Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Bruxelles, den 18. juli 2006

Resultattavlen for det indre marked: EU-landene må sætte tempoet op

EU-landene må sætte tempoet op i deres arbejde på at gennemføre reglerne for det indre marked i national ret, viser Europa-Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked. I gennemsnit er 1,9 % af de direktiver om det indre marked, hvor gennemførelsesfristen er overskredet, ikke gennemført i national ret. Det er 0,3 % højere end det hidtil bedste resultat, som var på 1,6 % i november 2005 (se IP/06/192). Det betyder, at de seneste års positive udvikling er gået i stå, og stats- og regeringschefernes delmål på 1,5 % er ikke nået. Det går også kun langsomt fremad med at anvende reglerne for det indre marked korrekt. Ikke ét af de "gamle" EU-lande har kunnet opfylde sit løfte om at halvere antallet af traktatbrudssager mellem 2003 og 2006. Den nye resultattavle for det indre marked kan ses i sin helhed på følgende websted: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Det er en skam, at det ikke lykkedes at komme under de magiske 1,5 %. Det, at vi var så tæt på sidste gang, burde have ansporet EU-landene til at gøre en ekstra anstrengelse. Vi har tværtimod fjernet os fra målet. EU-landene må koncentrere sig yderligere om arbejdet med gennemførelsen."

Gennemførelsen af direktiverne om det indre marked

 • I juli 2006 er efterslæbet – dvs. den procentuelle andel af direktiver om det indre marked, der ikke er gennemført i national ret inden for fristen – nu på 1,9 % for de 25 EU-lande. Det betyder, at de seneste års positive udvikling er gået i stå.
 • De "nye" EU-lande klarer sig med et gennemsnitligt efterslæb på 1,5 % stadig bedre end de "gamle" EU-lande, som ligger på 2,2 %. Men noget tyder på, at de er ved at tabe pusten og risikerer at miste den forbilledlige rolle, som de i de sidste 2 år har haft med hensyn til rettidig gennemførelse.
 • I dag ligger kun 14 af de 25 EU-lande under grænsen på 1,5 % mod 17 i november 2005. Danmark har det mindste efterslæb, fulgt af Cypern, Ungarn, Litauen, Slovenien og Det Forenede Kongerige.
 • Ud over Danmark har kun Cypern, Østrig og Det Forenede Kongerige forbedret deres tal i det forløbne halve år.
 • I alt har 19 af EU-landene fået større efterslæb. Bortset fra Luxembourg ligger alle de EU-lande, der i november 2005 var over grænsen på 1,5 %, nu endnu dårligere. Italien, Portugal og Tjekkiet har øget afstanden til målet med 0,5 % eller mere.
 • Luxembourg ligger stadig i bunden sammen med Grækenland, Italien og Portugal. Men det er lykkedes for Luxembourg at reducere efterslæbet væsentligt.
 • Tre af de EU-lande, der lå under grænsen i november 2005, er nu desværre kommet over 1,5 %, nemlig Malta, Tyskland og Spanien.
 • Et efterslæb for gennemførelsen på 1,5 % er kun et delmål. I en ideel verden er efterslæbet på nul, og kun med en vedholdende indsats fra alle EU-landene kan det holdes under 1,5 %. At Danmark har kunnet reducere sit efterslæb yderligere til 0,5 % viser, at det bestemt er muligt at opfylde delmålet – men det forudsætter politisk vilje og god organisation.

Traktatbrud

 • I strategien for det indre marked 2003-2006 blev EU-landene opfordret til at nedbringe antallet af traktatbrudssager med 50 % inden udgangen af 2006, men ikke et eneste af de "gamle" EU-lande har opnået et sådant fald i løbet af de tre år.
 • Kun 5 af de "gamle" EU-lande har reduceret antallet af traktatbrudssager mod dem, nemlig Belgien, Frankrig, Østrig, Nederlandene og Irland.
 • Nogle af EU-landene har både et stort gennemførelsesefterslæb og dårlig gennemførelse og/eller ukorrekt anvendelse af reglerne for det indre marked. Det er tilfældet for Grækenland, Italien og Portugal, som føjede flere traktatbrudssager til deres allerede mange verserende sager. Samtidig er de blandt de dårligste, når det kommer til rettidig gennemførelse.
 • De "nye" EU-landes tal kan ikke sammenlignes med de "gamles", for tallene for de "nye" EU-lande er sat i forhold til november 2005 og ikke april 2003. Alligevel tegner situationen sig lysere i de "nye" EU-lande. 6 af de nye EU-lande har bragt antallet af traktatbrudssager ned i løbet af det seneste halve år, nemlig Tjekkiet, Malta, Slovakiet, Estland, Litauen og Slovenien. Derimod ser det alvorligt ud for Polen og Cypern, der hurtigst muligt må gøre noget for at få situationen under kontrol.

Problemløsning

 • De såkaldte pakkemøder mellem Kommissionens eksperter og medlemsstaternes myndigheder er stadig en effektiv måde at løse traktatbrudssager på i en tidlig fase. Der er mellem juli 2004 og juli 2005 holdt 25 pakkemøder. I næsten 60 % af tilfældene blev der fundet en løsning inden for 6 måneder eller taget et afgørende skridt fremad.
 • Strømmen af sager gennem SOLVIT (de nationale administrationers online problemløsningsnet, hvor der behandles klager over, at myndighederne anvender EU-reglerne ukorrekt) steg yderligere i løbet af 2005, men ser nu ud til at have stabiliseret sig i 2006. SOLVIT har mulighed for at tage flere sager ind, men dette potentiale udnyttes ikke fuldt ud, både på grund af personalemangel i flere af SOLVIT-centrene, og da borgere og virksomheder ikke er klar over, hvordan de kan bruge SOLVIT.

Henstillingen fra 2004

 • Henstillingen fra 2004 om gennemførelsen af direktiver af betydning for det indre marked havde en sammenfatning af bedste praksis i de enkelte EU-lande, og det blev anbefalet de andre EU-lande at gøre noget tilsvarende.
 • Det er bemærkelsesværdigt, at de EU-lande, der har fulgt de fleste anbefalinger, også klarer sig bedst med hensyn til rettidig gennemførelse af direktiver om det indre marked, og omvendt. 9 af de 10 EU-lande, der ligger bedst placeret med hensyn til brug af anbefalingerne, har også et mindre gennemførelsesefterslæb end målet på 1,5 %. På den anden side har alle de 5 EU-lande, der har brugt færrest anbefalinger, et højere gennemførelsesefterslæb end 1,5 %.

Fordelene ved det indre marked og gennemførelsens betydning

Det indre marked spiller en afgørende rolle i forbindelse med EU's mål om at skabe øget vækst og flere job. Der er skabt millioner af nye arbejdspladser og milliarder af euro i velstand. EU-borgerne har fået et større udbud af kvalitetsvarer og -tjenesteydelser at vælge imellem og større frihed til at rejse, arbejde, studere og bosætte sig i andre EU-lande. Samtidig har det indre marked ført til en mere effektiv ressourcefordeling og givet virksomhederne flere samhandelsmuligheder. Men skal det indre marked fungere optimalt, er det vigtigt, at de regler, der vedtages på EU-plan, også gennemføres og anvendes af alle EU-lande.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar