Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Bryssel den 11 juli 2005

Kommissionen varnar konsumenterna för kostnaderna vid användning av mobiltelefonen utomlands och pekar på bristande öppenhet vid prissättningen

Semestertiden närmar sig i Europa och Europeiska kommissionen varnar konsumenterna för de höga kostnaderna vid användning av mobiltelefonen utomlands. Priserna för internationell roaming har redan sedan en tid tillbaka varit ett bekymmer för såväl kommissionen som de nationella myndigheterna. Trots att tecken på ändringar på marknaden har börjat märkas är kommissionen inte övertygad om att konsumentpriserna redan återspeglar resultatet av en effektiv konkurrens. Kommissionen kommer därför att vidta åtgärder för att få en öppnare prissättning av internationell roaming för mobiltelefoni så att konsumenterna får möjlighet att välja det alternativ som passar dem bäst.

Viviane Reding, kommissionens ledamot med ansvar för informationssamhället och medier, varnade för att ”man fortfarande kan råka ut för mycket otrevliga överraskningar när man använder sin mobiltelefon på semester utomlands”. Hon sa: ”Jag är övertygad om att mycket större framsteg inom branschen både är nödvändiga och möjliga. Vi måste komma till ett stadium där konsumenterna kan få bättre avtal än i nuläget”.

”Internationell roaming” är möjligheten för mobiltelefonabonnenter att använda sin telefon under resa utomlands. Användarna kan ringa och ta emot samtal på samma nummer som hemma. För att detta ska fungera måste mobiloperatören ingå internationella roamingavtal med operatörer i andra länder.

Priserna för att ringa hem från utlandet varierar mycket inom Europeiska unionen, från 0,58 euro per minut (från Cypern till Finland med ett finskt abonnemang) till 5,01 euro per minut (från Malta till Polen med ett polskt abonnemang). Detta är något som framför allt turister och affärsresenärer märker av.

För att öka konkurrensen på marknaden för internationell roaming för mobiltelefoni och förbättra prisinformationen till konsumenterna kommer kommissionen att, från och med hösten 2005, på en särskild webbplats lägga ut ett urval av de konsumentpriser för internationell roaming som tillämpas av operatörer i EU:s 25 medlemsstater.

Kommissionens initiativ kommer att stödjas av de nationella tillsynsmyndigheterna för telekomsektorn, vilka kommer att samordna insatserna för öppen prissättning av internationell roaming under överinseende av Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter. ”Jag välkomnar detta initiativ som samordnas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Det är ett bevis på det effektiva samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen”, sa Viviane Reding.

Kommissionen förväntar sig att sådana åtgärder för ökad öppenhet ska uppmuntra operatörerna till att erbjuda sina kunder bättre och mer rättvisa priser.

Bakgrund:

Viviane Reding har arbetat med frågan om internationell roaming sedan december 2004 då Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter – den grupp nationella tillsynsmyndigheter för telekomsektorn som kommissionen inrättade för att underlätta samordningen av förordningen om elektronisk kommunikation i EU – påbörjade en samordnad utredning om de ”grossistpriser” för internationell roaming som mobiloperatörerna tar ut av varandra (se IP/04/1458).

Dessa utredningar pågår och befinner sig sedan i maj i en ny fas – nationella tillsynsmyndigheter analyserar nu de nationella marknaderna med en gemensam metod som Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter enades om vid ett möte i maj. De kommer i sinom tid att underrätta kommissionen om de beslut de planerar att fatta. En av gruppens slutsatser är att konsumentpriserna för närvarande, utan något uppenbart skäl, är mycket höga

(se http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf).+ MEMO/05/247


Side Bar