Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL HU

IP/05/839

Bryssel, 5. heinäkuuta 2005

Henkilöautojen verotus: komissio ehdottaa parannusta sisämarkkinoiden toimintaan ja ympäristöystävällisemmän autoilun edistämistä

Euroopan komissio on esittänyt direktiiviehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi uudistettava autoverotustaan. Ehdotuksella halutaan helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla veroesteitä, jotka haittaavat henkilöautojen siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen. Direktiivi ajaisi myös kestävän kehityksen asiaa, sillä sekä rekisteröintiveron että vuotuisen käyttöveron veropohjaa uudistettaisiin hiilidioksidipäästöihin pohjautuvalla veroperusteella. Ehdotuksella halutaan ainoastaan luoda Euroopan unioniin yhteinen henkilöautoverotuksen rakenne. Veroprosentteja ei yhdenmukaistettaisi eikä jäsenvaltioita velvoitettaisi ottamaan käyttöön uusia veroja.

“Komissio kuuli kattavasti sidosryhmien näkökantoja ja uskoo sillä perusteella, että EU:ssa kannatetaan laajasti rekisteröintiverojen poistamista, sillä ne johtavat kansalaisten kannalta kaksinkertaiseen verotukseen ja Euroopan autoalan pirstoutumiseen", sanoo verotuksesta ja tulliliitosta vastaava komissaari László Kovács. "Lisäksi kannatetaan yleisesti sellaisia verotussääntöjä, jotka kannustavat kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä autoja."

Komission henkilöautoverotusta koskeva ehdotus koostuu kolmesta osasta:

  • Rekisteröintiverosta luovuttaisiin asteittain 5–10 vuotta kestävän siirtymäkauden aikana. Tämä ei alentaisi jäsenvaltioiden verotuloja, jos samanaikaisesti rekisteröintiveron poistamisen kanssa nostetaan vuotuisia käyttöveroja ja mahdollisesti muita veroja. Asteittainen muutos suojaisi autonomistajat autonsa kaupallisen arvon jyrkältä laskulta. Siirtymäkauden ansiosta korkean rekisteröintiveron maat voisivat tehdä autoverotusjärjestelmäänsä tarvittavat rakennemuutokset.
  • Kunnes rekisteröintiveron kantaminen on lopetettu, jäsenvaltion olisi palautettava osa suoritetusta rekisteröintiverosta, jos kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröity auto myöhemmin viedään tai siirretään pysyvästi toiseen jäsenvaltioon. Tämä toimenpide sekä estäisi nykyisen kaltaisen kaksinkertaisen verotuksen että tekisi veroista oikeudenmukaisemmat suhteuttamalla ne auton tosiasialliseen käyttöön verottavassa maassa. Käyttöveroille luotaisiin samanlainen palautusjärjestelmä.
  • Hiilidioksidiperusteen olisi kuuluttava sekä vuotuisen käyttöveron että rekisteröintiveron veropohjaan. Tämä merkitsisi verojen eriytymistä sillä perusteella, kuinka suuret ovat auton hiilidioksidipäästöt (g/km). Rekisteröintiverosta ja vuotuisesta käyttöverosta saatavista kokonaisverotuloista vähintään 25 prosenttia pohjautuisi hiilidioksidiperusteeseen 31. joulukuuta 2008 mennessä, ja osuus nousisi 50 prosenttiin 31. joulukuuta 2010 mennessä.

Ehdotus ja taustatietoja:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Katso myös MEMO/05/236


Side Bar