Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL

IP/05/839

Brüsszel, 13. július 2005

Személygépkocsikra vonatkozó adók: a Bizottság a belső piac működésének javítását és a fenntarthatóság előmozdítását javasolja

Az Európai Bizottság a tagállamok személygépkocsikra vonatkozó adórendszerének átalakításával járó irányelvjavaslatot nyújtott be. A javaslat célja a belső piac működésének javítása a személygépkocsik egyik tagállamból a másikba történő szállításánál fennálló adójellegű akadályok felszámolása révén. A javaslat ezenkívül a regisztrációs adók és az éves gépkocsiforgalmi adók adóalapjának átalakításával javítaná a fenntarthatóságot úgy, hogy magában foglalja a személygépkocsik széndioxid-kibocsátásához közvetlenül kapcsolódó összetevőket. A javaslat célja kizárólag a személygépkocsira vonatkozó adók európai uniós szerkezetének kialakítása, nem hangolja össze az adókulcsokat, illetve nem kötelezi a tagállamokat új adók bevezetésére.

„A Bizottság által az érdekelt felekkel folytatott átfogó konzultációk alapján úgy véljük, hogy az európai állampolgárokat sújtó kettős adóztatáshoz és az európai autóipar megosztottságához vezető regisztrációs adók eltörlésének erős a támogatottsága” – közölte Kovács László, az Európai Unió vám- és adóügyekért felelős biztosa. „Szintén figyelemre méltó támogatottságot élveznek azok az adóügyi intézkedések, amelyek a környezetbarátabb személygépkocsik vásárlására ösztönzik a fogyasztókat.”

A Bizottság személygépkocsi-adókról szóló javaslata három összetevőből áll:

  • A regisztrációs adók eltörlése öttől tíz évig terjedő átmeneti időszak alatt. A regisztrációs adók fokozatos eltörlése nem érintené a tagállamok bevételeit, amennyiben azzal egy időben emelkednének az éves gépkocsiforgalmi és, ha szükséges, más adók. A változás fokozatossága megóvja a gépkocsi-tulajdonosokat gépkocsijuk drasztikus leértékelődésétől. Az átmeneti időszak a magas regisztrációs adót alkalmazó tagállamok számára a személygépkocsikra vonatkozó adórendszereiken szükséges szerkezeti változtatások megtételét is lehetővé teszi.
  • Egy olyan rendszer, amelyen keresztül egy tagállam köteles lenne visszatéríteni az eltörlés alatt álló regisztrációs adó egy részét abban az esetben, ha az abban a tagállamban regisztrált személygépkocsit a regisztrációt követően exportálják vagy tartósan más tagállamba viszik. Ezen intézkedés célja egyrészt a jelenlegi kettős adóztatás megelőzése lenne, másrészt ezen adónem igazságosabbá tétele azáltal, hogy azt a gépkocsinak az érintett tagállamban történő tényleges használatához köti. Az éves gépkocsiforgalmi adó esetében hasonló visszatérítési rendszert kell bevezetni.
  • A CO2-összetevő bevezetése mind az éves gépkocsiforgalmi, mind a regisztrációs adók adóalapjába. Ez a gépkocsik által kilométerenként kibocsátott szén-dioxid grammban kifejezett mennyiségén alapuló adódifferenciálást jelentene. 2008. december 31-ig a regisztrációs és az éves gépkocsiforgalmi adóból származó összes adóbevétel legkevesebb 25%-ának az adók CO2-alapú összetevőjéből kell befolynia, 2010-re pedig ennek az aránynak 50%-ra kell emelkednie.

A javaslatról és annak hátteréről lásd:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Lásd még: MEMO/05/236


Side Bar