa näyttää kuitenkin olevan parempi. Kuudella uudella jäsenvaltiolla on vähemmän rikkomistapauksia nyt kuin viimeisen puolen vuoden aikana: Tšekillä, Maltalla, Slovakialla, Virolla, Liettualla ja Slovenialla. Puolan ja Kyproksen tulokset ovat kuitenkin hyvin huolestuttavia, ja näiden maiden on ryhdyttävä nopeasti toimiin, jotta ne saisivat tilanteen hallintaan.

Ongelmien ratkaisu

 • Komission asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden viranomaisten pakettikokoukset ovat edelleen tehokas keino rikkomistapausten ratkaisemiseksi varhaisessa vaiheessa. Heinäkuun 2004 ja heinäkuun 2005 välillä pidettiin 25 pakettikokousta. Melkein 60 prosentissa tapauksista löydettiin kuudessa kuukaudessa joko ratkaisu tai päästiin ratkaiseva askel eteenpäin.
 • SOLVIT-verkoston (kansallisten viranomaisten online-verkosto, jossa käsitellään valituksia EU-sääntöjen virheellisestä soveltamisesta) tapausten määrä kasvoi jatkuvasti vuoteen 2005 asti, mutta nousu näyttää nyt vuonna 2006 taantuneen. SOLVIT-järjestelmällä olisi valmiudet ratkaista enemmän tapauksia, mutta useissa SOLVIT-keskuksissa on liian vähän henkilökuntaa, eivätkä kansalaiset ja yritykset ole tietoisia siitä, mitä SOLVIT voi tehdä heidän hyväkseen. Tämän vuoksi verkon mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysipainoisesti.

Vuoden 2004 suositus

 • Vuonna 2004 annetussa suosituksessa sisämarkkinadirektiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä tehtiin yhteenveto jäsenvaltioiden parhaista käytänteistä ja suositeltiin muille jäsenvaltioille samanlaisia järjestelyjä.
 • Merkille pantavaa on, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat noudattaneet useimpia suosituksia, ovat myös nopeimmin saattaneet sisämarkkinadirektiivit osaksi lainsäädäntöään ja päinvastoin. Yhdeksällä kymmenestä niistä jäsenvaltioista, jotka ovat parhaiten onnistuneet suositusten täytäntöönpanossa, täytäntöönpanovaje on alle 1,5 prosentin tavoitteen. Sen sijaan kaikilla niillä viidellä jäsenvaltiolla, jotka ovat noudattaneet pienintä määrää suosituksia, täytäntöönpanovaje on suurempi kuin 1,5 prosenttia.

Sisämarkkinoista koituvat hyödyt ja niiden toteuttamisen tärkeys

Sisämarkkinat ovat keskeinen tekijä pyrittäessä luomaan EU:hun enemmän kasvua ja työpaikkoja. Niiden ansiosta on luotu miljoonia työpaikkoja ja lisätty vaurautta miljardien eurojen edestä. Sisämarkkinoiden ansiosta EU:n kansalaisilla on entistä laajempi valikoima laadukkaita tuotteita palveluja, ja he voivat matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa. Sisämarkkinoilla resurssit jakautuvat tehokkaammin, ja yrityksillä on enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia. Sisämarkkinat voivat kuitenkin tuottaa täyden hyödyn vain jos Euroopan tasolla annettu lainsäädäntö pannaan todella täytäntöön ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20Side Bar