Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Bρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2006

Πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς: Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους

Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενσωμάτωση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της Εσωτερικής Αγοράς. Το 1,9% κατά μέσο όρο των οδηγιών που αφορούν την Εσωτερική Αγορά, για τις οποίες έχει εκπνεύσει η προθεσμία μεταφοράς τους, δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο εσωτερικό δίκαιο, γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση ύψους 0,3% σε σχέση με το καλύτερο αποτέλεσμα που ήταν 1,6% και είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο του 2005 (βλέπε IP/06/192). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η θετική τάση των τελευταίων ετών έχει σταματήσει και δεν έχει επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος του 1,5% τον οποίο καθόρισαν οι αρχηγοί των κρατών. Μικρή είναι επίσης η πρόοδος όσον αφορά τη σωστή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς: ούτε ένα 'παλιό' κράτος μέλος δεν κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεσή του να μειώσει τις περιπτώσεις παράβασης κατά 50% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003 – 2006. Το πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Charlie McCreevy είπε: "Η αποτυχία μας να σπάσουμε το φράγμα του 1,5% αποτελεί μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Το γεγονός ότι βρεθήκαμε τόσο κοντά την τελευταία φορά θα έπρεπε να είχε εμπνεύσει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους. Αντιθέτως, απέχουμε τώρα ακόμα περισσότερο από αυτό τον στόχο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν εκ νέου τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση αυτού του στόχου."

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά

 • Τον Ιούλιο του 2006 το «έλλειμμα μεταφοράς» - το ποσοστό οδηγιών σχετικά με την εσωτερική αγορά που δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο – ανέρχεται τώρα στο 1,9%, δηλαδή είναι μεγαλύτερο κατά 0,3% σε σχέση με το έλλειμμα του 1,6% που ήταν τον Νοέμβριο του 2005. Αυτό σημαίνει ότι έχει σταματήσει η θετική τάση των τελευταίων ετών.
 • Τα 'νέα' κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις με μέσο έλλειμμα μεταφοράς 1,5% έναντι 2,2% των 'παλιών' κρατών μελών. Εντούτοις, οι προσπάθειές τους φαίνεται να επιβραδύνονται και κινδυνεύουν να χάσουν τη φήμη που είχαν κατά τα τελευταία δύο έτη ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την έγκαιρη μεταφορά.
 • Μόνο 14 από τα 25 κράτη μέλη παραμένουν κάτω από το όριο του 1,5%, σε σύγκριση με τις 17 Νοεμβρίου 2005. Η Δανία έχει το χαμηλότερο έλλειμμα ακολουθούμενη από την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και το ΗΒ.
 • Εκτός από τη Δανία, μόνο η Κύπρος, η Αυστρία και το ΗΒ έχουν βελτιώσει τα ποσοστά τους όσον αφορά τη μεταφορά σε σχέση με πριν από έξι μήνες.
 • Σε 19 κράτη μέλη συνολικά παρατηρείται αύξηση όσον αφορά την υφιστάμενη καθυστέρηση. Εκτός από το Λουξεμβούργο, η επίδοση όλων των άλλων κρατών που ήταν πάνω από το όριο του 1,5% τον Νοέμβριο του 2005 έχει χειροτερεύσει. Το ποσοστό της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Τσεχίας έχει αυξηθεί κατά 0,5% ή περισσότερο.
 • Το Λουξεμβούργο εξακολουθεί να είναι τελευταίο μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Εντούτοις, το Λουξεμβούργο κατάφερε να μειώσει σημαντικά το ποσοστό καθυστέρησής του.
 • Τρία κράτη μέλη που βρίσκονταν κάτω από τον στόχο του 1,5% τον Νοέμβριο του 2005 τον ξεπερνούν δυστυχώς τώρα: Mάλτα, Γερμανία και Ισπανία.
 • Το 1,5% όσον αφορά το έλλειμμα μεταφοράς αποτελεί ένα ενδιάμεσο στόχο. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν μηδέν το έλλειμμα μεταφοράς και για να διατηρηθεί κάτω από το 1,5% το έλλειμμα απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες από όλα τα κράτη μέλη. Η επιτυχία της Δανίας να μειώσει ακόμα περισσότερο το έλλειμμά της στο 0,5% δείχνει ότι είναι απόλυτα εφικτό να μειωθεί κάτω από τον ενδιάμεσο στόχο , αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση και καλή οργάνωση.

