Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

V Bruseli 11. júla 2005

Komisia varuje užívateľov mobilných telefónov pred vysokými telefónnymi nákladmi v zahraničí a kritizuje nedostatočnú cenovú transparentnosť

Krátko pred začiatkom vrcholnej dovolenkovej sezóny v Európe varuje Európska komisia užívateľov mobilných telefónov pred vysokými nákladmi, ktoré im môžu vzniknúť v súvislosti s používaním mobilných telefónov v zahraničí. Ceny, ktoré sú známe ako „poplatky za medzinárodný roaming“, znepokojujú tak Komisiu, ako aj vnútroštátne regulačné orgány. Napriek prvým náznakom zmien na trhoch sa Komisia nedomnieva, že ceny, ktoré musí užívateľ zaplatiť, odrážajú výsledok efektívnej hospodárskej súťaže. Komisia preto prijme opatrenia na zvýšenie transparentnosti medzinárodných mobilných roamingových poplatkov, aby si užívatelia mohli vyberať z najlepšej ponuky.

„Používanie mobilného telefónu počas dovolenky v zahraničí môže viesť k veľmi nepríjemným prekvapeniam”, varuje Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Som presvedčená, že priemysel musí a môže v tejto oblasti napredovať. Musíme dosiahnuť štádium, v ktorom budú užívatelia profitovať z lepších ponúk ako doteraz.“

„Medzinárodný roaming“ znamená, že užívatelia mobilných telefónov môžu používať svoje telefóny počas cestovania v zahraničí. Užívatelia môžu telefonovať a prijímať telefónne hovory s použitím rovnakého telefónneho čísla ako doma. Na tento účel musí prevádzkovateľ mobilnej telefónnej siete uzavrieť medzinárodné roamingové dohody s prevádzkovateľmi v iných krajínách.

Ceny za telefónne hovory zo zahraničia domov sú v Európskej únii veľmi rôzne, od 58 centov za minútu (z Cypru do Fínska s fínskou zmluvou) do 5,01 eur za minútu (z Malty do Poľska s poľskou zmluvou). Túto skutočnosť pocíťujú predovšetkým turisti a obchodní cestujúci.

S cieľom posilniť hospodársku súťaž na medzinárodných mobilných roamingových trhoch a zvýšiť cenovú transparentnosť pre užívateľov začne Komisia od jesene 2005 uverejňovať na špeciálnej internetovej stránke zoznamy príkladov medzinárodných roamingových maloobchodných taríf prevádzkovateľov v 25 členských štátoch EÚ.

Iniciatívu Komisie podporia vnútroštátne regulačné orgány v oblasti telekomunikácií, ktoré budú pod záštitou Európskej regulačnej skupiny (ERS) koordinovať opatrenia na zabezpečenie transparentnosti madzinárodných roamingových taríf. „Vítam túto koordinujúcu iniciatívu vnútroštátnych regulačných orgánov, ktorá je dôkazom účinnej spolupráce medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a Európskou komisiou“, povedala komisárka Redingová.

Komisia očakáva, že nové opatrenia v súvislosti s transparentnosťou podporia prevádzkovateľov, aby užívateľom svojich služieb ponúkali lepšie a korektnejšie ceny.

Súvislosti:

Komisárka Redingová sa zaoberá problémom medzinárodného roamingu od decembra 2004, keď ERS - skupina vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií zriadená Komisiou s cieľom pomáhať pri koordinácii regulácie v oblasti elektronických komunikácií v EÚ – začala koordinovaný prieskum medzinárodných roamingových veľkoobchodných cien, ktoré si navzájom účtujú prevádzkovatelia mobilných telefónnych služieb (pozri IP/04/1458).

Tento prieskum pokračuje a od mája dosiahol novú fázu. Vnútroštátne regulačné orgány sa na stretnutí v máji dohodli na spoločnom postupe a v súčasnosti sa zaoberajú analýzou vnútroštátnych trhov. O plánovaných opatreniach budú Komisiu včas informovať. „Maloobchodné ceny sú v súčasnosti bez jasných dôvodov veľmi vysoké“, znie jeden z uzáverov ERS, pozri

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf + MEMO/05/247


Side Bar