Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES CS

IP/05/921

Bryssel 13. heinäkuuta 2005

Tekijänoikeus: vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanon laiminlyömistä koskevat rikkomismenettelyt Ranskaa, Suomea, Espanjaa ja Tšekkiä vastaan

Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin kolmen jäsenvaltion suhteen ja ottanut epävirallisesti yhteyttä neljänteen sen varmistamiseksi, että ne panevat täytäntöön vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin. Kaikki jäsenvaltiot olivat päättäneet panna direktiivin täytäntöön ennen 22. joulukuuta 2002. Komissio on EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla päättänyt lähettää Ranskalle ja Suomelle uudet perustellut lausunnot, joissa niitä vaaditaan noudattamaan välittömästi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen aiemmin antamia tuomioita, jotka koskevat vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanon laiminlyömistä kyseisissä maissa. Jos Ranska ja Suomi eivät noudata näitä tuomioita, komissio voi viime kädessä pyytää tuomioistuinta langettamaan niille uhkasakkoja. Lisäksi komissio on lähettänyt Tšekille virallisen ilmoituksen – joka EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaan on rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe – jossa Tšekkiä pyydetään toimittamaan täydelliset tiedot vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanosta. Espanjalle komissio on lähettänyt epävirallisen kirjeen tiedustellakseen, millä tavoin Espanja aikoo noudattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen aiemmin antamaa tuomiota, joka koskee vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanon laiminlyöntiä Espanjassa.

Vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivi on tärkeä osa EU:n tekijänoikeuslainsäädännön ajan tasalle saattamista sekä tekijöiden ja muiden oikeuksien haltijoiden oikeuksien asianmukaisen tason varmistamista digitaalisessa ympäristössä. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on taattava riittävä oikeudellinen suoja tietojärjestelmiin murtautumista ja muunlaista digitaalisesti julkaistujen teosten tekijänoikeuksien suojaamiseen käytettävien kopioinnin estojärjestelmien ohittamista vastaan. Tästä syystä on valitettavaa, etteivät edellä mainitut jäsenvaltiot ole vielä saattaneet direktiivin säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisäksi direktiivi on väline, jolla Euroopan unioni jäsenvaltioineen panee täytäntöön Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n kaksi vuodelta 1996 peräisin olevaa “Internet-sopimusta”, joiden avulla tekijänoikeussuoja ulotetaan digitaaliteknologiaan. Siksi direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on erityisen tärkeää.

Tuoreimmat tiedot rikkomismenettelyistä kaikkien jäsenvaltioiden osalta ovat nähtävillä seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar