Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/901

V Bruselu dne 11. července 2005

Komise varuje spotřebitele před cenami za používání mobilního telefonu v zahraničí a kritizuje neprůhlednost cen

S ohledem na vrcholící sezónu dovolených po celé Evropě varuje Evropská komise spotřebitele před vysokými cenami za používání mobilních telefonů v zahraničí. Uvedené ceny, známé rovněž jako „poplatky za mezinárodní roaming“, znepokojují Komisi i vnitrostátní regulační orgány již delší dobu. Navzdory prvním příznakům pohybu na trzích nemá Komise za to, že by se v cenách, které mají spotřebitelé platit, již odrážely výsledky účinné hospodářské soutěže. Komise proto přijme opatření na podporu průhlednosti poplatků za mezinárodní roaming mobilních telefonů tak, aby si spotřebitelé mohli zvolit nejlepší nabídku.

„Používání mobilního telefonu během dovolených v zahraničí může stále ještě vést k velmi nepříjemným překvapením," varuje Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Jsem přesvědčena o tom, že v daném odvětví je nejen nezbytné, ale i možné dosáhnout podstatně většího pokroku. Musíme dosáhnout stadia, ve kterém budou spotřebitelé moci využívat lepších nabídek, než mají v současnu k dispozici."

„Mezinárodní roaming” umožňuje uživatelům mobilních telefonů používat tyto přístroje i při cestách v zahraničí. Uživatelé mohou uskutečňovat i přijímat hovory ze stejného čísla jako doma. Za tímto účelem musí operátor mobilní sítě uzavřít dohody o mezinárodním roamingu s operátory v jiných zemích.

Ceny za volání ze zahraničí domů se v rámci Evropské unie výrazně odlišují; začínají na 58 centech za minutu (z Kypru do Finska pro finské uživatele) a dosahují cenové úrovně až 5,01 EUR za minutu (z Malty do Polska pro polské uživatele). Tuto skutečnost negativně pociťují zejména turisté a osoby na služebních cestách.

Aby podpořila hospodářskou soutěž na trzích mezinárodního roamingu a zároveň zvýšila průhlednost cen pro spotřebitele, bude Komise počínaje podzimem 2005 na zvláštní internetové stránce uvádět příklady maloobchodních tarifů za mezinárodní roaming, jež nabízejí operátoři v 25 členských státech EU.

Tuto iniciativu Komise podpoří vnitrostátní regulační orgány v oblasti telekomunikací, které budou pod záštitou skupiny evropských regulačních orgánů (ERG) koordinovat opatření týkající se průhlednosti tarifů mezinárodního roamingu. „Vítám tuto koordinovanou iniciativu vnitrostátních regulačních orgánů, jež je důkazem účinné spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány a Evropskou komisí," uvedla komisařka Redingová.

Komise očekává, že takováto opatření podpoří operátory v tom, aby zákazníkům nabízeli lepší a korektnější ceny.

Souvislosti:

Komisařka Redingová se otázce mezinárodního roamingu v mobilních sítích věnuje od prosince 2004, kdy ERG – Komisí zřízená skupina vnitrostátních regulačních orgánů s cílem napomáhat regulaci v oblasti elektronických komunikací v EU – zahájila koordinované šetření ve věci velkoobchodních cen za mezinárodní roaming, které si mobilní operátoři účtují navzájem (viz IP/04/1458).

Tato šetření stále probíhají a od května se nacházejí v nové fázi, kdy vnitrostátní regulační orgány na základě společného přístupu schváleného na květnovém zasedání ERG provádějí analýzu příslušných trhů. O plánovaných rozhodnutích Komisi včas vyrozumí. „Maloobchodní poplatky jsou velmi vysoké, aniž by byly jasně zdůvodněny,“ tak zněl jeden ze závěrů ERG, viz

http://erg.eu.int/doc/whatsnew/reg_intens_wrk_intl_roaming_mtg.pdf

MEMO/05/247


Side Bar