Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Bruksela, dnia 11 lipca 2005 r.

Komisja ostrzega konsumentów przed kosztem korzystania z telefonów komórkowych za granicą i zwraca uwagę na brak przejrzystości cen

Wraz ze zbliżającym się szczytem sezonu urlopowego Komisja Europejska ostrzega konsumentów przed wysokim kosztem korzystania z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą. Opłaty te, znane jako „opłaty za roaming międzynarodowy”, już od pewnego czasu budzą niepokój Komisji oraz krajowych organów regulacyjnych. Pomimo pierwszych oznak ożywienia na rynkach Komisja nie uważa, żeby ceny dla konsumentów odzwierciedlały wynik skutecznej konkurencji. Komisja podejmie zatem środki w celu zwiększenia przejrzystości opłat za roaming międzynarodowy, aby umożliwić konsumentom wybór najlepszej oferty.

„Korzystanie z telefonu komórkowego podczas urlopu za granicą może wciąż prowadzić do bardzo przykrych niespodzianek", ostrzega Viviane Reding, Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem przekonana, że znacznie większe postępy ze strony branży są nie tylko konieczne, ale też możliwe. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której konsumenci będą mogli korzystać z lepszych ofert od tych, które są obecnie na rynku.”

„Roaming międzynarodowy” to oferowana abonentom sieci komórkowych możliwość korzystania ze swoich telefonów podczas podróży zagranicznych. Użytkownicy mogą wykonywać i odbierać połączenia korzystając z tego samego numeru co w swoim kraju. Aby było to możliwe, operator sieci telefonii komórkowej musi zawrzeć umowy roamingowe z operatorami w innych krajach.

Ceny połączeń z krajem rodzinnym z zagranicy są bardzo zróżnicowane w obrębie Unii Europejskiej i wynoszą od 58 eurocentów za minutę (z Cypru do Finlandii dla abonentów fińskiej sieci) do 5,01 EUR za minutę (z Malty do Polski dla abonentów polskiej sieci). Odczuwają to szczególnie turyści i podróżujący w interesach.

W celu zwiększenia konkurencji na rynkach roamingu międzynarodowego oraz przejrzystości cen dla konsumentów, począwszy od jesieni 2005 r. Komisja będzie publikować na specjalnej stronie internetowej przykładowe taryfy detaliczne za roaming międzynarodowy oferowane przez operatorów w 25 Państwach Członkowskich UE.

Inicjatywę Komisji wspierać będą krajowe organy regulacyjne branży telekomunikacyjnej, które będą koordynować działania w zakresie przejrzystości taryf za roaming międzynarodowy pod auspicjami Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG). „Z zadowoleniem przyjmuję wspólną inicjatywę krajowych organów regulacyjnych, która jest dowodem sprawnej współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską", powiedziała Komisarz Reding.

Komisja oczekuje, że podjęte środki w zakresie przejrzystości ofert zachęcą operatorów do oferowania klientom lepszych i uczciwszych cen.

Informacje ogólne:

Komisarz Reding zajmuje się kwestią roamingu międzynarodowego od grudnia 2004 r. kiedy ERG – grupa krajowych organów regulacyjnych branży telekomunikacyjnej utworzona przez Komisję w celu wspierania koordynacji przepisów w zakresie łączności elektronicznej na obszarze UE – rozpoczęła wspólne badanie cen hurtowych na roaming międzynarodowy, które ustalają między sobą operatorzy sieci komórkowych (patrz IP/04/1458).

Badania te wciąż trwają i od maja wkroczyły w nową fazę. W oparciu o wspólne stanowisko wypracowane na spotkaniu ERG w maju krajowe organy regulacyjne rozpoczęły analizę rynków krajowych. O planowanych decyzjach powiadomią Komisję we właściwym czasie. „Opłaty detaliczne są obecnie bardzo wysokie bez jasnego uzasadnienia”, to jeden z wniosków ERG, patrz

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf + MEMO/05/247


Side Bar