Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Briuselis, 2005 liepos11 d.

Komisija įspėja vartotojus apie pokalbių mobiliaisiais telefonais užsienyje kainas ir kritikuoja kainų skaidrumo stoką

Prieš visoje Europoje artėjantį atostogų sezono įkarštį Europos Komisija įspėja vartotojus apie dideles pokalbių mobiliaisiais telefonais užsienyje kainas. Šios kainos, dar vadinamos „tarptinklinio ryšio mokesčiu“, jau kurį laiką kėlė ne tik Komisijos, bet ir nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų susirūpinimą. Nepaisant pirmųjų poslinkių rinkose ženklų, Komisija nėra įsitikinusi, ar vartotojų mokamos kainos jau atspindi veiksmingos konkurencijos rezultatą. Todėl Komisija imsis priemonių ir didins tarptinklinio ryšio mokesčio skaidrumą, kad vartotojai galėtų pasirinkti geriausią pasiūlymą.

„Atostogaudami užsienyje pasinaudoję mobiliuoju telefonu vis dar galite būti nemaloniai nustebinti“, – įspėja informacinės visuomenės ir žiniasklaidos komisarė Viviane Reding. „Esu įsitikinusi, kad šioje srityje būtina ir įmanoma siekti žymiai didesnės pažangos. Vartotojams turi būti suteikta galimybė pasinaudoti geresniais pasiūlymais už tuos, kuriuos jie gauna šiuo metu.“

„Tarptinklinis ryšys“ – tai galimybė mobiliojo telefono abonentams naudotis savo telefonu užsienyje. Vartotojai gali skambinti ir priimti skambučius naudodamiesi tuo pačiu telefono numeriu kaip ir savo šalyje. Kad tai būtų įmanoma, judriojo ryšio tinklo operatorius turi sudaryti tarptinklinio ryšio susitarimus su kitų šalių operatoriais.

Kainos už skambučius iš užsienio į jūsų šalį Europos Sąjungoje labai skiriasi: pradedant nuo 58 euro centų už minutę (skambinant iš Kipro į Suomiją su Suomijos abonento sutartimi) ir baigiant 5,01 euro už minutę (skambinant iš Maltos į Lenkiją su Lenkijos abonento sutartimi). Šį skirtumą ypač pajunta turistai ir keliaujantys verslininkai.

Siekdama paskatinti konkurenciją tarptautinėse tarptinklinio judriojo ryšio rinkose ir padidinti kainų skaidrumą vartotojams, Komisija nuo 2005 m. rudens sukurs specialią tinklavietę, kurioje bus skelbiami 25 ES valstybių narių operatorių tarptinklinio ryšio mažmeninio pardavimo tarifų pavyzdžiai.

Šią Komisijos iniciatyvą palaikys Europos reguliuotojų grupės (angl. ERG) remiamos nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybos, kurios koordinuos veiksmus dėl tarptinklinio ryšio tarifų skaidrumo skatinimo. „Sveikinu šią nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų koordinuojamą iniciatyvą, kuri įrodo veiksmingą nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų ir Europos Komisijos bendradarbiavimą“, – sakė Komisijos narė Reding.

Komisija tikisi, kad šios skaidrumo skatinimo priemonės paskatins operatorius savo klientams pasiūlyti geresnes ir teisingesnes kainas.

Pagrindimas:

Komisarė Reding sprendžia tarptinklinio judriojo ryšio klausimą dar nuo 2004 m. gruodžio mėn., kai ERG (Komisijos sukurta nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų grupė, padedanti visoje ES koordinuoti elektroninių ryšių reguliavimą) pradėjo koordinuojamą tyrimą dėl tarptinklinio ryšio didmeninės prekybos kainų, kurias judriojo ryšio operatoriai taiko vieni kitiems (žr. IP/04/1458).

Šie tyrimai tebevyksta, o nuo gegužės mėn. perėjo į naują etapą, nes nacionalinės ryšių reguliavimo tarnybos, remdamosi bendru ERG susitikimo gegužės mėn. metu suderintu metodu, dabar analizuoja savo nacionalines rinkas. Jos tinkamu laiku informuos Komisiją apie planuojamus sprendimus. „Be jokios aiškios priežasties mažmeninio pardavimo kainos šiuo metu yra labai didelės“ – tai viena iš ERG išvadų, žr.

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf + MEMO/05/247


Side Bar