Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/06/1000

Bryssel den 17 juli 2006

Irak: kommissionen utser sin första delegationschef

Europeiska kommissionen har utsett en chef till sin nyligen inrättade delegation i Irak. Detta beslut banar väg för en förstärkning av kommissionens närvaro i landet och kommer att bidra till en fördjupning av relationerna mellan EU och Irak. Ilkka Uusitalo är en erfararen finländsk kommissionsmedarbetare, som fram till nyligen tjänstgjort som delegationschef i Pakistan. Han och hans team kommer att arbeta för att stödja Irak i landets övergång till politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd.

Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, gjorde följande uttalande: “Denna utnämning är en viktig milstolpe i utvecklingen av EU:s förbindelser med Irak. Den utgör ett kraftfullt tecken på vårt starka åtagande att stödja den irakiska regeringen och det irakiska folket i deras strävanden att bygga upp det stabila land som de förtjänar att bo i. En av Ilkka Uusitalos mest angelägna första uppgifter blir att delta i förberedelserna inför Irakpakten, som skall diskuteras i Bagdad de kommande dagarna. Jag är säker på att han med sin erfarenhet från tidigare tjänster kommer att göra ett utmärkt arbete när det gäller att upprätta viktiga nya band med Irak”.

De senaste åren har Ilkka Uusitalo varit chef för Europeiska kommissionens delegationer i Pakistan, Sri Lanka och Maldiverna. Han har tidigare innehaft olika poster inom Röda korset både i dess högkvarter och ute på fältet, bl.a. i Iran. Han var tidigare karriärdiplomat och har också arbetat med handelsfrämjande verksamhet.

Fram till utnämningen av Ilkka Uusitalo har kommissionen företrätts i Irak av chargé d'affaires Ana Gallo.

Kommissionären Ferrero-Waldner gjort följande tillägg till sitt uttalande: ”Jag vill ta tillfället i akt för att tacka Ana Gallo för hennes mod, starka engagemang och hängivenhet i arbetet med att stärka förbindelserna med Irak. Under svåra omständigheter har hon genom sitt arbete lämnat ett stort bidrag till förbindelserna mellan EU och Irak”.

Sedan Saddam Hussein störtades har Europeiska kommissionen bidragit 720 miljoner euro till återuppbyggnaden av Irak. Det program på 200 miljoner euro som nyligen aviserades för 2006 är koncentrerat på förbättringar av livskvaliteten för det irakiska folket genom att man återställer centrala sociala tjänster, t.ex. hälsovård och utbildning, befrämjar demokratin och stödjer den politiska övergången, bl.a. även den kommande översynen av konstitutionen samt främjar ett gott styre genom att stärka rättsstatsprincipen och bygga upp kapaciteten hos nyckelministerier, som exempelvis energi- och handelsministerierna.

Med en ny regering på plats sedan i maj hoppas kommissionen att inom en nära framtid kunna sätta igång förhandlingar om ett handels- och samarbetsavtal.

Den irakiska regeringen har föreslagit att en pakt skall utarbetas för att bygga upp ett nytt partnerskap mellan Irak och världssamfundet. Kommissionen stödjer detta initiativ, som har till syfte att främja den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i landet. Iraks internationella partner kommer att mötas i Bagdad för diskussioner med irakierna om formen för denna pakt. Kommissionen är redo att stödja irakierna och FN i detta ambitiösa initiativ.
Mer information om förbindelserna mellan EU och Irak:

http://ec.europa.eu/external_relations/iraq/intro/index.htm


Side Bar