Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Brüssel, 11. juuli 2005

Komisjon hoiatab tarbijaid mobiiltelefonide välismaal kasutamise kulude eest ja taunib hinna läbipaistmatust

Puhkuste kõrghooaja lähenedes kõikjal Euroopas hoiatab Euroopa Komisjon tarbijaid suurte kulude eest, mis kaasnevad mobiiltelefonide kasutamisega välisriikides. Rahvusvahelised roamingu-hinnad on juba mõnda aega nii komisjonile kui siseriiklikele seadusandjatele muret tekitanud. Hoolimata esimestest turumuutuste märkidest ei leia komisjon, et tõhusa konkurentsi tulemus juba kajastuks tarbijate makstavates hindades. Parima pakkumise võimaldamiseks tarbijatele võtab komisjon seepärast meetmeid roamingu-hindade läbipaistvuse suurendamiseks.

„Mobiiltelefoni kasutamine välispuhkusel võib tuua vägagi ebameeldivaid üllatusi,“ hoiatab infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Ma olen veendunud, et tööstusharu oluline arendamine on vajalik ja ka võimalik. Me peame jõudma selleni, et tarbijad saaksid paremaid pakkumisi kui praegu."

Roamingu-teenus võimaldab mobiilioperaatorite klientidel kasutada oma telefone ka välismaale sõites. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab oma kodust numbrit kasutades. Selleks peab mobiilsideoperaator sõlmima teiste riikide operaatoritega roamingu-lepingud.

Euroopa Liidus on välisriigist koju helistamise hinnad väga erinevad, alates 58 eurosendist minutis (Soome abonendil Küproselt Soome helistades) kuni 5,01 euroni minutis (Poola abonendil Maltalt Poola helistades). Seda tunnetavad eelkõige turistid ja ärireisijad.

Rahvusvahelistel roamingu-turgudel konkurentsi tõhustamiseks ja tarbijahindade läbipaistvuse suurendamiseks avab komisjon 2005. aasta sügisest eri veebilehe, kus avaldatakse näited EL-i 25 liikmesriigi mobiilioperaatorite roamingu-jaehindadest.

Komisjoni algatust toetavad telekommunikatsiooni valdkonna siseriiklikud seadusandjad, kes Euroopa reguleerivate organite töörühma egiidi all kooskõlastavad roamingu-hindade läbipaistvuse vallas võetud meetmeid. „Tervitan siseriiklike seadusandjate kooskõlastatud algatust, mis on liikmesriikide seadusandjate ja Euroopa Komisjoni vahelise tõhusa koostöö märgiks,“ sõnas volinik Reding.

Komisjon loodab, et läbipaistvust suurendavad meetmed innustavad operaatoreid pakkuma oma klientidele paremaid ja õiglasemaid hindu.

Taustteave:

Volinik Reding on rahvusvahelise roamingu küsimusega tegelenud alates 2004. aasta detsembrist, kui Euroopa reguleerivate organite töörühm, s.o komisjoni poolt Euroopa Liidu ülese elektroonilise side reguleerimise kooskõlastamise aitamiseks loodud telekommunikatsiooni valdkonna siseriiklikke seadusandjaid koondav töörühm alustas mobiilioperaatorite poolt üksteiselt küsitud roamingu-hulgihindade kooskõlastatud uurimist (vt IP/04/1458).

Need uuringud jätkuvad ja maikuus jõuti uude etappi, s.t et siseriiklikud seadusandjad leppisid töörühma koosolekul kokku ühises lähenemisviisis ning jätkavad nüüd sellele tuginedes siseriiklike turgude analüüsiga. Komisjoni teavitatakse kavandatavatest otsustest õigeaegselt. Üks töörühma järeldusi on see, et „jaehinnad on praegu põhjendamatult kõrged“.

(vt http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf) + MEMO/05/247


Side Bar