Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Bryssel 11. heinäkuuta 2005

Euroopan komissio: matkapuhelimen käyttö ulkomailla voi tulla kalliiksi epäselvän hinnoittelun takia

Euroopan komissio varoittaa kesän vilkkaimman lomakauden kynnyksellä kuluttajia siitä, että matkapuhelimen käyttö ulkomailla voi tulla kalliiksi. Matkapuhelimen käytöstä ulkomailla perittävät ”kansainväliset verkkovierailumaksut” ovat jo jonkin aikaa olleet sekä komission että kansallisten sääntelyviranomaisten silmätikkuna. Vaikka tilanteen muuttumisesta markkinoilla onkin jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä, komissio katsoo, että kuluttajien maksamat hinnat ovat edelleen korkeampia kuin ne olisivat tosiasiallisen kilpailun vallitessa. Komissio aikookin ryhtyä toimiin kansainvälisten verkkovierailumaksujen selkeyttämiseksi, jotta kuluttajat pystyisivät valitsemaan parhaan hintavaihtoehdon.

”Matkapuhelimen käyttö ulkomaanlomalla voi edelleen johtaa epämiellyttäviin yllätyksiin”, varoittaa tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. ”Olen vakuuttunut siitä, että puhelinoperaattorien on tultava vielä hyvän matkaa kuluttajaa vastaan ja että se on myös niille mahdollista. Meidän on päästävä tilanteeseen, jossa kuluttajille on tarjolla edullisempia hintoja kuin nykyisin.”

”Kansainvälinen verkkovierailu” tarkoittaa järjestelyä, jonka avulla matkapuhelinliittymää on mahdollista käyttää ulkomaisessa verkossa. Käyttäjät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluja käyttäen samaa numeroa kuin kotimaassaan. Tämän mahdollistamiseksi matkaviestinverkon operaattorin on tehtävä verkkovierailusopimukset muiden maiden operaattorien kanssa.

Ulkomailta kotimaahan soittamisen hinta vaihtelee huomattavasti EU:n sisällä. Edullisimmillaan puhelusta selviää 58 sentillä minuutissa (Kyprokselta Suomeen, kun liittymä on suomalainen), ja kalleimmillaan hinta voi olla 5,01 euroa minuutissa (Maltalta Puolaan, kun liittymä on puolalainen). Korkeat hinnat tuntuvat erityisesti turistien ja liikematkailijoiden kukkarossa.

Komissio aikoo ryhtyä syksystä 2005 alkaen pitämään yllä erityistä verkkosivustoa, jolle listataan esimerkkejä EU:n 25 jäsenvaltion operaattorien kansainvälisestä verkkovierailusta perimistä vähittäistariffeista. Tavoitteena on lisätä kilpailua verkkovierailumarkkinoilla sekä hinnoittelun selkeyttä kuluttajien kannalta.

Komission aloitetta tukevat myös kansalliset telealan sääntelyviranomaiset, jotka toteuttavat koordinoidusti kansainvälisten verkkovierailujen tariffien selkeyteen tähtääviä toimia Euroopan sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) johdolla. ”Pidän tätä kansallisten sääntelyviranomaisten koordinoitua toimintaa erittäin myönteisenä. Se on myös osoitus kansallisten sääntelijöiden ja Euroopan komission tehokkaasta yhteistyöstä”, sanoo komissaari Reding.

Komissio uskoo, että toimet, joilla pyritään selkeyttämään tariffeja, kannustavat operaattoreita tarjoamaan entistä edullisempia ja kohtuullisempia hintoja kuluttajille.

Taustaa:

Kansainväliset verkkovierailut ovat olleet komissaari Redingin asialistalla siitä lähtien kun ERG – komission perustama kansallisten telealan sääntelyviranomaisten ryhmä, jonka tehtävänä on auttaa koordinoimaan sähköisen viestinnän sääntelyä kaikkialla EU:ssa – ryhtyi joulukuussa 2004 tekemään koordinoitua selvitystä kansainvälisten verkkovierailujen tukkuhinnoista, joita matkaviestinoperaattorit veloittavat toisiltaan (ks. IP/04/1458).

Selvitystyö jatkuu edelleen. Siinä on vastikään siirrytty uuteen vaiheeseen, jossa kansalliset sääntelyviranomaiset analysoivat ERG:n kokouksessa toukokuussa 2005 hyväksytyn yhteisen lähestymistavan pohjalta kansallisia markkinoitaan. Sääntelyviranomaisten on työnsä valmistuttua määrä ilmoittaa komissiolle, minkälaisia päätöksiä ne aikovat tehdä asiassa. ERG:n tekemässä selvityksessä havaittiin muun muassa, että ”vähittäishinnat ovat nykyisin erittäin korkeita ilman selkeitä perusteita”. Lisätietoja selvityksen tuloksista on osoitteessa:

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf + MEMO/05/247


Side Bar