Παραβάσεις

 • Η στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της περιόδου 2003-2006 καλούσε τα κράτη μέλη να μειώσουν κατά το ήμισυ τον αριθμό των παραβάσεών τους μέχρι το 2006, αλλά ούτε ένα 'παλιό' κράτος μέλος δεν κατάφερε να πετύχει μείωση των παραβάσεων κατά 50% κατά τη διάρκεια αυτής της τριετούς περιόδου.
 • Μόνο πέντε 'παλιά' κράτη μέλη έχουν μειώσει τον αριθμό των παραβάσεών τους: Bέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία και Ιρλανδία.
 • Ορισμένα κράτη μέλη εκτός από το μεγάλο έλλειμμα μεταφοράς χαρακτηρίζονται και από την κακή ποιότητα της μεταφοράς ή/και τη λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι οποίες εκτός των άλλων παρουσιάζουν αύξηση του ήδη μεγάλου αριθμού εκκρεμών περιπτώσεων παράβασης και παράλληλα έχουν τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά την έγκαιρη μεταφορά.
 • Τα στοιχεία για τα 'νέα' κράτη μέλη δεν μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία για τα 'παλιά' κράτη μέλη, επειδή τα στοιχεία για τα 'νέα' κράτη μέλη συγκρίνονται με τον Νοέμβριο του 2005 αντί για τον Απρίλιο του 2003. Εντούτοις, η κατάσταση στα 'νέα' κράτη μέλη φαίνεται να είναι πιο θετική. Έξι από τα νέα κράτη μέλη έχουν μειώσει τον αριθμό των περιπτώσεων παράβασης κατά τους τελευταίους έξι μήνες: Τσεχία, Μάλτα, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία και Σλοβενία. Εντούτοις, τα αποτελέσματα στην Πολωνία και στην Κύπρο είναι πολύ ανησυχητικά και θα χρειασθεί να λάβουν επείγοντα μέτρα για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Λύση των προβλημάτων

 • Οι «συνεδριάσεις-πακέτα» ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και στις αρχές των κρατών μελών εξακολουθούν να αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέτρο διευθέτησης των περιπτώσεων παράβασης σε αρχικό στάδιο. 25 «συνεδριάσεις-πακέτα» έγιναν από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι τον Ιούλιο του 2005. Στο 60% των περιπτώσεων σχεδόν είτε βρέθηκε μία λύση εντός 6 μηνών είτε έγινε κάποιο αποφασιστικό βήμα προόδου.
 • Η εισροή των υποθέσεων στο SOLVIT (το δίκτυο επίλυσης των προβλημάτων μέσω διαδικτύου ανάμεσα στις εθνικές διοικήσεις, το οποίο ασχολείται με καταγγελίες σχετικά με τη λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ εκ μέρους των εθνικών αρχών) συνέχισε να αυξάνεται κατά το 2005 αλλά τώρα, το 2006, φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Το SOLVIT έχει τη δυνατότητα να διευθετεί περισσότερες υποθέσεις, αλλά η έλλειψη προσωπικού σε ορισμένα κέντρα του SOLVIT και η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρηματιών σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το SOLVIT γι’αυτούς φαίνεται να παρεμποδίζουν την πλήρη χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητας.

Σύσταση 2004

 • Η σύσταση 2004 σχετικά με τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά συνόψιζε τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη και συνιστούσε στα άλλα κράτη μέλη να εφαρμόζουν παρόμοιες ρυθμίσεις.
 • Είναι εντυπωσιακό ότι τα κράτη μέλη που έχουν υλοποιήσει τις περισσότερες συστάσεις είναι αυτά που έχουν και τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών σχετικά με την Εξωτερική Αγορά και αντιθέτως: 9 από τα 10 κράτη μέλη που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων εμφανίζουν έλλειμμα μεταφοράς μικρότερο από το 1,5%. Αντιθέτως και τα 5 κράτη μέλη που έχουν υλοποιήσει τις λιγότερες συστάσεις παρουσιάζουν έλλειμμα μεγαλύτερο από το 1,5% που έχει τεθεί ως στόχος.

Τα οφέλη της Εσωτερικής Αγοράς και η σημασία της υλοποίησης των στόχων της

Η Εσωτερική Αγορά παίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης που έχει θέσει η ΕΕ. Έχει δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και ευημερία δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μία ευρύτερη ποικιλία ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και μεγαλύτερη ελευθερία για ταξίδια, εργασία, σπουδές και διαμονή σε άλλες χώρες της ΕΕ ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων και παρέχει μεγαλύτερες συναλλακτικές δυνατότητες στους επιχειρηματίες. Εντούτοις, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Εσωτερικής Αγοράς μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν μεταφερθεί στην εσωτερική νομοθεσία και εφαρμοσθεί αποτελεσματικά από όλα τα κράτη μέλη η νομοθεσία που έχει θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20Side Bar