Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

Bruxelles, den 11. juli 2005

Kommissionen advarer forbrugerne mod at anvende mobiltelefonen i udlandet og retter kritikken mod den manglende prisgennemsigtighed

Turisthøjsæsonen nærmer sig overalt i Europa, og Europa-Kommissionen advarer forbrugerne mod de høje priser ved brug af mobiltelefonen i udlandet. De såkaldte ”internationale roamingtakster” har allerede i nogen tid givet anledning til bekymring både hos Kommissionen og de nationale telemyndigheder. Trods de første tegn på ændringer på markedet er Kommissionen ikke overbevist om, at forbrugerpriserne allerede afspejler resultatet af en effektiv konkurrence. Kommissionen vil derfor iværksætte foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden af de internationale roamingtakster, så forbrugerne får mulighed for at vælge den bedste løsning.

”Brug af mobiltelefonen under ferie i udlandet kan stadig give meget ubehagelige overraskelser” advarer Viviane Reding, kommissær med ansvar for informationssamfundet og medier. ”Jeg er overbevist om, at meget større fremskridt i mobilsektoren er både en nødvendighed og en mulighed. Vi må nå et stadium, hvor forbrugerne kan opnå bedre vilkår end for øjeblikket".

”International roaming” betyder, at mobiltelefonabonnenter har mulighed for at bruge deres mobiltelfon, mens de er i udlandet. Man kan foretage og modtage opkald via samme nummer som hjemme. For at dette er muligt, skal mobilnetoperatøren indgå internationale roamingaftaler med operatører i andre lande.

Priserne for at ringe hjem fra udlandet varierer meget inden for Den Europæiske Union: fra 0.58 EUR i minuttet (fra Cypern til Finland med et finsk abonnement) til 5,01 EUR i minuttet (fra Malta til Polen med et polsk abonnement). Dette er især et problem for turister og forretningsrejsende.

For at forstærke konkurrencen på markedet for international roaming og øge prisgennemsigtigheden for forbrugerne vil Kommissionen fra efteråret 2005 på et særligt websted offentliggøre eksempler på detailtakster for international roaming hos operatører i de 25 EU-medlemsstater.

Dette initiativ fra Kommissionen vil få støtte fra de nationale telemyndigheder, der under ledelse af De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) vil koordinere foranstaltningerne med henblik på at gøre taksterne for international roaming mere gennemskuelige. ”Jeg sætter stor pris på dette koordinerede initiativ, der er et bevis på det effektive samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og Europa-Kommissionen", siger Viviane Reding.

Kommissionen forventer, at disse foranstaltninger rettet mod en større prisgennemsigtighed vil anspore operatørerne til at tilbyde kunderne bedre og mere rimelige priser.

Baggrund:

Kommissær Viviane Reding har beskæftiget sig med problemstillingen vedrørende international roaming siden december 2004, hvor ERG (gruppen af nationale telemyndigheder, som Kommissionen oprettede for bedre at kunne samordne lovgivningen om elektronisk kommunikation i hele EU) igangsatte en koordineret undersøgelse af de engrospriser for international roaming, som mobilnetudbydere opkræver af hinanden (se IP/04/1458).

Disse undersøgelser er i gang og er siden maj gået ind i en ny fase, idet de nationale tilsynsmyndigheder nu analyserer de nationale markeder med en fælles tilgang, som man blev enig om på et ERG-møde i maj. De nationale tilsynsmyndigheder vil i god tid holde Kommissionen underrettet om de beslutninger, som de planlægger at træffe. ”Detailtaksterne er på nuværende tidspunkt meget høje uden nogen åbenlys grund", lyder en af ERG’s konklusioner (se

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf) + MEMO/05/247


Side Bar