Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Bruselj, 11. julij 2005

Komisija svari uporabnike pred stroški uporabe mobilnih telefonov v tujini in posebej izpostavlja premajhno preglednost cen

V času, ko se turistična sezona povsod po Evropi bliža vrhuncu, Evropska komisija svari uporabnike pred visokimi cenami uporabe mobilnih telefonov v tujini. S temi cenami, poznanimi kot „cene mednarodnega gostovanja“, se že nekaj časa ukvarjajo tako Komisija kot nacionalni regulatorni organi. Kljub prvim znakom premikov na trgih pa se Komisija ni uspela prepričati, da cene, ki jih plačujejo uporabniki, že kažejo na rezultate učinkovite konkurence. Zato bo Komisija sprejela ukrepe za spodbujanje preglednosti cen gostovanja v tujih mobilnih omrežjih, ki bo uporabnikom omogočila izbiro najboljšega ponudnika.

„Uporaba mobilnega telefona na počitnicah vam še vedno lahko povzroči zelo neprijetna presenečenja,“ opozarja Viviane Reding, komisarka za informacijsko družbo in medije. „Prepričana sem, da je v sektorju potreben in tudi možen veliko večji napredek. Doseči moramo raven, na kateri bodo uporabnikom na voljo boljše ponudbe kakor jih prejemajo zdaj.“

„Mednarodno gostovanje“ je možnost naročnikov mobilnih storitev, da uporabljajo svoje telefone na potovanjih v tujini. Uporabniki lahko kličejo in sprejemajo klice na isto telefonsko številko, kakor jo uporabljajo doma. Operater mobilnega omrežja to lahko zagotovi tako, da sklene pogodbe o mednarodnem gostovanju z operaterji mobilnih omrežij v drugih državah.

Cena za klic iz tujine v domovino se v Evropski uniji zelo razlikuje, od 58 eurocentov na minuto (s Cipra na Finsko s finsko naročnino) do 5,01 EUR na minuto (z Malte na Poljsko s poljsko naročnino). To še posebej občutijo turisti in poslovni potniki.

Da bi spodbudila konkurenco na mednarodnih trgih gostovanj v tujih mobilnih omrežjih in uporabnikom povečala preglednost cen, bo Komisija od jeseni 2005 naprej na posebni spletni strani začela objavljati primere maloprodajnih cen mednarodnega gostovanja pri operaterjih mobilnih omrežij v 25 državah članicah EU.

Pobudo Komisije bodo podprli nacionalni regulatorni organi za telekomunikacije, ki bodo usklajevali ukrepe za povečevanje preglednosti cen mednarodnega gostovanja v okviru Evropske skupine regulatornih organov. „Pozdravljam to usklajeno pobudo nacionalnih regulatornih organov, ki je dokaz učinkovitega sodelovanja med nacionalnimi regulatornimi organi in Evropsko komisijo,“ pravi komisarka Reding.

Komisija pričakuje, da bodo taki ukrepi za povečanje preglednosti spodbudili operaterje mobilnih omrežij, da bodo uporabnikom ponudili boljše in bolj poštene cene.

Ozadje:

Komisarka Reding se z vprašanjem gostovanja v tujih mobilnih omrežjih ukvarja že od decembra 2004, ko je Evropska skupina regulatornih organov – skupina nacionalnih regulatornih organov za telekomunikacije, ki jo je ustanovila Komisija za pomoč pri usklajevanju ureditve elektronskih komunikacij v EU – začela usklajeno preiskovati mednarodne grosistične cene mednarodnega gostovanja, ki si jih med seboj zaračunavajo mobilni operaterji (glej IP/04/1458).

Te preiskave še vedno potekajo, maja pa so dosegle naslednjo stopnjo, ko so nacionalni regulatorni organi na podlagi skupnega pristopa, dogovorjenega na majskem sestanku Evropske skupine regulatornih organov, začeli analizirati svoje nacionalne trge. O svojih načrtovanih odločitvah bodo pravočasno obvestili Komisijo. „Maloprodajne cene so trenutno zelo visoke, čeprav tako visoka cena ni jasno utemeljena,“ med drugim zaključuje Evropska skupina regulatornih organov, glej

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf + MEMO/05/247


Side Bar